het veld  praktijk voor bewustwording en heling

vervolg...


Mijns inziens hangt het nauw samen met de gedachten die ons lichaam beïnvloeden. De gezondheid en vitaliteit van het lichaam hangt voor een groot deel af van de aard en de kwaliteit van die gedachten en overtuigingen.

In de meeste gevallen ligt de oorzaak van dit uit balans raken, in een gebrek aan liefde, of in een terugdringen van de liefde door gevoelens van woede, vijandschap of wrok. Jaloezie, afgunst, begerigheid of zucht naar bezit zijn de oorzaak van veel innerlijke ellende.

Wetenschappelijke proeven hebben aangetoond dat iemand met een optimistische, positieve, vrolijke kijk op het leven meer cortisone (ontstekingen bestrijden) produceert, en dat depressiviteit de productie drastisch vermindert. Of een ziekte lichamelijk, geestelijk of emotioneel van aard is, het is gewoonlijk essentieel dat degene die ziek is enkele drastische veranderingen in zijn leefpatroon aanbrengt.

De waarheid is echter dat niemand genezen kan worden, tenzij hij bereid is de noodzaak van een herori├źntatie van zijn leven te aanvaarden. De Upanishaden, de oude heilige geschriften van de Hindoes zeggen: Wat een man denkt, dat wordt hij.

Waar je geest voortdurend aan denkt, dat zal in het fysieke lichaam naar buiten blijken. Belangrijk zijn dus je geloofsovertuigingen: hoe is je eigenwaarde? Geloof je dat je het verdient en waard bent? Geloof je dat je het creatieve vermogen hebt om succesvol te zijn?
Verder wat zendt je uit via je denken? Gedachten behoren tot de sterkste krachten die er zijn.

terugnaar boven