het veld  praktijk voor bewustwording en heling

cranio-sacraal therapie in water


Aqua-Balans nodigt lichaam en geest uit om op een aangename, ontspannende manier een evenwicht te vinden en verder te ontwikkelen. De fysische eigenschappen en wetmatigheden van het element "water" worden benut om de spierontspanning te bevorderen, bewegings- mogelijkheden te vergroten en de fysieke pijn te verlichten.

Water biedt ook mogelijkheden om de geest te aktiveren. Alle zintuigen worden geprikkeld want water kan je zien, horen, voelen, proeven en ruiken. De zintuiglijke prikkels worden in de geest omgezet tot waarnemingen die dan weer getoetst kunnen worden aan andere, vroegere ervaringen, herinneringen....

Op deze wijze krijgt het water, waarmee we in contact komen, een bepaalde, momentgebonden betekenis en zin. Deze betekenis bepaalt mede je manier van kijken naar jezelf en je manier van zijn in de wereld.

Vertrekkende vanuit deze visie kan werken in het water niet alleen voor gezonde mensen maar ook voor verstandelijk gehandicapten, autisme, e.a. als zeer zinvol ervaren worden. Daarnaast ook voor mensen met hersenletsel en mensen met problemen zoals reuma, M.S., spierziekten, chronische pijnen enzovoort.

terugnaar boven