het veld  praktijk voor bewustwording en heling

tenen lezen


Tenen lezen is kijken naar signalen en geeft inzicht in karakter, gedrag, angst, onzekerheden en levens- houding van desbetreffende persoon.

Benieuwd wie jij werkelijk bent? Wat jouw kwaliteiten, je zwakke en sterke punten zijn? Je gezondheid, de relatie met jezelf alsook met de ander? Aan de hand van de stand en vorm van tenen kun je daarover iets zeggen en wordt je bewust wie je werkelijk bent en hoe je met jezelf omgaat.

Ook bij baby's kun je tenen lezen. Als we meer inzicht hebben in de individuele karaktereigenschappen van onze kinderen kunnen we de opvoeding nóg veel beter op hen afstemmen. Tenen lezen verschaft meteen een blauwdruk van de persoonlijkheid, het gedrag en de mate waarin de baby openstaat of zich juist afsluit voor invloeden van buitenaf.Iedere teen staat voor een eigenschap zowel in de mannelijke als de vrouwelijke vorm:

Grote tenen:

Links: communicatie vanuit gevoel
Rechts: communicatie vanuit rationele
De eerste emotie vanaf de geboorte, uitschreeuwen van vreugde, krop in de keel hebben.

Tweede tenen:

Links: gevoel
Rechts: wens en ambitie
Mijn hart loopt over van verlangen, benauwde, verstikkende gevoelens, hartzeer.

Derde tenen:

Links: creativiteit en intuïtief handelen
Rechts: doe/actie en agressie
Zonder vuur kunnen geen wensen gerealiseerd worden, iets op je lever hebben, gal spuwen.

Vierde tenen:

Links: Liefde
Rechts: gehechtheid en controle
Wie te heftig bemint, kan zich krampachtig vastklampen, wie oprecht lief heeft kan ook weer loslaten.

Vijfde tenen:

Links: vertrouwen en seksualiteit
Rechts: onzekerheid en angst
Met de staart tussen de benen weg lopen, en van angst in de broek doen, voor seksualiteit moet vertrouwen aanwezig zijn.

Voor cursussen en workshops zie contact


naar boven