het veld  praktijk voor bewustwording en heling
achtergrondgeluid = healing.gift.for.humanity.mp3

wijsheden voor nu

door Petra Maartense

 1. Het antwoord op de crisis: Vertrouwen
 2. Vrede in jezelf is vrede in de wereld
 3. Meestromen met de veranderingen
 4. Het is veilig (voor nieuwetijdskinderen)
 5. De spiegel van Liefde
 6. Wij zijn de Liefde in jou
 7. Het is geen twee voor twaalf meer, het is allang twaalf uur
 8. De zin van het leven: Genieten
 9. De sleutel ligt in jezelf
 10. Jouw heilige geschenk
 11. Hoe gaan we dat doen, de wereld vernieuwen ?
 12. De gouden sleutel
 13. Stuur licht en liefde
 14. Feest: het nieuwe tijdperk gaat in op 21 december
 15. Liefde als healer & een oproep om Geld wit te wassen
 16. Met onze intenties en onze aandacht creëren wij een nieuwe wereld
 17. Er is niets wonderbaarlijks aan een Wonder

 

 

1. Vertrouwen

Veel mensen maken zich druk over de crisis, over geld, over schulden, vragen zich af hoe ze het moeten redden. Wat is de boodschap voor deze mensen?

Deze crisis gaat niet over geld. Het gaat over vertrouwen. Er blijkt weinig vertrouwen meer te zijn in de leiders, in de banken, in de machthebbers. Daar gaat de crisis over. En dat is goed. Want er is geen enkele reden om vertrouwen te hebben in zulke machten – buiten jezelf. Het is het proces van wakker worden, het is aan de mensen om hun eigen macht in te zien, te gaan ervaren. Te ontdekken dat zij denken afhankelijk te zijn, maar dat hoeft niet. De meeste mensen voelen zich nog slachtoffer van het systeem, zij beseffen nog niet dat dat niet nodig is. Iedereen heeft de macht – de kracht - in zichzelf en kan die nu gaan ontdekken. Dat is wat deze crisis te bieden heeft: De weg naar jezelf.

Geld is energie. Het gaat niet over geld. Het gaat over energie. Energie die mensen weggegeven hebben. Macht die uit handen is gegeven. Uit angst hebben mensen gehandeld. Uit angst geef je je macht weg. En uit angst wil je macht hebben over anderen. Er is geen andere reden voor de huidige situatie en er is maar een uitweg. Zelfrespect, waardering voor wie je bent, voor alles wat er is, voor de overvloed die van nature aanwezig is, respect voor alles wat er is. Alleen respect voor jezelf kan je dat respect teruggeven. Alleen waardering voor jezelf, voor wie je werkelijk bent, kan je die waardering teruggeven. En alleen waardering kan je helpen te begrijpen. Kan je helpen dankbaar te zijn. Alleen dankbaarheid brengt overvloed. Dankbaarheid is respect voor het grote, oneindige, de bron van leven, de bron van overvloed, de bron van energie, het enige dat je kan voeden. De energie is oneindig, dankbaarheid opent de poort.

Je kunt klagen, je kunt bang zijn, je kunt de aandacht vestigen op waar je bang voor bent. Alles is energie, dus daar zal het naartoe stromen. Dat kun je doen, dat mag je doen, de weg zal alleen maar langer zijn. Je kunt ook gaan werken aan de ommekeer in jezelf: je kunt je gedachten en overtuigingen – die bewust of onbewust jouw leven bepalen – gaan bekijken en je afvragen hoe nuttig ze zijn, of ze jou zullen helpen. Zo niet, zet ze opzij, neutraliseer ze en ga ontdekken dat er ook andere gedachten mogelijk zijn. Gedachten die jou meer dienstbaar zijn. Gedachten die jou op het spoor brengen van jezelf: ik kan het, ik doe het, ik laat me niet beperken, ik ga ervoor, ik geloof in mezelf, ik stap over mijn bezwaren heen, ik richt me op wat wel mogelijk is, ik kijk naar de oneindig veel mogelijkheden die ik heb, ik ga aan de slag, ik ga ontdekken waar mijn passie ligt, waar ik van hou, wat ik te delen heb.

Er is een diepe crisis nodig om tot dat besef te komen. Om te ontdekken dat je geen macht buiten jezelf hoeft te leggen, dat je alle macht over jezelf in jezelf kunt vinden. Zolang men dat niet wil zien, zit men in problemen. Zodra men ontwaakt en begrijpt wat een wereld er in hem/haar leeft, vindt de ommekeer plaats. Mensen hebben hun macht uit handen gegeven en het is tijd om die macht terug te grijpen. Laat niemand over jouw lot beslissen, neem het heft in eigen hand. Zie je eigen waarde. Zo eenvoudig is het.

Deze crisis gaat over het gebrek aan inzicht in de eigen waarde. De mogelijkheden die je als mens hebt. Zelf. Over het gebrek aan waardering voor jezelf en daarmee voor alles wat er is. Het gebrek aan inzicht over wat een mogelijkheden je zelf hebt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Over het gebrek aan eigenliefde, omdat mensen niet zien wie zij zijn.

Zolang je je slachtoffer voelt, zal je slachtoffer zijn. Zal je schulden hebben, want dat is de macht die je uit handen hebt gegeven.

Hoe lossen we die schulden dan op?

Door je bezig te houden met je eigenwaarde. Door te voeden wat je ziel wenst, wat je ziel door jou wil manifesteren. Vanuit Liefde scheppen, doen, delen, zijn, leven. Dat is wat de ziel wil. Wat je ook doet, doe het met liefde. Gun het jezelf, gun het de ander. Met Liefde kan alles groeien en bloeien, zonder liefde is het ten dode opgeschreven. Wat wil jij laten groeien en bloeien?

Er is een heel groot verschil (in energie) in wat je doet uit Liefde en met aandacht of wat je doet uit winstbejag. Heb je een winkel en verkoop je graag zoveel mogelijk vanuit commerciële doeleinden, voor je baas of voor je eigen portemonnee of deel je graag wat je in huis hebt omdat je de mensen er blij mee wilt maken, omdat je weet dat mensen het waarderen, ben je werkelijk blij als mensen blij zijn en gun je je medemens het beste? Dat is een groot verschil. Je geeft iets leegs of je geeft iets met waarde. Het gaat niet over geld. Geef het geld niet al die macht. Het gaat over hele andere waarden. Waardering. Voor jezelf, voor elkaar, voor alles wat er is. Je kunt jezelf niet loskoppelen van de ander. Leegte verkopen is ook jezelf voor de gek houden. Wat is het wat jij wilt delen, met Liefde? Wat is het wat jij kunt betekenen voor de ander? En daarmee voor jezelf?

De waardering van een ander zal je goed doen en omgekeerd. Daarin ligt de werkelijke rijkdom verscholen. Ga het maar ontdekken. Zuiver je motivaties; als je houdt van jezelf, kun je houden van wat je doet en als je doet waar je van houdt, hou je van jezelf. Daarmee kun je vreugde delen. Kleur geven aan het leven.

Ga ontdekken wat je eigen waarde is. Wat jij in huis hebt. Je talenten zien, koesteren, liefhebben, van jezelf te houden, ongeacht welke omstandigheid. Door jezelf het beste te gunnen en het beste van jezelf te geven. Door jezelf te waarderen en door te zien hoe rijk je werkelijk bent. Dat je het waard bent. Zoek de weg naar de vrijheid, zoek de weg in jezelf.

Zolang je met het idee leeft dat je afhankelijk bent, voel je een tekort, is er een tekort. Alles is in jou aanwezig om gelukkig te zijn, om van jezelf te houden. Van jezelf houden betekent jezelf waarderen, kansen zien en mogelijkheden zien, keuzes maken, die je op het pad van de onafhankelijkheid zetten. Vertrouwen. Als je jezelf werkelijk kent is er geen enkele reden om niet te vertrouwen.

Deze crisis is een gebrek aan vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen is wat je onvrij maakt. Heb vertrouwen in jezelf, in wat jij kan, wat jij de wereld hebt te bieden en wees daar niet bang voor. Doe het gewoon. Deel, voel je vrij je eigen talenten verder te ontwikkelen, beperk jezelf niet, durf. Leef. Niks kan je gebeuren als je werkt aan meer vertrouwen in jezelf. Als je geen angst hebt om te delen. Denk niet dat het over geld gaat. Alles is energie. Alles heeft een waarde. Jij bent het die er waarde aan geeft.

Wie enkel naar het geld kijkt, is beperkt bezig, ziet de werkelijke waarde niet. Leeft vanuit angst en het idee van tekort, geld plaatst in feite een muurtje tussen jou en de ander. Het gaat om de uitwisseling. Daarbij kan geld een middel zijn, maar geen macht.

Hoeveel waarde heeft een compliment?

Kan je dat in geld uitdrukken? Nee. Vraagt de aarde om geld? Nee. De aarde vraagt om waardering. Respect. Waardering en respect voor wat zij te bieden heeft. Alles, werkelijk alles heeft de aarde te bieden voor de mens om te leven en onuitputtelijk is haar overvloed. Als een appelboom zomaar op een stukje land staat te bloeien, te groeien en z’n vruchten afwerpt, wie durft dan te zeggen ‘dat is van mij’? Daar gaat het fout. De appelboom geeft geschenken. De appelboom deelt uit. Mens en dier en aarde zijn uitgenodigd om de appels te nemen, die de boom vrijelijk geeft. Het is een geschenk. Wat doen we met het geschenk als we ons dan de appelboom toeëigenen? Ingrijpen in de natuurlijke werking van de aarde. Neem een appel voor de dorst. Neem zoveel je nodig hebt om je honger en dorst te stillen en laat de rest voor anderen. Er is genoeg voor iedereen...

Dat is respect, dat is waardering. Dankbaar zijn voor die ene appel omdat je dorst hebt en die appel op jouw weg komt. Omdat alles er is wat je nodig hebt. Alles was er al, alles is er al. Zeg niet langer ‘dat is van mij’ – want niks is van jou. Alles is een geschenk. Voor jou, door jou, aan iedereen, voor iedereen. En degenen met respect verdienen geschenken. Zo werkt de energie. Dankbaarheid wordt beloont, omdat je de waarde ervan inziet, dat alles er is.

Maak je geen zorgen. Zorgen werken belemmerend. Maar wees je wel bewust. Bewust van de rijkdom, die er is. De rijkdom, die niets met geld te maken heeft. Sta open voor de geschenken van het leven, heb het leven lief, heb elkander lief, heb jezelf lief. Hoe meer liefde je kunt voelen, hoe meer liefde je kunt delen, hoe meer liefde je kunt ontvangen, hoe gelukkiger je zult zijn en hoe meer je te delen hebt. De werkelijke rijkdom zit in jezelf. Als je kunt leven vanuit je hart, zal het stromen, in en uit. Dat is waar het hier over gaat. Het vrije stromen van de energie. In en uit. Ontvang en deel. Maak je geen zorgen. Geef en ontvang.

Energie is een onzichtbaar systeem, waar jullie je bewust van moeten worden. Je kunt het gaan zien. Je kunt het leren zien. Kijk wat je doet met je energie. Blokkeer je je eigen energie? Blokkeer je de stroom? Er is genoeg energie, er is een onuitputtelijke bron beschikbaar voor iedereen. Put uit die bron, zoveel je wil.

Wat doe je met je energie, probeer het te zien. Probeer te zien hoe je ‘m zelf blokkeert als je je laat leiden door angstgedachten. Alles wil naar je toekomen, alleen je eigen blokkades zullen de toestroom in de weg staan. Zie je eigen blokkades en hef ze op. Dan kun je weer mee in de stroom.

Wat zijn blokkades?

Blokkades zijn alles wat jou beperkt. In wie je werkelijk bent. Blokkades zijn gedachten en gevoelens van gebrek, tekort, afgescheidenheid, kleinheid, afhankelijkheid, het zijn angsten. Allemaal angsten. Handel nooit uit angst. Handel vanuit vertrouwen.

Vertrouwen in het grote, onbenoembare, het allesoverstijgende, dat wat je niet kunt begrijpen. Het is er. Ook al begrijp je het niet. Je kunt het wel voelen. Je kunt het ervaren. Je kunt je hart open zetten en ermee in contact komen. Kijk niet om je heen, kijk in jezelf.

Waar is jouw vertrouwen beschadigd en hoe komt dat werkelijk? Roep de delen van jezelf terug, die jou toebehoren. Ze zijn er, ga ze zien. Geef jezelf weer de kracht, de moed, het lef, vertrouw op die kracht, die vele malen groter is dan je nu weet en kan bedenken. Doe het niet met je hoofd, doe het met je hart. Stel je open voor de Goddelijke stroom, daar is de bron van alles, dat is de bron van leven, van overvloed. De bedoeling is dat jullie dat ontdekken. De rest zal vanzelf volgen. Maak je geen zorgen. Elke zorg is een blokkade. Hef de blokkades op, ze zijn niet nodig. Je weet niet wat een kracht zich voor jou kan openbaren, je weet nog niet half hoeveel er mogelijk is. Stel je open en vertrouw. Volg je hart. Ga doen wat je hart je ingeeft om te doen. Niet uit angst, geen liefde uit angst, niet handelen vanuit tekort, handel vanuit de overvloed, er is genoeg voor iedereen. Voel die rijkdom.

Laat al je zorgen los en laat ze je niet belemmeren te zijn wie je bent. Met vertrouwen win je alles, met angst verlies je alles. Handel vanuit Liefde, liefde met de grote L is Liefde vol vertrouwen.

Dat is belangrijk, het onderscheid te maken tussen je handelen vanuit angst of vanuit vertrouwen. Betrap jezelf op je motieven, want dat maakt veel uit. Alles is energie. Doe wat je doet met al je liefde, handel niet als je handelen is ingegeven door je angst. Het heeft geen zin. Je maakt het groter. Overwin jezelf, overwin je angst en alles zal tot je komen. Vertrouw....

Dat is de enige weg.

 

 

2. Vrede in jezelf is vrede in de wereld

Veel mensen zitten in ‘de strijd’. Ze hebben er moeite mee bepaalde situaties in hun eigen leven te accepteren zoals ze zijn, ze hebben commentaar op de wereld. Vinden van alles iets: dat is niet goed, die heeft het fout gedaan, dat deugt niet. Ze voelen zich machteloos en zijn boos en ze hebben het gevoel dat ze iets goeds doen voor de wereld door te benoemen wat er niet deugt, wat er anders moet. Door te protesteren en boos te zijn.

Je bent als mens niet zo machteloos als je denkt. Je maakt jezelf machteloos als je de dingen (mensen en organisaties, instituten enz..) buiten jezelf ziet als vijand. Je geeft ze macht als je de strijd aangaat. Waar je je aandacht op richt, groeit. Mensen zijn geneigd te kijken naar wat er niet deugt, wat er niet klopt, wat er niet goed is. Maar zolang je vijanden ziet, ben je een vijand van jezelf.

Probeer verder te kijken, probeer je aandacht te richten op wat goed is, mooi is, geniet van elk bloemetje, geniet van de vogels, geniet van de zachte kracht van de natuur, geniet van de Stilte. Leg de strijdbijl neer. Het helpt je niet.

Gebruik de energie, die een bepaalde situatie bij jou oproept om iets positiefs neer te zetten, iets wat jou blij maakt, richt je aandacht op het alternatief. Ben je boos over de milieuvervuiling in de wereld? Weet dan dat je met elk stukje zwervend afval, wat je opruimt, bijdraagt aan een schonere wereld. Wees het voorbeeld. Ga niet je buurman vertellen wat hij moet opruimen, pak het op en doe het even. Met een glimlach, zonder woorden.

Weet dat de wereld in het groot ook de wereld in het klein is. Dat vrede in jezelf vrede in de wereld betekent. Als jij gaat schelden tegen of over anderen dat zij fouten maken en oorlog maken, slechte bedoelingen hebben, de wereld vervuilen en ten gronde richten, dan doe je daaraan mee. Het is vervuiling, het is strijd, het lost niets op. Wees het voorbeeld dat je wilt zien van een ander.

De wereld om je heen laat jou iets zien. De wereld om je heen is jouw wereld. En die heeft jou iets te vertellen over jezelf. Alles is energie. Als jij de vrede kunt vinden in jezelf, kun je vrede gaan verspreiden op je pad. Als je boos bent en lelijke woorden de wereld insmijt, ben je zelf haat en vervuiling aan het verspreiden. Het is niet goed voor je. Alles wat je uitstraalt komt bij je terug, je voedt de negativiteit in jezelf als je je negatief uitlaat over de wereld, over anderen. Pas op. Elk woord heeft kracht, elke gedachte heeft kracht.

Wat doe je dan als je boos bent?

Ga rustig zitten en laat de boosheid er zijn. Vraag je af waar je werkelijk boos over bent. Ga dieper en dieper. Waarin ligt jouw boosheid nu eigenlijk echt? Erken de pijn die erachter schuilt. Zie het, begrijp het, omarm het met liefde. Voel het en begrijp dat het je eigen gevoel van machteloosheid is, kijk ernaar. Kijk ernaar alsof je naar jezelf kijkt als naar een boos kind. Hou van dat kind. Laat het kind maar even tekeer gaan, boos zijn, uithuilen, neem de tijd. En kijk dan wat het kind werkelijk wil. Welke potentie is hier gefrustreerd? Voelt het kind zich onbegrepen? Begrijp het kind dan of probeer het kind te begrijpen. En troost het kind. Pijn accepteren is het begin van de verandering. De wond kan gaan genezen. Iets nieuws komt ervoor in de plaats. Het deel wat gefrustreerd was, de mooie droom van het kind, kan terugkeren. Stapje voor stapje kun je de oude pijn loslaten en al die stapjes zijn tegelijkertijd stapjes op de nieuwe weg. De weg van groeiend vertrouwen. De weg van het (her)ontdekken van je eigen mogelijkheden. De weg van je eigen kracht. Stapje voor stapje ontdek je dat het ook anders kan. Dat jij er mag zijn, dat jij niet hoeft te strijden om er te zijn, maar dat je er gewoon bent. Met jouw mooie idealen, je dromen, je mag er zijn en je mag je goed gaan voelen. Je mag er plezier in gaan hebben om de rijkdom, die jij in je hebt naar buiten te laten komen. Welk deel in jou wil wakker geroepen worden? Welk deel van jou ben je zelf langer dan nodig aan het frustreren geweest? Is dat niet onbewust uit angst geweest? Angst voor de pijn, die je niet wilde voelen? Angst voor die machteloosheid, die er niet hoeft te zijn? Maak jezelf niet zo machteloos. Kijk de andere kant op. Vecht niet met spoken. Het is verspilde energie. Als je die energie de andere kant op richt, dan draag je bij aan een betere wereld, want wat je werkelijk wil is een betere wereld in jezelf. Laat de strijd los, ontmantel de illusie dat je hem met een ander moet voeren.

De mens is geneigd naar buiten te kijken en de wereld om zich heen te bekritiseren, te veroordelen. Het is van belang om te gaan ontdekken dat alles wat je waarneemt je iets over jezelf vertelt. En het is ook van belang om daarover niet te oordelen. Want als ik zeg: dat is iets van jouzelf, bedoel ik: het is iets in jou wat je niet wilt zien. Maar ik bedoel dat niet als een oordeel. Ik vraag je juist om er met mildheid naar te kijken. Als jij een keihard oordeel hebt over iemand en ik zeg: dat is iets wat je over jezelf zegt, iets wat je niet wilt zien in jezelf, dan zul je boos worden. Want je zal dat voelen als een oordeel. Omdat jij zelf degene bent die oordeelt. Dat is niet de bedoeling. Het kan confronterend zijn, natuurlijk, dat begrijp ik. Maar het betekent alleen maar: Kijk in de spiegel en oordeel niet. Kijk en zie. Begrijp. Begrijp wat het jou te vertellen heeft. Zie de ander eens als jezelf.

Stel je eens voor dat alle mensen om jou heen jou zijn. Allemaal delen van jou, die jou stukjes van jezelf laten zien. Oei, dat is wel even schrikken. Misschien komt er een weigering in je op om daar zo naar te kijken. Maar kijk dan eens naar het mooiste in die ander. Wat waardeer jij in die ander? Neem voor het gemak eerst maar iemand die je aardig vindt. En nog iemand, nog iemand. Dan wordt het leuk. Wat jij allemaal ziet, dat heb jij allemaal ook in je. Jij bent ook zo’n mooi mens, jij hebt ook die vriendelijkheid in je. Voed jezelf daarmee. Door het mooiste en het beste in de ander te zien, ga je het ook in jezelf zien.

Dan ga je, als je eraan toe bent, eens kijken waar je je aan ergert, want ook dat vertelt je iets over jezelf. Je lost het op door begrip, het is iets wat je niet wilt zien, maar misschien is het toch wel wat nuttig is om te zien. Te begrijpen, te accepteren. Want daarachter schuilt misschien dezelfde pijn als die jij kent. Kijk in de spiegels om je heen en zie. Meer niet. Alles in het leven is je dienstbaar. Zelfs de strijd. Maar de strijd hoeft niet te blijven. Het vraagt je om in jezelf te kijken. Wat heeft zoveel macht over jou dat jij jezelf niet kunt zijn? Dat is altijd een illusie. Ontmantel de illusie.

Zeg niet dat je jezelf bent als je in strijd bent, boos bent, in de pijn zit. Dat is niet jouw ware zelf. Jouw ware zelf is vrede, je bent Liefde. Wij zijn allemaal Liefde. Al weten we dat soms niet, moeten we dat opnieuw gaan ontdekken. Je zou niet leven als je niet die Liefde in je had. Het is de levensenergie. Je bent verbonden met de bron van Liefde, anders zou je niet bestaan. Je kunt het inademen, iedereen kan zich voeden met zoveel van die lichtheid als-ie maar wil. Laat het binnenstromen. Adem uit wat je niet meer nodig hebt. Geef het mee met de wind. Verzacht. Laat die hardheid los. Je blokkeert jezelf ermee. Ga naar je hart, ga leven vanuit je hart. Daar vind je de werkelijke kracht.

Het gaat niet over de buitenwereld, het gaat over jou.

Alleen in jouzelf ligt de verandering. In jouzelf vind je de waarde, de kracht, de schoonheid. Waardeer de mooie zaken in het leven, neem er meer en meer van tot je, adem het in, laat het door je heenstromen, laat het langzaam de plek invullen van alles wat er nog vast zit, wat nog in verzet is. Want strijd is verzet. Verzet je niet, laat het stromen. Het is de angst die je los mag laten. Meer hoef je niet te doen. Kijk naar jezelf met de ogen van Liefde. Kijk naar de wereld met de ogen van Liefde. Ga van je hoofd naar je hart. Want het hoofd kent strijd, het hart niet. Oefen dat, elke dag. Wees je bewust. Laat je hart spreken. Niet uit angst, vanuit vertrouwen. Je hart weet het. Je hart weet de weg. Vanuit je hart kan je verzachten en als jij verzacht, verzacht je daarmee de hele wereld om je heen. Jij bent Liefde en hoe meer liefde je uitstraalt, hoe meer effect dat zal hebben op de hele wereld. Doe het in Stilte, doe het met een glimlach. Geniet ervan.

En weet dat een klein gebaar van Liefde een groot gevolg kan hebben. Elke kleine stap is een grote stap. Niets staat los van elkaar. Als jij de strijd in jouzelf kunt oplossen, los je ‘m niet alleen voor jezelf op. Het is allemaal veel groter. Een glimlach van jou naar een ander mens, is een glimlach naar de wereld. Het geneest de pijn. Zo eenvoudig werkt dat. Word je bewust van je eigen kracht door te weten dat alles werkelijk alles energie is die jij de wereld in laat stromen. Jij kan kiezen. Wat wil je voeden?

Denk groot, maar denk ook klein. Denk groot in de zin van dat alles meer effect heeft dan je denkt. Elk woord, elke gedachte, elk gebaar. Stel je voor hoe alles met elkaar is verbonden, stel je voor dat alles bijvoorbeeld een kleur heeft. De kleur die jij uitzendt, met een gedachte, een woord, een gebaar, gaat de hele wereld over stromen. Hoe lichter je het kan maken, hoe meer licht jij op de wereld laat zijn. En dat licht dat bereikt ook de donkerste gebieden. Daar hoef jij niet zoveel voor te doen. Stel je voor dat het licht Liefde is. Je straalt licht, je straalt Liefde naar de gebieden waar het donker is, hard is, vast zit. Doe dat gerust in gedachten. Doe dat als je iets van het wereldnieuws oppikt wat jou raakt, waar je boos en verdrietig van zou kunnen worden. Stuur het je licht. Stel je voor hoe jouw licht een glimpje is, een vonkje is, waardoor er hoop onstaat, waardoor er genezing kan gaan groeien. Licht wil zich altijd uitbreiden, doordringen. Wij willen ook naar het licht, alles wil naar het licht toegroeien. Ook jij.

Zoals je het in je eigen lichaam doet, doe je het ook voor de wereld. Draag niet de last van de wereld op je schouders, maak het licht. Wees lief voor je schouders, verzacht. Behandel jezelf met Liefde, behandel de ander met Liefde. Verzacht... en laat de ballast los. Het mag weg. Je hoeft er niet onder te lijden. Ontdek de wereld in jezelf, doe het met Liefde. Zo klein, zo groot is het allemaal. Wij zijn erbij, wij kunnen het doen, allemaal. Jouw vonkje brengt andere vonkjes teweeg. Zoals de verzachting in je schouders effect heeft op je hele lichaam, zo heeft een liefdevol gebaar effect op de hele wereld. Laat het niet bij vonkjes, groei, straal. Laat het zonnestralen worden, wordt de zon. De zon straalt gewoon. Die oordeelt niet. De zon zit er niet mee als iemand z’;n zonnebril opzet omdat ie het licht te scherp vindt. Hij straalt gewoon net zo hard verder. Wees als de zon, laat je licht stralen. Waarom niet?

 

 

3. Meestromen met de veranderingen

Er zijn grote veranderingen gaande op de wereld. Gaan die veranderingen vanzelf of kunnen we daaraan bijdragen en hoe?

Ja. Er zijn grote veranderingen gaande. Natuurlijk kun je daaraan bijdragen, je draagt er al aan bij. Op welke manier dan ook. Zelfs al ben je het je niet bewust, je bijdrage is er altijd. Maar het gaat ook vanzelf. Of je ‘meewerkt’ of niet, de veranderingen komen er toch wel, zijn er al. Misschien nog niet zichtbaar en voelbaar voor iedereen, maar ze zijn er. Allang. Langzaam ingezet en steeds sterker aanwezig.

Je kunt het zien als een stroom. Een stroming, die rustig is begonnen en steeds sterker wordt. Je kunt kiezen: met de stroom mee of ertegenin, je verzetten. Er zullen er zijn die zich krampachtig blijven verzetten en angstvallig vast blijven houden, het kan, het mag, het is een keuze. Niks is goed of slecht, je kunt alleen wel keuzes maken. En je keuzes zullen veel uitmaken in hoe je je voelt, hoe je het ervaart en hoe makkelijk of moeilijk de dingen voor jou gaan.

Je zult vanzelf merken dat je je niet meer lekker voelt bij bepaalde zaken, handelingen, houdingen, gewoontes, je kunt zelfs tegen muren oplopen, het gevoel hebben dat alles fout gaat, mislukt, moeilijk is. Als je dat zat bent, ga je vanzelf onderzoeken. En zodra je begint te onderzoeken, zet je de volgende stap. Je ontdekt vanzelf wat er ook anders kan en hoe het anders kan en hoe eenvoudig het eigenlijk is je leven en dat van anderen te veraangenamen en soepeler te laten stromen. Met de stroom mee. Overgave aan de stroom.

Een visje kan zich in een stromende rivier misschien ergens een beetje schuil houden in de luwte, maar het kan zich niet vastklampen aan een steen en hij kan al helemaal niet verhinderen dat de stroom doorgaat en zich niet laat weerhouden door zijn bezwaren. Mensen kunnen zich wel vastklampen aan een steen, met al hun krachtinspanningen kunnen zij het dan natuurlijk nog best een tijdje volhouden. Bang als ze zijn om mee te stromen... Het kost alleen veel energie en je raakt uitgeput, jammer. Het meestromen is moeiteloos en levert je meer plezier en energie op. Vroeg of laat stroom je natuurlijk toch wel mee en misschien heb je dan wel spijt dat je je zolang verzet heb. Toch zal je er dan niet minder van genieten. Het is nooit te laat. Het advies is alleen: Maak het jezelf makkelijker en stel je open voor de stroming, er is geen ontkomen aan en er is ook niets om bang voor te zijn. Dus wat let je? Geniet ervan. Misschien is het nieuw en ken je het niet. Is dat dan iets om bang voor te zijn? Ik verzeker je: Er is niets om bang voor te zijn. De steen is de angst, die je los kan laten.

Hoe kunnen we er in de praktijk aan bijdragen?

Innerlijke rust en kalmte bewaren of zien te vinden temidden van de wereld die zo onstuimig lijkt. Dat is belangrijk. Luisteren naar je diepste innerlijke stem, dat is iets anders dan het gekwek in je hoofd, dat je steeds opnieuw afleidt van de essentie. Probeer elke dag de vrede en de rust in jezelf op te zoeken. Op een manier die je zelf het prettigst vindt. De vrede en de rust in jezelf zal je vertellen wat het beste is om te doen in welke situatie dan ook. Je innerlijke stem zal je leiden. Het zal je beste maatje worden. Maar hij kan het ‘gekwek’ niet overstemmen, dus je zal de rust en de stilte nodig hebben om ‘m te horen. Je kunt voelen wat je innerlijke stem is. Hij komt niet uit je hoofd, hij komt uit de diepte, geeft je inzicht en geeft je vertrouwen. Je innerlijke stem is altijd helder en spreekt zichzelf nooit tegen, zoals gedachten (de verschillende stemmetjes in je hoofd) dat wel doen. Je innerlijke stem kan wel invloed uitoefenen op je gedachten, je kunt ervoor kiezen je innerlijke stem de leiding te geven en je gedachten er ondergeschikt aan te maken. Op die manier kun je jezelf eigenlijk gaan besturen. Je gedachten dienstbaar maken aan jezelf, niet met jou op de loop laten gaan. Gedachten reageren vaak uit angst – als ze ongecontroleerd zijn, je innerlijke stem is vertrouwen. Zoek je vertrouwen in elke situatie. Blijf kalm. Maak er een gewoonte van om terug te keren naar rust en kalmte, elke dag. Van daaruit kun je bijdragen. In elke situatie heb je een keuze hoe je reageert. Reageer vanuit je rust en kalmte. Probeer vanuit je hart aanwezig te zijn. Kijk naar jezelf en zie hoe je bijdraagt. Je kunt jouw energie overbrengen op anderen, je doet het, ook al weet je dat niet altijd. Je brengt meer rust en vertrouwen als je je innerlijke rust en kalmte bewaart, als je vriendelijk bent en blijft. Het is een open houding, die het leven een stuk prettiger maakt en allerlei dingen om je heen kan verzachten.

Gooi je eigen ‘rommel’ niet om je heen, dat wil zeggen je eigen boosheid, woede en verdriet uiten door tekeer te gaan en je naar buiten, tegen anderen te richten. Alles is energie. En als je een mooiere wereld wilt (waar ben je anders boos over?) dan bereik je ‘m niet op die manier. Het komt bij jou terug en je hebt er zelf het meeste last van als je jouw onvrede afreageert op de buitenwereld. Vanuit het zoeken naar en vinden van je eigen innerlijke rust, kun je anders naar de dingen gaan kijken, je kunt milder worden en dat is voor jezelf veel prettiger.

Je zult zien dat er ook op jou dan mild wordt gereageerd door anderen, je nodigt het uit. Je kunt het allemaal misschien (nog) niet zien, maar je hebt een energieveld om je heen en dat communiceert met de wereld, met de mensen om je heen, met alles. Onbewust reageren mensen op elkaars energieveld, onbewust kun je ook ‘rommel’ opnemen in je energieveld. Of gooi je ‘rommel’ in het energieveld van anderen. Daarom is het goed je ervan bewust te zijn dat het zo werkt. Maak in gedachten of met oefeningen (yoga, meditatie of ander energiewerk) regelmatig je energieveld weer schoon.

Zelfs op afstand werkt het zo. Hoe gevoeliger je wordt of bent, hoe meer je zal merken dat je bijvoorbeeld kunt voelen als iemand boos op je is. Ongemerkt ‘dumpen’ we zo heel wat ‘rommel’ bij elkaar en in de wereld als geheel. Je hebt er zelf het meest last van overigens, dus wees je ervan bewust wat je jezelf aandoet als je het doet. Je trekt eigenlijk weer meer ellende aan. Het gaat niet over schuld, jezelf of een ander de schuld geven, dit gaat over weten en je ervan bewust worden. Zo kun je je bijdrage leveren aan het geheel, je zult jezelf er lekkerder bijvoelen als je steeds ‘de boel opruimt’.

Want we kunnen ook licht en liefde, vrolijkheid en vrede in de wereld brengen. Op dezelfde manier. En het mooie is: Dat is sterker. Dat heeft meer kracht. Dus laat je vooral niet ontmoedigen, kies die weg eens en zie wat er gebeurt. Probeer het eens uit als iemand boos is: Stuur licht en liefde. Stel je voor dat je vanuit je hart een zonnestraaltje op deze persoon laat neerdalen of een roze douche van zachte energie over iemand heen laat stromen, zoiets. Stel het je voor en laat het weer los. Dat kun je natuurlijk ook bij jezelf doen, maak het jezelf maar makkelijk. Hul je in een roze of een gouden ei en kijk eens hoe dat voelt. Het is een waardevolle methode om toe te passen, net zoals elk vriendelijk woord, elke glimlach waardevolle energie met zich meebrengt. Laat je niet van de wijs brengen, oefen het eens en voel hoeveel kracht het heeft. Je kunt het in elke situatie toepassen. Vanuit je binnenwereld ontstaat er vrede om je heen.

Het is goed en waardevol om je bijdrage te leveren aan een mooiere en schonere, eerlijker wereld. De aarde, de natuur, de dierenwereld, de manier waarop we met elkaar omgaan, waarop we met de wereld omgaan. Mensen zijn verantwoordelijk voor de situatie zoals ie nu is, maar ook mensen kunnen de wereld veranderen. Planten en dieren kunnen dan niet. Hoewel... bomen, planten en dieren ook zeker meedoen. Je moest eens weten hoeveel zij transformeren. De wereld heeft respect nodig, zoals jij zelf ook respect nodig hebt. Respect, aandacht, waardering. Voor alles wat leeft, voor elkaar, voor jezelf.

Je kunt het gevoel hebben dat de wereld van nu om actie vraagt. Ja en nee.

Er valt op vele fronten zeker nog een heleboel te doen, het is waardevol als je dat doet. Bouw mee aan een betere wereld, geef het voorbeeld, wees de verandering die je graag zou willen zien. Zet je in met hart en ziel, elke bijdrage is waardevol. Je zult er mens en natuur mee dienen en blij mee maken. Maar... er is een maar: Doe het vanuit je hart. Bouw aan het alternatief. Maar doe het zonder strijd. Laat zien dat het kan, besteedt je energie aan dat wat de moeite waard is.

Verspil je energie niet aan van alles waarvan jij vindt dat het niet deugt, in de zin van ‘ertegen vechten’, bouw rustig aan het alternatief. En werk samen. Ook met de bestaande organisaties, als dat zo uitkomt. Wijs elkaar niet af, stimuleer elkaar liever.

Je zult altijd medemensen vinden die met je meedoen, laat zien hoe het anders kan, wees creatief, laat het beste in jezelf boven komen en breng je enthousiasme over op anderen. Je voelt vanzelf waar je in gesteund wordt en wat jou blij maakt. Laat je leiden door dat innerlijke gevoel.

Strijd is niet nodig. Het is energieverspilling. Het vertelt je misschien wel op welk terrein jij je bijdrage zou willen leveren. Dat is goed. Besteedt je energie aan zaken, die jouw aandacht verdienen, door er een positieve bijdrage aan te leveren. Waarom woede, angst en wanhoop zaaien als het ook anders kan? Je kunt boos zijn op bankdirecteuren en op boeren, op machthebbers en op wie dan ook, maar je kunt je ook bedenken dat er misschien wel boeren en directeuren zijn die wanhopig zoeken naar een andere weg. Steun elkaar, doe het samen. Met mildheid bereik je elkaar. Zoek de dialoog, het kan alleen maar samen. Met een dialoog kun je mensen bereiken, met actie voeren lok je een tegenreactie uit en blijven partijen tegenover elkaar staan. Je houdt de dualiteit in stand.

Het is allemaal niet zo zwart-wit. De verandering is overal gaande, het zal voor niemand mogelijk zijn de oude structuren (van macht bijvoorbeeld) te handhaven. Ook boeren, ook banken en ook grote multinationals beginnen hun aandacht te verleggen, steun ze daarin. Al is het alleen maar in gedachten. Steun degenen die hun best doen, zelfs al is de eerste stap nog geen overtuigende stap. Ook zij zullen voelen waarin zij gesteund worden en wat de nieuwe weg is en wat niet meer werkt.

Overal, ook in die bedrijven, zijn mensen die het beter willen, anders willen, begrijpen dat het anders kan, hun best doen. Maar ook de mensen, die daar nog geen boodschap aan hebben, kunnen uiteindelijk niet anders dan mee met de stroom en zullen vroeg of laat wel moeten. Laat het zichzelf oplossen. Als je vecht, wakker je de tegenstellingen aan. Zonder dat je het wil, hou je juist dat in stand, waar je tegen vecht. Laat het los. Laat het zichzelf oplossen.

Er gebeurt op vele fronten al van alles, steun het, stimuleer het, doe mee, juich deze ontwikkelingen toe. Help elkaar. Vraag je af: Wat draag ik bij door niets te doen, door iets te doen, door mijn reacties, door mijn gedachten, mijn aandacht ergens aan te geven? Volg je hart. En niet je ergernis... 

Met de manier waarop je je aandacht richt en de manier waarop je je energie verspreidt, doe je heel veel. Zie het beste, stimuleer het beste. In de ander, in jezelf, in elke situatie. Dat zal zeker een grote bijdrage zijn.

Je lost situaties alleen maar op door er op deze andere manier mee om te gaan. Meestal zijn ze ontstaan vanuit onwetendheid en onbewustheid. Natuurlijk, vanuit eigenbelangen en kortzichtigheid. Kortzichtigheid is het niet bewust zijn van de eenheid, niet bewust van het geheel. Eigen belang is kortzichtig, korte termijn, als je niet kijkt naar de gevolgen voor het algemeen belang, waar je zelf ook toe behoort en er is onwetendheid in de zin van de energieuitwisseling in het geheel. Schade aanrichten heeft ook gevolgen voor jezelf, wat je uitzendt krijg je terug. Maar het eeuwige patroon van strijd is te doorbreken door mildheid.

Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden:

dualisme of nondualisme. Afgescheidenheid of eenheid. De eenheid kun je leren zien en gaan ervaren. Het is het verschil tussen hoofd en hart. Het verschil tussen strijd en vrede. Het is niet zo dat vrede en strijd tegenover elkaar staan. Vrede is een ander niveau. Vrede is ontsnappen aan het dualisme. Vrede creëert nog meer vrede.

Een voorbeeld. Goed. Er is iets ergs gebeurd, iets vreselijks, iets waar iedereen boos over is. Alom wordt met de vinger gewezen naar de slechterik(ken), het kwaad. Je doet mee met de strijd. Je houdt het in stand. Je gaat ertegenover staan en je denkt dat jij aan de ‘goeie’ kant staat met je protest ertegen. Je voelt je slachtoffer of oordeelt in termen als slachtoffers en daders. Kijk eens naar je eigen woede, wat ben je aan het doen? Tegenstellingen in stand aan het houden.

Zo zwart-wit is het nooit. Want er is iets gebeurd, wat je niet los kan zien van ander factoren, van de maatschappij, van de verantwoordelijkheid die iedereen heeft, individueel en gezamenlijk. Het heeft kunnen gebeuren. Er is iemand of er zijn er meer die ‘het’ gedaan hebben, uitgevoerd hebben, maar kennelijk was er een voedingsbodem, een klimaat en een zo groot onbewustzijn aanwezig. Vanuit de eenheid bezien staat niets op zichzelf.

Dualisme wordt steeds opnieuw weer gecreëerd als we gaan denken in termen van goed en fout, als we anderen afwijzen, veroordelen, de schuld in de schoenen schuiven. Je denken is vijandig. Natuurlijk mag iedereen boos zijn, verdrietig zijn, kan iedereen het gevoel van onmacht en onrechtvaardigheid over zich krijgen. Dat is zo, dat mag er ook zijn, laat het er zijn, verwerk het. Erken het. Maar zie ook in hoe je door je verharding de strijd handhaaft en het dualisme in stand houdt. Niemand kan je dwingen om het zo te gaan bekijken, maar het zal voor jezelf een verademing zijn als je dat zou kunnen gaan zien. Vaak stuit dat op verzet, het is natuurlijk ook een hele kunst om te accepteren wat er allemaal aan pijn gezaaid wordt in de wereld. De ene pijn veroorzaakt weer de volgende pijn, het zet zich voortdurend voort als dat niet doorbroken wordt. Dat is het punt. Je doorbreekt het niet als je mee doet, welke kant je ook staat, je bent deel van de strijd. Zelfs met al je nobele bedoelingen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Het is de bedoeling dat dat juist doorbroken wordt. Kies voor de vrede. Dat is de enige basis, waarop je duurzaam kunt bouwen. Niet vanuit angst of woede, maar vanuit vertrouwen.

Jouw vrede, jouw vertrouwen, jouw geluk zit van binnen.

Hoe harder je je opstelt, hoe meer je je afsluit voor deze ware aard in jezelf. Dat is niet nodig. Je maakt het leven onnoemlijk veel zwaarder dan nodig is. Het is nooit zwart-wit, maar wat voor jou telt, is dat je in jezelf gaat kijken. Wat teistert jou, wat zit er nog voor een oud zeer in jou? Wil je dat gaan verspreiden? Of wil je liever een vriendelijke wereld? Dan kun je ervoor kiezen een vriendelijk mens te zijn. Goed voor jezelf te zorgen. Door ook grenzen te stellen in wat jij wel en niet wilt laten binnenkomen aan ‘rommel’ van anderen. Of ‘rommel’ die de ether ingeslingerd wordt door derden. Jij bepaalt wat jij toelaat in jouw leven. En jij bepaalt wat je ermee doet. In die zin ben je helemaal niet onmachtig, je kunt bijdragen aan de vrede, aan een mooiere wereld. Nu, op elk moment. In alles wat je doet of zegt, denkt of uit. Kies voor vrede, zoek de vrede in jezelf. Maak een keuze in hoe je je wereld eruit wilt laten zien. Door je aandacht daarop te richten. Kijk de andere kant op, daar is het licht. Vanuit het licht kunnen we alles scheppen wat werkelijke waarde heeft, vanuit het licht kun je de wereld lichter maken.

Mijn advies is: Investeer in het mooie, het goede, het plezierige. Als jij vrolijk bent, straal je dat uit en maak je de wereld vrolijker. Als jij vriendelijk bent, maak je de wereld vriendelijker. Maak de stap van je hoofd naar je hart. Stap uit al je oordelen, kijk gewoon en kijk met je hart. Ook naar jezelf. En streef ernaar je vrede niet te laten verstoren, door niets of niemand. Ook niet door je eigen gedachten.

Laten we even uit het dualisme stappen. Ik begrijp dat het antwoorden zijn, die mensen nodig kunnen hebben in de situatie waarin ze verkeren, maar wat zij in wezen zoeken is vrede. Ze vragen: hoe moet ik reageren of komen met voorbeelden aanzetten van ‘ja, maar dat is toch erg, daar moeten we toch wat aan doen? Schandalig, enz...’ Je hoeft zeker niet alles maar te laten gebeuren, maar probeer te handelen vanuit vertrouwen, vanuit je eigen rust en vrede. Dan zullen de antwoorden te vinden zijn, dan zullen de oplossingen dichterbij zijn. Ga eerst terug naar jezelf als je merkt dat je geneigd bent tot oordelen en strijd. Zoek de rust. Zoek de vrede in jezelf. Je handelen zal meer kracht hebben. Jij zal meer kracht hebben. Zachte kracht welteverstaan. Hervindt je kracht, je ware kracht. Dan zal alles makkelijker en soepeler gaan. Je kunt kiezen: Blijf je strijden, verzetten, vasthouden aan die steen? Of laat je los en laat je je meestromen?

Je mag dan het idee wel hebben dat je nog een heleboel te strijden hebt of een heleboel te verwerken, zeggen en denken dat er nog zoveel pijn is op de wereld en dat je nog tegen van alles moet protesteren, het is maar een idee. Laat al die gedachten maar even voor wat ze zijn. Ga eens de andere kant opkijken. Ga jezelf eens de andere kant opsturen. Ga eens doen wat je leuk vindt, prettig vindt. Richt je aandacht op het licht.

Kom maar binnen door de poort naar het licht. Laat alles maar achter je. Voel eens wat een vrijheid hier is. Hoeveel lichtheid hier is. Zie eens hoe mooi het hier is. Hier is het altijd vrede. Onwennig? Neem de tijd. Neem even de tijd om hier stille getuige van te zijn en voel hoe lekker het is om hier te vertoeven. Er wordt van jou gehouden, je mag rusten, je mag hier komen zo vaak als je wilt. We zullen je voeden met onze energie, we zullen je laten ervaren hoe heerlijk het is om vrij te zijn, om vertrouwen te hebben. Blijf maar rustig hier zolang je wilt en geniet ervan en neem het met je mee. Laat het licht binnenstromen in elke cel van je lichaam en voel hoe de vrede ruimte maakt voor jou om te zijn wie je werkelijk bent: Een liefdevol wezen. Blijf gerust even lekker zitten en laat de energie door je heen stromen... zolang je wilt. Wat je nodig hebt, kun je hier vinden. In de Stilte. De vrede in jezelf....

 

 

4. Het is veilig

Het is veilig. Dat is wat we op dit moment tegen jullie willen zeggen. Het is veilig om jezelf te zijn. Nieuwetijdskinderen, mensen, kinderen, die wèten... jullie tijd is nù. Wees niet meer bang, kom maar tevoorschijn. Hiervoor ben je nu op aarde. De tijd is gekomen dat je kunt laten zien hoe het ook anders kan. Dat we kunnen leven in Liefde, in verbondenheid met elkaar, met de natuur, in vrede.

Jullie hebben je misschien altijd verbaasd over de wereld, waarin je terecht gekomen was. Jullie zijn geschrokken van de hardheid, jullie hebben misschien nog pijn, je hebt je misschien een vreemde gevoeld op deze aarde, misschien heb je jezelf wijsgemaakt dat je hier niet hoort, niet functioneert, niet jezelf kan zijn. Dat er een andere wereld bestaat waar je liever naartoe zou gaan, een veilige plek, thuis. Ik zeg je: Thuis is in je. En je mag de aarde tot je thuis gaan maken nu. Het is veilig. Je kunt je veilig gaan voelen in jezelf, met jezelf.

Je kunt het zo zien: De grote verandering heeft al plaatsgevonden, is er al.

Dat waar je al die tijd van gedroomd hebt, waarvan je voelde dat het ‘ergens’ bestond, maar waar? Dat wat je weet dat anders kan, dat kan ook anders. Het is er, het is nu mogelijk, het is hier. Ga het zien, ga het voelen, ga het ervaren. Stel je eens voor dat het alleen nog de herinnering is waarmee we het oude vasthouden, omdat we daaraan gewend zijn. Het nieuwe is er al, maar we zien het oude nog, omdat dat onze oude programmering is.

Daarom: Probeer je ervaringen uit het verleden achter je te laten. Ook al ben je nog zo teleurgesteld geraakt, heeft het leven je pijn gedaan, heb je jezelf verstopt omdat je niet wist hoe jij een bijdrage kon leveren, laat al die teleurstellingen achter je. Je tijd is gekomen. Kom tevoorschijn. Laat zien hoe het anders kan. Doe het samen.

Richt je op de verandering, richt je op het positieve, laat je niet verleiden tot de strijd, het gevecht, zoek aansluiting, zoek de dialoog, ga vertrouwen op jezelf, meer en meer en meer. Kom tevoorschijn en wees het voorbeeld. Wees liefdevol, je ware aard is liefdevol. Probeer begripvol en geduldig te zijn als je het gevoel hebt nog niet begrepen te worden, maar verloochen je ware aard niet. Je mag er zijn. Wees wie je bent: liefdevol aanwezig in elke situatie.

De situatie op aarde is veranderd, de mensen zijn alleen nog niet veranderd.

We zitten midden in een proces. Het oude wordt vastgehouden door de herinnering, door het geheugen: we zijn gewend geraakt aan pijn, aan verdriet, aan gekwetst worden, aan teleurstellingen. Maar stel je eens voor dat dat niet meer nodig is, dat dat genoeg geweest is, voorbij is. Klaar. Het bestaat alleen voort als je het zelf in stand houdt. Waarom zou je het dan niet loslaten? Om de weg vrij te maken naar die nieuwe wereld, waarin alles mogelijk is?

De tijd van ongekende mogelijkheden is gearriveerd. Grijp je kans! Ga weer geloven in jezelf. Vertrouwen op de kracht in jezelf. Misschien heb je al die tijd gedacht dat jij gek was, dat jij het niet helemaal begreep, dat je hier niet kon aarden, maar al die ideeën kun je nu loslaten. Kijk naar alle positieve ontwikkelingen. Kijk vooruit. Kijk wat er mogelijk is. Ga je dromen waarmaken. Ik adviseer je: kijk niet steeds achetrom, blijf niet hangen in je pijn, laat het los. Laat het duister achter je en stap in het licht. Het mag en het kan.

De wereld waarin jij je thuis voelt, is niet zo ver weg, is niet op een andere planeet. Je bent hier nu en je mag hier zijn. Geniet ervan. Je bent hier niet voor niets. Je kan en mag jouw bijdrage leveren. Doe dat op een liefdevolle, positieve manier. Besteedt je aandacht aan het mooie, aan de verbetering, aan het alternatief. Waar je je aandacht op richt, waar jij je licht over laat schijnen, kan groeien. Wees daarom ook alert met waar je je aandacht op richt. Maak daarin keuzes. Het is verleidelijk je aandacht te richten op de zaken, waar je boos van wordt... maar weet dat je ze daarmee juist in stand houdt. Als je dat niet wilt, richt dan je aandacht op dat wat jouw aandacht verdient.

Dat geldt zowel voor de buitenwereld als voor je binnenwereld. Wees alert op je gedachten, ze trekken je aandacht misschien snel naar ‘problemen’, maar met die gedachten versterk je de ‘problemen’ juist. Wees alert en blijf vanuit je hart kijken. Ook naar jezelf! Begripvol, liefdevol, wetend... jouw kracht is je Liefde en je kunt die kracht richten op dat waar je blij van wordt, waar je ook anderen blij mee maakt. Probeer de eenheid te zien en hoe jij daarin een mooie bijdrage kan leveren door jouw energie op een structurele en positieve manier te richten.

Laat maar zien hoe we vreedzaam en liefdevol kunnen samenleven.

Laat je niet weerhouden door dat wat in jouw ogen allemaal nog niet deugt. Wees niet bang, wacht niet, ga het doen. Wees het voorbeeld. Zoek de kansen en de mogelijkheden. Doe het vanuit je hart.

Dat is het geheim: je mag en kan nu gaan leven vanuit je hart. Helemaal. Zoals je verlangde, zoals je altijd al wenste. Weet dat als jij ‘in je hart’ blijft, je automatisch het hart van anderen aanspreekt. Dat kun je niet met je hoofd, dat kan alleen vanuit je hart. Het is veilig om vanuit je hart te gaan leven.

Velen van jullie weten allang dat er eenheid is, dat er ‘ergens’ een plek is, waar die eenheid bestaat, waar vrede is, vreugde, vrijheid, licht... Als je denkt dat die plek ‘ergens’ is, ga er dan eens heen... Concentreer je en ga naar dat licht toe. Waar is het? Waarom denk je dat het zo ver weg is? Het is in je hart. Het is overal. Je ervaart dat met je hart. Niet met je hoofd. Vanuit je hart heb je verbinding met het licht. Het is in jou. Het licht is in jou aanwezig. Je bent het. Je bent het zelf. Thuis is in jou. Laat het aanwezig zijn. Blijf in verbinding met dat licht. Wees dat licht. Verlicht je leven.

Het klinkt erg eenvoudig?

Dat is het ook. Je hoeft het niet zo moeilijk te maken. Dat is oud, dat is voorbij. Streef ernaar in dat licht te blijven staan, wees alert. Wees aanwezig vanuit je hart. Daar ligt je kracht. En als je in dat licht blijft, als je je daarvan bewust blijft, hoef je niet meer terug te vallen in het donker, in de pijn. Je hoeft de diepte niet meer in, je hoeft niet meer te lijden. Blijf geconcentreerd op het licht, op de vrede die je vindt in je hart, laat het binnenstromen en laat het vanuit jouw hart de wereld instromen.

In dit licht kan alle oude pijn zichzelf oplossen. Het is een veel eenvoudiger weg en het zal je vreugde geven in het leven. Je zult de mogelijkheden weer gaan ontdekken, die je was vergeten. Je zult verbaasd zijn over hoeveel moois je vanuit Liefde kunt scheppen. Je vertrouwen groeit vanzelf. Je pijn verdwijnt vanzelf. Je gaat leven op een ander level en je hoeft niet zoveel moeite meer te doen. Alles gaat makkelijker, alles gaat vanzelf. Sluit aan op de stroom van Liefde en laat het door je heen stromen. Laat je niet ontmoedigen, laat de stroom van Liefde, waar jij kanaal van bent, stromen. Het is veilig.

Elke discussie is vanuit het hoofd. Het hart kent geen discussie. Het is aanwezig. Vanuit jouw liefdevolle aanwezigheid lever je de mooiste bijdrage aan de wereld, je verspreidt het licht. Dat kun je alleen maar vanuit je hart doen. De tijd is gekomen dat je deze stap kunt zetten. Het is veilig.

Petra Maartense

Ik (Petra) vraag: Wie schrijft dit?

Jij. In verbinding, je laat je voeden door ons. We fluisteren je de woorden in. Het is teamwerk. Je laat je leiden door wat binnenstroomt en maakt er een ‘verhaal’ van. Dat mag jij doen, wij voeden. We vertellen je stap voor stap, wat verteld kan worden. Jij voelt het als iets wat op komt borrelen. Je vraagt antwoorden, ze komen.

En wie zijn wij?

Wij zijn een samenwerkend team. Je kent ons. We staan tot je beschikking. Via jou kunnen we ook de vragen van vele anderen beantwoorden. Vraag gerust. Blijf schrijven. We geven je inzicht, maar het is zeker ook bedoeld om te delen.

Want we zien het geworstel en we willen jullie laten weten dat het makkelijker kan. We willen jullie helpen, we zijn er voor jullie. We willen het graag makkelijker maken voor jullie. Het is niet nodig om te lijden. Dat willen we vertellen. We willen jullie vertellen hoeveel meer jullie in huis hebben, hoeveel meer er mogelijk is. We willen jullie vertellen dat je niet bang hoeft te zijn. Dat je kunt vertrouwen, wij zijn er ook om jullie te helpen. We staan klaar. Vraag maar en we zijn er. We helpen jullie graag. We kennen jullie, beter dan je jezelf kent. Wij zien al jullie grootsheid, jullie kracht, jullie mogelijkheden.

We zien jullie lijden, omdat je dat zelf nog niet ziet. Maar omdat jullie beginnen wakker te worden en omdat het begint te kriebelen, omdat jullie allemaal naarstig op zoek zijn naar dat wat je ergens wel weet dat er is, stel je vragen, vraag je je dingen af. Dan kunnen we je gaan voeden. En zo kan je elkaar weer voeden.

Dear ones, onthoud dit vooral: We kunnen jullie niet helpen als je naar beneden blijft kijken, als je je blijft beklagen, vraag ons om hulp, vraag ons om oplossingen. Niemand is alleen. Kijk omhoog. Zet de poort open, open je hart, vraag toch liever wat je nodig hebt dan dat je blijft treuren om wat er niet is, wat je niet ziet. Het is er allemaal voor je. Vraag om meer vertrouwen, vraag om een makkelijker weg, geloof in een makkelijker weg. Geloof in jezelf. Ga eens ontdekken wat een wonderen er kunnen gebeuren als je gaat samenwerken met ons. En met je echte zelf, verbonden met ons...

Wij zijn niet zo definieerbaar. Hier is eenheid, samenwerking.

Jullie zijn ook hier. We werken met jullie samen. Je bedient jezelf op je wenken... zo kun je het zien. Je krijgt wat je vraagt. Wil je nu nog meer pijn? Wil je nog meer verdriet? Nog meer boosheid? Je kunt ook vragen – aan jezelf, aan ons, aan het met jou samenwerkende team, dat je zelf mag samenstellen bij wijze van spreken – om je weg makkelijker te maken, om je te voeden met meer vertrouwen, met goeie ideeën, je kunt vragen sterker te worden, sterk te zijn, je ware aard aanwezig te laten zijn, je kunt oplossingen vragen voor wat jij als problemen ervaart. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Jullie denken vaak dat je het allemaal zelf kan of moet doen, maar je kunt de grootsheid niet zien. Dus hoef je alleen maar te weten dat alles mogelijk is. Dat je kunt vragen om hulp. We willen jullie niet op de knieën hebben, we willen graag dat jullie van onze diensten gebruik maken, we zijn er. Jullie zijn jezelf aan het ontdekken, dat is een mooi proces. Dat doet iedereen op zijn eigen manier. Het is mooi om te zien hoeveel ogen er open gaan, hoeveel mensen er op staan, wakker worden. Je mag de vreugde ontdekken, jezelf ontdekken. Maar je mag het jezelf ook best nog een tijdje moeilijk maken. Wat je wilt.

Ja, natuurlijk... er zijn ook mensen die het zichzelf graag moeilijk maken. Dat geeft niet. Dat mag ook. Dat kan ook een weg zijn. Laat ze... denk vooral niet dat je het voor ze kan of moet doen. Lach er maar om. Dan heb je er ook geen last van. Maar als je het jezelf makkelijker wil maken, be our guest! Van harte welkom!

 

 

5. De spiegel van Liefde

We worden er steeds op gewezen dat de verandering in jezelf zit, dat de weg binnendoor is, dat je eigen perceptie je wereld verandert, maar hoe gaan we dan om met de buitenwereld? Wat doen we als we als we in lastige situaties terecht komen, als we anderen willen helpen, omdat we zien dat ze het moeilijk hebben, als anderen ons pijn doen, als we in conflicten terecht komen? Als we willen reageren en mensen iets willen duidelijk maken? We zijn toch samen op deze wereld?

Ja. Jullie zijn samen op de wereld. Alles is een eenheid. Je bent onderdeel van het geheel, alles reageert op elkaar. Je kunt het zien als een groot spel, waarin jij een rol speelt. De wereld om je heen, zoals jij ‘m ervaart, is het toneel, jij bent een speler in dat spel. Jullie spelen dat spel met zoveel verve dat je vergeten bent dat je in een spel terecht gekomen bent. Als je denkt dat alles je overkomt, je zit dan gevangen in het spel. Dat noem ik ‘het slachtofferschap’, het is onwetendheid.

Daarom vraag ik jullie in elke situatie terug te gaan naar jezelf, bij jezelf te blijven, je innerlijke rust te bewaren, je bewust te zijn van het spel. Als je de stekker eenmaal ingeplugd hebt, hoef je hem er niet steeds weer uithalen. Je kunt gaan leven vanuit verbondenheid. Als je die verbondenheid nog niet voelt, weet het dan in elk geval. Jullie richten je voornamelijk op de verbondenheid met elkaar, laten we dat horizontaal noemen. Het is als het een plat vlak, het scherm waarop zich de film afspeelt, waarop het spel te zien is. Ook al is wat jullie waarnemen driedimensionaal, voor het gemak noem ik het even horizontaal. De stekker in het stopcontact steken, de ‘weg binnendoor’, de verbondenheid met ons, met je hogere zelf, dat is de verticale verbondenheid. Het gaat nu om de verticale verbondenheid. Je hebt die verticale verbondenheid nodig als je je geen slachtoffer meer wilt voelen in ‘het spel’, als je het zogenaamde ‘meesterschap’ wilt bereiken. De verticale verbondenheid komt op de eerste plaats. Vanuit de verticale verbondenheid kun je anders gaan kijken naar het spel en ontdekken hoe het echt werkt. Dat je niet zo machteloos bent als je misschien denkt.

Lieve wereldverbeteraars, hoe goed je het ook voor hebt met iedereen en met de wereld, hoe goed je het ook weet te vertellen en aan te wijzen wat er allemaal anders moet, zo werkt het niet. Je opereert in het horizontale vlak. Het werkt andersom. Van binnenuit. Dat is wat we bedoelen met ‘vrede in jezelf is vrede in de wereld’.

Ik ga je een handje helpen om dit te begrijpen. Neem een voorbeeld in gedachten van een situatie waarin jij heel boos of verdrietig, strijdbaar of behulpzaam wordt. Ja, ook behulpzaam, verrassend hè? Ook jouw behoefte behulpzaam te zijn, een ander te willen ‘redden’ is naar buiten toe gericht. Ik zeg niet dat er iets mis mee is, zolang je vanuit je hart behulpzaam wilt zijn, is dat iets heel waardevols. Zodra het begint ‘beter weten’ te worden, vanuit je hoofd, begint het op strijd te lijken... Maar ik noem ‘behulpzaam’ omdat daar ook een bepaald gevoel achter zit, onderzoek dat maar. Het kan machteloosheid zijn, ook een vorm van angst, het ‘beter willen weten’ kan een vorm van afhankelijk voelen zijn, erkenning willen hebben, een onzekerheid in jezelf, een gevoel van onveiligheid, onderzoek het. Zit hier ook boosheid, angst, verdriet of onzekerheid achter?

Goed, stel je die bepaalde situatie voor die jou bezig houdt. Ga naar jezelf door te kijken hoe jij reageert in die situatie. Wat heeft het jou te vertellen over jezelf? Hoe reageer jij in deze situatie en in soortgelijke situaties? Welk gevoel roept het bij je op? Is het boosheid, wat is dan die boosheid in jou? Is het verdriet, wat is dan jouw verdriet? Is het ongemakkelijkheid, vanwaar die ongemakkelijkheid? Is het angst, is het frustratie, ergernis? Welke diepe snaar raakt het in jou? Ontwijk niet de gevoelens die het bij je oproept, maar kijk ernaar, zonder oordeel. Neem ze waar. Laat dat gevoel er zijn.

Elke situatie heeft je iets te vertellen over jezelf.

Maak er een gewoonte van er zo naar te kijken. Te constateren. Gebeurt er iets waar je onzeker van wordt? Wat is dat gevoel in jou en wat is je angst? Kijk ‘m aan. Kijk ernaar. Kijk in de spiegel, meer niet. Geen oordelen. Kijk met Liefde.

Oh ja, hier word ik onzeker van, want het triggert mijn gevoel dat ik niet goed genoeg ben,’ bijvoorbeeld. Velen hebben hiermee te maken. Het idee dat je niet goed genoeg ben, mag je laten varen. Iedereen is goed zoals-ie is. Perfect zelfs. Je mag fouten maken, je mag onzeker zijn, je mag twijfelen, dat hoort allemaal bij het leven en bij je ontdekkingstocht. Je groeit ervan. Constateer en accepteer en laat weer los: Okee, dat is mijn onzekerheid. Gezien. Klaar.

Te simpel? Nee. Want als je verder gaat, ga je er oordelen op plakken en conclusies aan verbinden. Over jezelf of over anderen. Dan ga je het vasthouden. Je gaat er vanuit handelen als je niet oppast. Je gaat het bijvoorbeeld naar buiten richten door tegen mensen te zeggen: ‘O, dat is mijn onzekerheid, o, ik ben zo onzeker...’ (of bang of boos of verdrietig, vul maar in...)

Wat doe je dan? Dan ga je je ermee identificeren en het laten groeien. Het koesteren. Het als excuus gebruiken. Waarom zou je dat doen? Er zullen velen zijn die met je mee gaan, omdat ze het heerlijk vinden dat jij ook die onzekerheid kent. Ga dat toch allemaal niet voeden bij elkaar. Ga het ook niet projecteren. Vraag je eens af: Wil je dat? Wil je aandacht krijgen door je zwakker op te stellen dan je bent? Vergis je niet, dat gebeurt als je het begrip ‘gevoelens mogen er zijn’ hanteert op zo’n manier. Ga elkaars onware aard toch niet voeden. Wijs elkaar liever op de kracht, de sterke innerlijke kracht.

Uit alle macht zal ‘het onware zelf’ proberen je aandacht te krijgen, dat van jezelf en dat van anderen. Wees alert. Wees alert op wat je voedt in jezelf en in de ander. Je medelijden kan getriggerd worden, jouw helpdrift kan aangesproken worden, enz.. enz... weet dat je jezelf en de ander er niet mee helpt door ‘het onware zelf’ in stand te houden en te bevestigen. Wees een andere spiegel. Wees de spiegel voor iemands grotere zelf, eigen kracht, de Liefde. Wees je bewust waar je aandacht aan geeft, welk deel van die ander, welk deel van jezelf ben je aan het voeden?

Probeer eens op te houden met het automatisch naar buiten richten, naar buiten gericht zijn of bevestiging zoeken bij anderen. Ga eerst eens terug naar jezelf. Naar de waarnemer. Die waarnemer ben jij namelijk ook. De waarnemer ziet, constateert en verder niks. Klaar. Laat maar los. Geef het bij wijze van spreken mee aan de waarnemer, dan gooit die het wel de lucht in.

Zo ook bij pijn. Loop er niet voor weg.

Constateer. Zonder oordeel. Au, dit doet pijn. Ontken de pijn niet, hij is er. Neem ‘m waar. Hou van jezelf. De waarnemer houdt onvoorwaardelijk van jou. Als je pijn hebt, als je verdriet hebt, als je blij bent, als je danst, gewoon helemaal zoals je bent. Ook de pijn mag er zijn. Kijk ‘m aan. Laat het eens aanwezig zijn zonder enig oordeel. Het is er gewoon.

Ga je er allemaal oordelen aan geven, zoals ‘o, hij heeft mij zoveel pijn gedaan’ of ‘hij moet weten hoeveel pijn mij dit doet’ of nog erger: ‘ik zal hem eens terugpakken en laten voelen...’ of als je het jezelf gaat verwijten ‘o, zie je wel, ik had nooit dit of dat moeten doen’ of ‘ik ga dit oplossen, want zijn pijn is mijn pijn en dat moeten we doorbreken’ of wat dan ook van die strekking, vraag je eens af: Wat doe je dan eigenlijk? Je accepteert de pijn niet, je wil ‘m weg hebben. Je loopt eromheen, je houdt ‘m juist in stand. Erken de pijn, accepteer ‘m maar. Dat is zoveel makkelijker. ‘Okee, dit is mijn pijn. Niet die van iemand anders, van mij.’ Jouw gevoelens zijn van jou. Natuurlijk, je kunt ook nog zeggen ‘maar ik voel de pijn van een ander’ en dat je die daarom graag wilt oplossen. Dat kun je zeggen, maar op het moment dat jij die pijn voelt, is-ie van jou. Is het aan jou om daar naar te kijken. Leg ‘het’ dus niet bij een ander neer. Accepteer. Hou van jezelf, met pijn of zonder pijn, hou van jezelf. Wees de waarnemer, die onvoorwaardelijk van je houdt. Denk niet dat jij je pijn bent, dat is een vergissing. Jij bent de waarnemer.

Mensen identificeren zich maar al te graag met wie zij niet echt zijn, hun pijn, verdriet, slachtofferschap, zwakte, ‘ik kan dat niet’ bijvoorbeeld. En dat komt omdat de blik gericht is op de buitenwereld. Wat de buitenwereld ergens van vindt, hoe de buitenwereld reageert, doet, niet doet, je eigen goed- of afkeuring heeft te maken met het naar buiten gericht zijn. We verwachten en zoeken heil van buitenaf, terwijl de weg binnendoor is. Het is niet belangrijk wat de buitenwereld vindt. Het is belangrijk dat jij jezelf accepteert met alles erop en eraan en naar jezelf kunt kijken zonder enig oordeel. Als je dat leert, zul je ook merken dat je eigen oordeel naar de buitenwereld van minder belang wordt. Zul je ook de buitenwereld waarnemen en zien en constateren en ‘okee’ zeggen. Waarnemen zonder oordeel. Het zal een enorme bevrijding opleveren voor je.

Dan kun je in elke situatie rustig blijven. Dat is de uitdaging. In elke situatie bij jezelf blijven. Zelfs als je bijvoorbeeld boos wordt, kun je jezelf blijven waarnemen. Dat wil niet zeggen dat je niet boos mag worden, je constateert het en maakt dan ook een keuze hoe je die boosheid vormgeeft. Je mag namelijk ‘nee’ zeggen, je mag duidelijk zijn naar anderen, het is zeker niet zo dat je alles maar moet laten gebeuren en nooit hoeft te reageren. Dat is niet wat ik bedoel. Neem het waar, ook jezelf en handel vanuit jouw waarheid. Jouw hart. Blijf jezelf trouw. Doe geen dingen waar je niet achter staat. Als jouw gevoel duidelijk zegt ‘Nee’, neem dat dan waar en zeg ook ‘nee.’ Je hoeft niet ‘voor de lieve vrede’ altijd overal maar ‘ja’ op te zeggen.

Luister naar je eigen innerlijke stem,

je innerlijke stem leid je en wijst je de weg. Daar hoort ook ‘nee’ bij. Dat wel en dat niet. Maak keuzes. Maak je eigen keuzes. Je gaat je slachtoffer voelen – en dat is heel logisch – als je jezelf niet trouw bent. Als je tegen je eigen gevoel in dingen gaat doen waar je niet achter staat. Waar je ‘ja’ tegen zegt, terwijl je ‘nee’ bedoelt. Blijf je eigen waarheid trouw. En als je jezelf waarneemt, weet je precies waarom je soms opstaat en zegt: ‘Ik doe hier niet aan mee.’ Je staat achter jezelf!

Achter jezelf staan. Jouw liefhebbende waarnemer staat altijd achter jou. Dat vergeet je wel eens. Onthoud het maar. Jij bent die waarnemer, dus jij staat achter jezelf. En als je achter jezelf staat, is het goed.

***

Goed. Nu zijn we dus op het punt aangekomen dat je je niet meer zoveel aantrekt van de buitenwereld, wat de buitenwereld vindt en wat jij van de buitenwereld vindt. Je bent de liefdevolle waarnemer. Met mildheid kijk je naar jezelf en omdat je met mildheid naar jezelf kijkt, kun je ook met mildheid naar de buitenwereld kijken. Nu kun je wonderen gaan verwachten. Verheug je maar!

Allereerst zul je gaan ontdekken hoe jouw liefdevolle aanwezigheid je mild maakt ten opzichte van jezelf, zodat je vrede kunt gaan voelen in jezelf, met jezelf. Die vrede is in jou aanwezig en je vindt ‘m door alles te accepteren zoals het is. Het eerste wonder is dat als jouw pijn er mag zijn, hij ook kan verdwijnen. Door het liefdevol accepteren (zonder oordeel) kan de pijn zich transformeren. En vergeet niet dat daar ook bijhoort dat je bijvoorbeeld niet de ‘schuld’ van jouw pijn aan anderen toeschrijft. Die anderen doen er niet toe, die kwamen jou alleen confronteren met een deel in jouzelf dat zich mocht gaan herstellen. Je neemt de verantwoordelijkheid voor jouw pijn door het zo te zien. Dat is wat ‘vergeven’ werkelijk betekent. Het heeft geen zin om te zeggen dat je iemand iets vergeeft als je dit niet inziet. Het gaat niet om die ander. De pijn is van jou. Zoals die ander ook verantwoordelijk is voor z’n eigen gevoelens en jij daar ook niets aan kan doen, behalve liefdevol waarnemen. Liefdevol waarnemen, zonder oordeel, geneest. Liefdevol waarnemen is licht in het donker laten schijnen. Het mooie is dat alles wel in verbinding staat met elkaar. En als iets in jou zich kan transformeren, transformeert het ook in ‘het geheel’.

Dit is het ‘spel’ van de wereld, dat jullie aan het ‘spelen’ zijn.

Ook al weet ik dat jullie het vaak niet bepaald als ‘spelletje’ ervaren, omdat je je heel sterk identificeert met de rol die jij hebt in het grote toneelstuk van het leven. Het is weleens zo omschreven: Je bent de puppet aan de touwtjes. Je denkt dat je de puppet bent, maar in feite ben jij degene die aan de touwtjes trekt en de puppet kunstjes laat doen. Kan je je dat voorstellen? De waarnemer is de regisseur.

Als je je identificeert met je rol als puppet, geeft dat je een machteloos gevoel. Alles overkomt jou maar. Je vecht, huilt, lacht, je speelt je rol zo geweldig, dat je vergeten bent dat het een spel is. En dat je zelf de bestuurder bent, dat jij zeker wel de touwtjes in handen hebt om vorm te geven aan jouw leven. Dat je de puppet ook een andere rol kunt laten spelen. Dat je de puppet een ander jasje aan kunt trekken als hij is uitgekeken op z’n oude jasje. Je kunt jezelf herzien, het oude achter je laten en een nieuw jasje nemen wat je beter past. Ik maak het expres een beetje speels, want het is de kunst het wat losser en speelser te zien allemaal. En dat kan, als je de positie van de waarnemer kiest en op een nieuwe manier naar jezelf gaat kijken. Jij bent de regisseur van je eigen leven, vergeet dat niet. Blijf in verbinding, blijf waarnemen.

Een van de voornaamste spelregels, waar we het al eerder over hadden, is: Waar je de aandacht op richt, groeit. Zoals je een plantje water geeft, zo geef je dat waar je je aandacht op richt energie. Het groeit. Waar richt je je aandacht op, wat wil je laten groeien?

Vanuit het meesterschap kun je keuzes maken. Kun je beslissen dat je je aandacht verlegt van problemen naar de kansen en mogelijkheden, die er ook zijn. Je kunt de puppet het donker insturen, waar hij z’n drama’s weer tegenkomt, vechtend en huilend tot hij roept: ‘God, wijs me de weg, help me!’ En dan kun je ‘m de weg naar het licht wijzen: ‘Daar is de uitgang...’

Maar nu je weet dat jij aan de touwtjes trekt, weet je ook dat je nu al meteen kunt kiezen voor die andere weg. Je kunt de puppet regisseren. Je kunt beslissen je gedachten te sturen of om te keren. Je kunt ontdekken dat jouw wens gehoord wordt door je regisseur! Je bent de regisseur. Niet de puppet.

Als je nu gaat kijken naar het spel wat gespeeld wordt en welke rol jij daarin vervult, dan kun je ook gaan inzien hoe jij situaties kunt beïnvloeden. Hoe jouw energie de wereld in stroomt, welk effect dat heeft. Om het eenvoudig te houden: Vaak zie je als mens (als puppet) zelf niet eens in welke gevechten je verwikkeld zit, met jezelf, met anderen... (de touwtjes zijn een beetje in de knoop geraakt) maar als je zegt ‘okee, ik accepteer het zoals het is’ (de situatie en gevoel dat erbij hoort, zoals we eerder beschreven) dan laat je los, kan de knoop tot ontwarring komen en geef je de regisseur de touwtjes weer in handen, er ontstaat ruimte voor jou om de andere kant op te bewegen. Begrijp je dat? In plaats van doorgaan met de strijd, waardoor je steeds verder verstrikt raakt in je eigen knopen, laat je los. Je geeft je over. Er ontstaat ruimte.

Wat een opluchting!

Je geeft het uit handen. Jij als ‘puppet’ hoeft het niet te doen, je hebt daar geen overzicht. De waarnemer heeft overzicht en heeft het beste met je voor. Alleen wordt jou gevraagd die touwtjes uit handen te geven. En het over te laten aan ‘die regisseur’. Laat het gebeuren, beweeg mee. Wees niet bang, vertrouw. De regisseur trekt je eruit, maar kan dat pas als jij je durft over te geven. Als jij bang bent en je vastklampt, zit je vast, dan moet de regisseur bij wijze van spreken zo hard aan de touwtjes gaan trekken, tot je wel los moet laten. En reken maar dat er aan die touwtjes wordt getrokken! Zeker nu. Want ‘we’ zijn als het ware bezig jullie naar een ander level te trekken. En daarvoor vragen we je je angsten los te laten. Voor zover je angsten nog aanwezig zijn, kom je ze tegen. Kijk er maar naar, net als naar de woede en de pijn. Zie. Accepteer. Wees de waarnemer, kijk zonder oordeel. Durf ‘het’ over te geven. Durf ‘het’ uit handen te geven. Laat los, laat je meestromen...

Dat is cruciaal. Overgave, je hebt er misschien al veel over gehoord en gelezen, maar hier gaat het dus over. Overgave, vertrouwen en de erkenning dat je het als puppet allemaal niet overziet en al helemaal niet kunt besturen. Het is natuurlijk precies de angst, die maakt dat de puppet graag controle wil. Hij wil graag de wereld om zich heen veilig hebben en besturen om z’n onzekerheid te bezweren. Krampachtig probeert-ie juist de touwtjes in handen te houden, liefst ook die van anderen. Maar jammer voor de puppet, zo komt hij steeds verder in de knoop. Loslaten en meebewegen, het kan heel eng lijken. Het vraagt om vertrouwen in iets groters, iets wat je niet kunt overzien.

Je kunt de regisseur ook God noemen, een engel, het hogere, het almachtige, ja, dat is het ook. Denk niet dat ‘ze’ of ‘we’ of jouw hogere zelf, de regisseur niet het beste met je voor heeft. Juist wel! Daarom vragen we je juist om te vertrouwen. Jouw wens wordt gehoord. Een klein stapje is genoeg. Durven loslaten, vertrouwen.

Wij werken samen met jou en jij werkt samen met ons.

Je bent nooit alleen. De waarnemer is niet alleen. Die is in jou, die ben jij, die is verbonden, die is in verbinding. Dit is de verticale verbinding. Jouw verbinding met ons, met God, als je het zo wilt noemen. Je kunt in plaats van God ook Liefde zeggen, dat is wat het is. Oneindige Liefde. Voor alles wat er is. Het is in jou, jij bent dat ook. Daarom is het zo mooi als je je ware aard leert kennen, dan ontdek je dat. Dat er iets is, dat veel groter is dan jijzelf, maar dat jij daarmee verbonden bent.

En vanuit deze verticale verbinding sta je heel anders in het leven. Je kunt het spel zien en begrijpen waarom jij niet overal op hoeft te reageren, niet alles hoeft op te lossen. Waarom je juist beter los kunt laten. Conflicten lossen zich op als het zich in jou oplost. Dat hoef je niet met anderen uit te vechten. Jij hoeft de problemen van anderen niet op te lossen. Wees je bewust van onze aanwezigheid, geef het uit handen. Vraag ons om hulp als je er niet uitkomt.

Wees een waarnemer van het spel, van jezelf. Jullie zijn spiegels van elkaar. Jullie laten elkaar jezelf zien en dat is heel nuttig. Alleen kijken jullie dan meestal niet naar jezelf, maar naar elkaar. Alles wat jij weet op te lossen in jezelf, los je op voor de wereld. Begrijp je? En dat gaat verder dan je kunt overzien. Elke knoop die jij ontwart heeft invloed op het geheel. Het heeft een effect dat bijdraagt aan de transformatie van de hele wereld. De wereld is een geheel, het hele spel is een geheel. Alles van de wereld is in jou...

Zelfs al heb je je dit nog niet geheel eigen gemaakt, wees je ervan bewust. Wees je ervan bewust dat elke situatie gedachten en emoties kan oproepen, die je mee kunnen sleuren. Laat je niet meesleuren. Ga steeds weer terug naar de rust in jezelf. Het wordt allemaal steeds makkelijker. Dat beloof ik je.

Je bent niet alleen, nooit, ook niet als je je ‘slachtoffer’ voelt, ook niet als je je niet bewust bent van je eigen waarnemerschap, meesterschap. Dan pak je het zo aan: Je geeft het uit handen aan ons. Wij zijn er voor je. Wij helpen je. Vraag onze hulp. Dat maakt het makkelijk voor je. Neem dagelijks de tijd om ons te vertellen wat je voelt. Vraag ons advies. We helpen je bij alles, wat je maar wilt. Vraag het! Vraag om inzicht, vertrouwen, rust, oplossingen, hulp in situaties, die je moeilijk vindt. Er is steun. Dit is de makkelijkste weg. Is het dan niet juist heerlijk om de touwtjes uit handen te geven? Je hoeft het niet allemaal zelf te doen.

Je kunt je nu gesteund voelen. Je weet nu dat jij elk ‘gevecht’ los kan laten en het zichzelf kan oplossen, juist omdat je loslaat. Vind je dat je je verantwoordelijkheid moet nemen? Neem hem dan voor jezelf op deze manier! Dat is je verantwoordelijkheid: waarnemer worden. Van jezelf, van je pijn, van je frustratie, van alles wat je raakt en beroerd. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedachten, gevoelens. Waarnemen. Constateren. Loslaten.

Je geeft alles de tijd, je handelt niet meer uit frustratie of uit woede, je zoekt de rust en de vrede in jezelf. Je handelt niet meer vanuit angst, je handelt vanuit vertrouwen. Je kijkt met de ogen van Liefde. Steeds opnieuw. Bij alles wat er gebeurt. Probeer het beste en het mooiste te zien in een ander, in de wereld. Weet waar je je aandacht op richt. En weet dat het uitmaakt met welke ogen je kijkt. Deze manier van kijken en reageren op de wereld heeft kracht in zich. Jouw ware kracht, onze kracht. De kracht van de mildheid, de vrede en de Liefde. Het is een genezende kracht.

Je hoeft je niet langer te identificeren met de pijn of de angst. Het wonder is dat de pijn en de angst kan verdwijnen, het wonder is dat met de rust en de vrede die je in jezelf hervindt, situaties zich kunnen oplossen. In plaats van de ander z’n pijn of angst terug te spiegelen, spiegel je nu vertrouwen terug en word je nu een spiegel van Liefde.

 

 

6. Wij zijn de Liefde in jou

Hoe gaan we met elkaar om, hoe kunnen we elkaar helpen en hoe maken we samen de wereld mooier? Opnieuw deze vraag, omdat het soms makkelijk gaat en soms moeilijk...

Goed. Je weet al dat het begint bij jezelf. Als je denkt dat het moeilijk is, is het moeilijk. Als het voelt als makkelijk, gaat het ook makkelijk. Watch your thoughts, dus. Alles communiceert met elkaar, wat je uitzendt, krijg je terug. Dat gaat steeds sneller.

Lukt het je niet ergens positief in te staan of positief over te denken, hoe kan het dan goed gaan? Werk aan de winkel. Ofwel je stapt eruit ofwel je keert je gedachten om, dwz: je neemt je eigen gedachten en gevoelens onder de loep. Door geen oordeel te hebben, neutraliseer je ze en dan kan je weer verder. Je zal steeds op dezelfde punten getriggerd worden, tot je ze doorziet. Het gaat allemaal snel in deze tijd, dus veranderingen kunnen ook heel snel optreden. Maar niet door te blijven vechten dus, want het ‘vechten’ komt vanuit onvrede, die in jouzelf zit. Daarom benadrukken we steeds het ‘teruggaan naar jezelf’, je bewust zijn van je eigen gedachten, gevoelens en handelingen. Dat is het voornaamste.

Je kunt elkaar helpen, natuurlijk.

Je kunt elkaar leren hoe het werkt. Het is ook fijn als je anderen kunt bereiken, kunt stimuleren de omslag te maken, vertrouwen te hebben, de kracht in zichzelf te vinden. Wij staan je ter zijde als je dat doet, want we willen niet anders dan iedereen bereiken. Om het voor jullie makklijker te maken. Maar doe het zonder ‘dwang’, doe het vanuit je hart, doe het met vertrouwen, vanuit je kracht. Niet vanuit je eigen frustratie of afhankelijkheid. Je bent niet afhankelijk, alleen van jezelf. Jezelf afhankelijk voelen van anderen is jezelf onderschatten. Je hebt dan geen idee hoeveel mogelijkheden, hoeveel kracht je zelf hebt. Je bent niet afhankelijk, je bent vrij. Je kunt keuzes maken en je mag kiezen voor dat wat goed voor je is. En laten varen wat niet goed voor je is. Zorg in de eerste plaats goed voor jezelf. Als je ergens negatief over denkt (hoewel de waardeoordelen voor je eigen rekening zijn, wij maken dat onderscheid niet) zal dat zich ook zo aan je presenteren. Er kunnen bepaalde (oude) overtuigingen achter zitten, onderzoek ze. En als je ze ontdekt, kun je ze loslaten. Je wens om ze los te laten is genoeg. Je intentie manifesteert zich.

Daarom heb je ruimte nodig. Omdat je snel ‘gevangen’ kunt zitten in elkaars verwachtingen, ideeën, overtuigingen. Je kunt je dan bekneld voelen, je kunt elkaar beknellen met verwachtingen, ideeën en overtuigingen. Maak je vrij. Dan kun je betere onderlinge relaties hebben, vrijer. Je maakt het jezelf moeilijk als je probeert de ander te overtuigen van bepaalde ideeën en de noodzaak ideeën bij te stellen. Iedereen is daar vrij in. Wel kun je zelf het voorbeeld zijn, zelf laten zien dat het ook anders kan. Je zult wel inzien dat dat alleen werkt als je een onafhankelijke positie inneemt. Als je niet afhankelijk bent van het resultaat.

In grote lijnen geldt: Wees je bewust van wat je uitstraalt naar een ander.

Als je een ander wilt veranderen, straal je uit dat-ie eigenlijk niet goed is zoals ie is. Iedereen is goed zoals-ie is. Iedereen heeft de vrijheid het leven op z’n eigen manier te leven en z’n lessen te leren. Laat de ander ook vrij zijn in wie die is en hoe hij dat doet. Gaat dat niet lekker samen met hoe jij dat doet, dan is dat zo. Dan kun je een keuze maken. Wat is goed voor jou? Hoe kun je je vrijheid bewaren, jezelf zijn?

Als je vanuit het hart, vanuit Liefde kunt delen en uitwisselen, verrijk je elkaar, stimuleer je elkaar, het beste in elkaar. Het is waardevol als je elkaar kunt motiveren, als je de kracht in de ander kunt aanspreken, als je de ander vertrouwen kunt geven. Pas op met oordelen en trek je ook niet teveel aan van de oordelen van anderen. Oordelen zijn niet vanuit het hart. Het hart oordeelt niet. Het ziet, soms met mededogen, soms met pijn, maar altijd met Liefde. Je Liefde kan transformerend werken in elke situatie. Wij zijn er om die Liefde in jou te voeden in elke situatie. Je kunt op ons vertrouwen. Wij zijn er voor jou, om de liefde voor jou te voeden, zodat jij met Liefde in de wereld kan staan en jouw Liefde zich met onze liefde verenigd, kan verspreiden. Voor de Liefde ben je niet afhankelijk van anderen. Die komt binnendoor. Op deze manier. Voel de Liefde die wij voor jou hebben, voel de liefde voor jezelf. Dat kan alleen als je beseft dat je meer bent dan dat ‘mensje’ op aarde, als je naar jezelf kunt kijken met dezelfde liefde als waarmee je naar een kind, een dier of een geliefde kijkt. Zo kun je naar jezelf kijken. Kijk van een afstandje liefdevol naar jezelf en accepteer jezelf zoals je bent. Vergeef jezelf als je soms misschien dingen doet, die niet zo handig zijn, hou van jezelf alsof je een ander bent die onvoorwaardelijk van jou houdt. Zo is het ook, er wordt onvoorwaardelijk van jou gehouden. Je bent goed zoals je bent. We staan altijd achter je. We staan altijd klaar om je te helpen, in welke situatie dan ook. Hoe duidelijker je ons uitnodigt, hoe meer we voor je kunnen doen. Je relatie met ons en onze relatie met jou, dat is je belangrijkste relatie. Dat is de relatie met jezelf.

Als je dat weet, of liever: voelt, kun je veel vrijer zijn.

Veel krachtiger, veel onafhankelijker, veel toleranter naar anderen. Iedereen beweegt mee. Situaties lossen zich op als jij los kan laten. Als je het aan ons overlaat. Loslaten betekent: Niet doorgaan, doorgaan, doorgaan alsof het een gevecht is dat je moet winnen. Loslaten geeft ruimte, zodat dingen zichzelf kunnen oplossen. Geef al je zorgen en frustraties maar aan ons. Laat het los. Alles wat jou in de weg zit om vanuit je hart aanwezig te zijn, kan je loslaten. Dat is het doel: vanuit je hart aanwezig zijn. In alles wat je doet, voel de Liefde voor jezelf, weet dat je van nature Liefde bent. Dat is wie je bent en wie je mag zijn.

Je hoeft niet meer te doen. Dat is het beste en het meeste wat je kunt doen. Voor elkaar, voor jezelf, voor de wereld. Vanuit Liefde aanwezig zijn. Dat is je uitdaging in het leven. En dat kan elk moment. Nu. Dat is alles.

Note: Wie zijn de ‘wij’ in dit verhaal?

‘Wij’ zijn jullie supporters, je kunt onze aanwezigheid voelen, je kunt ons meer ruimte geven in je leven, wij zijn er om jullie te voeden en bij te staan, om onvoorwaardelijk van jullie te houden. Je kunt ons namen geven, dat mag. Maar in wezen zijn wij de Goddelijke aanwezigheid in jou. De Liefde in jou, voor jou, door jou. Wij zijn met jou, jij bent met ons.

 

 

7. Het is geen twee voor twaalf meer, het is allang twaalf uur

Eigenlijk zouden we jullie wel een schop onder je kont willen geven. Stop eens met dat getreuzel en getwijfel. Doe het gewoon. Je weet wat je te doen hebt en als je het niet weet, dan is dit de richtlijn: Volg je hart, kom tevoorschijn, zet je eigen stappen, maak de wereld mooier, laat los, wees niet bang, laat je niet weerhouden te volgen wat je ingegeven krijgt – je bent alleen maar zelf degene die zichzelf tegenhoudt. Niemand anders doet dat. Het is niet nodig je maar te blijven richten op de zogenaamde obstakels, om je iets aan te trekken van de bezwaren van anderen (die twijfelen of bang zijn, waarvoor?), om vast te houden aan al je eigen mitsen en maren, om te blijven hangen in de ‘gevechten’ met anderen of je druk te maken over wat anderen ervan vinden. Het idee dat de tijd nog niet rijp is of dat je eerst nog een heleboel hebt op te ruimen is nergens voor nodig. Ga gewoon beginnen. Doe het. Ga jezelf zijn en houd jezelf niet voor de gek!

Het zijn allemaal excuses, waarmee je jezelf tegenhoudt. Ook dit werkt andersom. Ga gewoon beginnen, ga het gewoon doen, dan lost de rest zich vanzelf op. Je kunt het zo zien: Er is een weg, een tijdslijn. En welke weg jouw weg ook is, voor iedereen geldt: Aan de ene kant is het donker, daar liggen je problemen en twijfels, daar ligt al je gedoe uit het verleden, maar aan de andere kant is het licht, daar gaat alles makkelijk en soepel, daar ligt het geluk en de overvloed voor het oprapen. Welke kant wil je op?

Bepaal je doel, houdt koers, kijk naar het licht, naar de toekomst, naar de mogelijkheden, en wees niet bang om het verleden – met al je angsten en twijfels - achter je te laten. Die lossen zichzelf wel op als je gewoon doorgaat. Je kunt wel achterom blijven kijken en blijven balen van de dingen die in het verleden zijn gebeurd, maar denk je nu echt dat je daar stappen verder mee komt? Nee, je komt stappen verder als je doorgaat, je weg vervolgt naar het licht, je gaat vanzelf zien hoeveel mogelijkheden je hebt, hoeveel energie dat geeft, welke wereld er voor je open ligt. Ga niet eerst afwachten of iedereen wel met je meekomt, of iedereen het wel met je eens is, dat is niet nodig. Je weet het zelf. Je komt vanzelf weer nieuwe mensen tegen op je pad en om je gerust te stellen: De rest volgt wel, vroeg of laat. Als je blijft wachten, zal dat langer duren. Als je vooruit gaat, gebeurt dat sneller. Met wachten, afwachten, vertraag je jezelf. Het is geen twee voor twaalf meer, het is allang twaalf uur!

Jullie zijn nog steeds veel te veel geneigd anderen of omstandigheden ‘de schuld’ te geven. Maar je begrijpt toch: als iedereen dat doet, schiet het niet op. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Voel de kracht die er is. Die kracht is in volle hevigheid beschikbaar. Nu. Maak gebruik van die kracht.

Als je geen stappen zet, kun je de kracht ook niet voelen.

Als je wel een stap zet, voel je onmiddellijk de kracht. Jouw energie wordt versterkt. Als een stevige wind duwen wij je wel vooruit. Maar hoe kunnen wij iets doen als jullie zelf niets doen? Als we voor jullie uitwaaien, bij wijze van spreken, kom je niet vooruit. Als je je verzet, achterom blijft kijken, blijft ‘ja-maren’ voel je steeds sterker de tegenkracht. Beweeg dus mee, laat je meestromen, laat los waar je niks aan hebt, zet eens een grotere stap, dan kunnen we je verrassen! We zullen je voortstuwen op een weg, die alleen maar vreugde brengt. We staan te juichen, we doen met je mee, je hoeft er niet zo over na te denken, we stuwen je wel voort.

Je kunt wel blijven denken en piekeren, dat is een gewoonte van de mens, maar eigenlijk kan het ook niet meer. Die tijd is voorbij. Je hoeft niet alles eerst uitgedacht te hebben, je kunt je leven lang wel blijven denken ‘wat is mijn pad?’, maar het pad ligt er gewoon al, voor je neus! Je kunt meer en meer je gevoel gaan volgen. Het dient zich wel aan en dan voel je precies wat je te doen staat. Eigenlijk is het simpel: Voel je je goed? Voel je de stroom? Ga door, dan stroom je de kant op die de bedoeling is. Voel je je slecht, voel je je vastzitten, heb je lichamelijke klachten als hoofdpijn of spierpijn? Dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je achterom blijft kijken en je verzet tegen dat wat door jou heen wil stromen. In die zin is alles nu eigenlijk makkelijker geworden. De signalen zijn helder en duidelijk. Je kunt voelen wat makkelijk en soepel gaat en wat veel teveel moeite kost. Het tekent zich scherp af. Ik weet wel, jullie willen graag alles oplossen, liefst ook voor anderen, maar de makkelijkste oplossing is: loslaten. Loslaten wat niet soepel gaat. Ga er niet mee stoeien, ga verder. Iets wat moeite kost, kost je kracht. Iets wat makkelijk gaat, geeft je kracht. Stap over je bezwaren heen, luister naar je gevoel, je ingevingen, je hart. Je zal dan zien dat het zichzelf wel regelt. Als je dat eenmaal een keer meegemaakt hebt, ga je er vanzelf op vertrouwen. Je vertrouwen wordt vanzelf groter. Je bent niet alleen, je zit in een stroom.

Niet voor niets klinkt dit een beetje ‘streng’ allemaal, we spreken dat deel in je aan dat misschien nog een beetje verstopt zit, dat zich nog een beetje aan het verschuilen is, maar dat het getreuzel ondertussen ook een beetje zat is. Dat deel in jou wat het anders wil, wat in beweging wil komen, wat graag zichzelf wil kunnen zijn, helemaal. Omdat dat is wie jij bent! Je ziel roept, zou je kunnen zeggen. ‘Jezelf zijn’ is niet degene zijn, die omwegen maakt, twijfelt en excuses verzint. Jezelf zijn is zijn wie je werkelijk bent, onbevreesd, vrolijk, doelgericht, zich niet van de wijs laten brengend, wetend en doend. Je kunt het jezelf veel makkelijker maken!

En er is een urgentie voor de wereld.

Er zijn inmiddels genoeg mensen die heel goed weten hoe het anders kan, hoe noodzakelijk het is om het voorbeeld te zijn. En dan gaat het over hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen met de wereld omgaan, met de natuur, met de dieren, met het voedsel.

De situatie is urgent. Stop met het wijzen naar elkaar, doe gewoon iets. Doe wat jij kunt bijdragen aan meer respect voor elkaar, voor de wereld, voor de natuur. Als mens kun je iets doen. Als mens ben je in staat te creëren. In je eentje kun je niet alle grote wereldproblemen oplossen, dat begrijpen we. Maar gezamenlijk is er heel veel mogelijk. En alle beetjes helpen. Iedereen kan z’n verantwoordelijkheid daarin nemen. En denk niet dat het een druppel op een gloeiende plaat is, alles draagt bij, alles heeft zin, het gaat over bewustwording.

Er zijn bepaalde diersoorten met wie het helemaal niet goed gaat. Die dieren kunnen de wereld niet schoner en beter maken, die kunnen alleen hard hun best doen te overleven. Ze zijn afhankelijk van de mensen, wat de mensen voor hen creëren. Mensen kunnen de wereld wel schoner en ‘a better place to be’ maken. Mensen kunnen meer respect hebben voor de natuur, voor de aarde, voor de dieren, voor de planten, voor de bomen. De wereld is uit evenwicht en de natuur vraagt om aandacht. De mens heeft grote schade aangericht, de mens is ook in staat inspanningen te verrichten die de wereld weer leefbaar maken. Dat is wat nu urgent is.

We vragen je niet om te gaan zitten kniezen of boos te worden, moedeloos of wanhopig. We vragen je te doen wat je kan, op een positieve, optimistische manier. Weet dat het kan! Weet dat alles helpt! Weet dat ook jij je bijdrage kunt leveren. Het begint er al mee dat je je voedsel bewust kunt kiezen, bijvoorbeeld. Je helpt de boeren, die met respect voor dier en gewas produceren, door hun produkten af te nemen. Je stimuleert daarmee ook andere boeren om die weg te kiezen. Je helpt de wereld ermee door zorgvuldig te kiezen wat je eet, door dankbaar te zijn voor wat de aarde voortbrengt aan voedsel, aan medicinale planten zelfs en door te beseffen dat dat niet allemaal zo vanzelfsprekend is, dat dat respect verdient. Er wordt momenteel zoveel geproduceerd dat er ook van alles wordt weggegooid. Je kunt zelf bijdragen aan het tegengaan van de verspilling door je af te vragen wat je echt nodig hebt en hoeveel. Misschien denk je dat dat niet zoveel uitmaakt, maar als iedereen dat zou doen...

Gezamenlijk hebben mensen veel meer macht dan je denkt.

Je kunt je afvragen waar het voedsel vandaan komt, je kunt weigeren om vlees te eten dat op een dieronwaardige manier geproduceerd is. Als er geen publiek voor is, zou het ook niet geproduceerd worden. Begrijp je? Als iedereen z’n eigen verantwoordelijkheid neemt, maakt dat echt veel uit. Denk niet dat de macht buiten jouzelf ligt, iedereen levert z’n bijdrage aan het geheel.

Het begint met respect en dankbaarheid. Vervolgens kun je keuzes maken. Als je respect en dankbaarheid kunt voelen voor wat de aarde te bieden heeft, dan gooi je niet zomaar voedsel weg. Dan ga je niet zo slordig om met wat de aarde produceert aan rijkdommen. Dan kies je bewust wat je eet. Dan maak je zorgvuldig je voedsel klaar, waardoor het ook voor jouzelf voedzamer is. Energetisch doe je al een heleboel voor de natuur door dankbaar te zijn, door respect te voelen. De dieren pikken het op, jouw betrokkenheid, jouw dankbaarheid. Koeien, varkens en kippen, het zijn allemaal levende wezens. Alles wat liefde en aandacht krijgt, gedijt beter en maakt de wereld mooier en beter.

Als je weet dat er dieren zijn die het moeilijk hebben, helpt het hen als je ze in gedachten steunt, positieve energie stuurt, bedankt dat ze er zijn en ‘bidt’ voor hun welzijn. Ik zeg hier ‘bidt’, dat is in feite je betrokkenheid uitspreken, wensen, je energie richten, een bepaalde situatie in het licht zetten. Je kunt het doen zoals je dat zelf wilt. En het helpt. Dus ook al kun je zelf niet meteen iets doen aan de situatie van de varkens of de pinguins, de bijen of andere bedreigde of in moeilijkheden verkerende diersoorten, dit helpt ook. Omdat alles energie is, helpt het al als je je hiervan bewust bent en weet dat je vanuit die bewustheid, met je intentie al iets kunt doen.

De wereld heeft het nodig.

Deze positieve aandacht en jouw positieve bijdrage. De wereld is een geheel. Mensen maken deel uit van het geheel. Mensen zijn niet beter of meer of ‘de baas’, maar mensen zijn wel verantwoordelijk. Mensen hebben een andere functie op de wereld. Mensen kunnen de wereld maken en breken. Iets opbouwen of iets vernietigen. Mensen zijn creërende krachten. En je creërende kracht begint in je gedachten en je gevoel. Maar ook je daden tellen mee. Het is een gezamenlijke kracht, maar ook als individu kun je het verschil maken. En hoe meer individuen zich daarvan bewust zijn... hoe sterker de kracht.

Een plantje in je tuin zetten ten behoeve van de bijen, maakt al uit. Natuurlijk is dat niet genoeg. Maar het maakt wel uit. Het feit dat je je er bewust van bent hoe nuttig en hoe nodig de bloemetjes zijn voor de bijen en hoe nuttig en nodig de bijen zijn voor de natuur, voor ons mensen, voor de voedselproduktie. Het gaat dus niet alleen om dat ene plantje, maar het feit dat je het weet, beseft en er respect voor hebt. Dankbaarheid kunt voelen jegens de bijen. En het feit dat je moeite doet, op een positieve manier bijdraagt. Dat is de kracht.

Zie je wat ik bedoel? Er zijn talloze redenen te bedenken om iets niet te doen, om iets uit te stellen, maar je kunt ook gewoon vandaag beginnen. De wereld heeft je nodig. Je bent hier niet voor niets. Iedereen maakt deel uit van het geheel. Dus ook jouw bijdrage telt.

Stop maar met het je machteloos voelen, begin gewoon. Al is het maar met dat plantje in je tuin zetten. Je zult zien en voelen hoe je daarmee al een positieve impuls geeft. Aan jezelf en aan de wereld. Tijd om in het licht te stappen, lieve mensen. Tijd om je bewust te zijn, om te zien wat je zelf allemaal kunt bijdragen en hoezeer dat wordt gewaardeerd. Treuzel niet langer. Twijfel niet zo. Laat het toch niet van anderen afhangen. Er is geen enkel excuus wat hout snijdt. Kijk eens wat jij kunt doen, nu. Luister naar je gevoel. Voel eens goed wat je verder brengt (en wat niet) en in welke richting je stappen kunt zetten. Doe het gewoon. Er is geen enkele reden om het niet te doen!

Het tij is gekeerd, je hebt de wind mee, bij elk positief initiatief. Een positief initiatief, waarmee je de wereld helpt, waarmee je bijdraagt. Wij blazen je in de rug, let maar op. Je zult zien dat het niet zomaar even een zuchtje wind is, maar een storm zal worden, die je voortstuwt! Geniet ervan, van die kracht!

 

 

8. De zin van het leven: Genieten

Vraag je je af wat de zin van het leven is? Ja, er zijn veel mensen die zich bezig houden met deze vraag. Je kunt er je leven lang je hoofd over breken, maar je kunt ook gewoon gaan leven...

Dat is de zin van het leven, dat je leeft. Elk moment. Dat je dat ervaart, voelt, elk moment. Dat je ervan geniet, wat het ook is. Zelfs van je drama’s kun je genieten, wist je dat? Lach er eens om. Zie eens waar je in verzeild bent geraakt... omdat je het allemaal zo moeilijk maakt! Ja, lach eens wat vaker om jezelf. En neem jezelf niet zo serieus...

Je kunt jezelf gaan zien als deel van een groot geheel; niet als losstaand, op zichzelfstaand, zich door het leven heen ploeterend individu dat te maken heeft met allerlei factoren, waar het tegen opgewassen moet zijn. Je bent het geheel en je bent het individu. Dat individu vraagt zich af: Wie ben ik en wat doe ik, waarom ben ik hier en wat doe ik hier? Een zandkorreltje op het strand zal zich dat nooit afvragen. Die weet dat-ie deel van het geheel is. Evenals de druppel in de oceaan weet dat-ie ook de oceaan is. In die zin heeft het weinig zin je te verzetten tegen het geheel, zie je het voor je hoe een zandkorreltje of een druppel in de oceaan protesteert? Het zou een komisch beeld opleveren, maar het kan dus niet. De gezamenlijkheid kun je niet ontkennen, die is er gewoon, zoals jij er gewoon bent. De golven die de druppel bewegen en meenemen gaan toch wel door, de wind die de zandkorrels in beweging brengt, waait toch wel. En zo kun je het zien, er waait een behoorlijk windje momenteel. De bovenste lagen vliegen al, de onderste lagen zitten nog lekker vast. In die zin is er geen ontkomen aan, aan de energie die de aarde momenteel in beweging brengt. Je kunt je er niet aan onttrekken. Maar, troost je, het is wonderbaarlijke energie, het beweegt je voort in een richting, die je nooit had durven dromen. Er komt veel meer ruimte, om te bewegen, om te leven, het is een al en Liefde en Licht en het brengt je vrijheid, plezier, het haalt je uit alle beperkingen.

Het grappige is dat jullie aan de beperkingen gehecht zijn.

Het geeft je houvast, zelfs al loop je ertegenaan en is het niet leuk, je kent het en daarom ben je eraan gehecht. Het is jullie (beperkte) zelfbeeld.

Dat zelfbeeld kun je los gaan laten. Het is niet meer zo belangrijk. Al die ideeën die je hebt over jezelf, beperken je. Laat ze eens los en zie eens wat er gebeurt. Maak eens mee hoe leuk dat is! Geen last meer hebben van schroom, doelen, mislukken, falen, angsten, onzekerheden, beter willen zijn of bang zijn voor kritiek, iets willen bereiken, ontevreden zijn, maar gewoon zijn. Aanwezig zijn. Als je niet weet wat de zin van het leven is, ga dan eens gewoon zijn, aanwezig zijn. Kijk om je heen. Zie alles. Neem het in je op. Verwonder je. En laat jezelf eens los. Laat je zelfbeeld eens los. Stel je voor hoe je als een vogel door de lucht vliegt, gedragen door de wind. Probeer de vrijheid eens te voelen.

Je bent bang je identiteit te verliezen, terwijl die identiteit je alleen maar beperkingen oplevert en vooral beperkingen in je vrijheid. Je beperkt jezelf in je vrijheid. Je kunt weliswaar heel hard aan het werk gaan om al je ideeën over jezelf onder de loep te nemen, je kunt ook proberen dit meteen te begrijpen en daarmee in te zien dat je elk idee op elk moment ook weer kunt loslaten. En dan kun je gaan lachen om jezelf. Dan kun je gaan genieten. Dan kun je simpelweg mee gaan bewegen en steeds opnieuw weer loslaten. Er komt een nieuw besef. Er komt iets heel anders voor in de plaats. Namelijk dat gevoel van het grotere geheel, waarmee je verbonden bent. Dan zijn er ineens oneindig veel mogelijkheden, je kunt bewegen. Spelen. Genieten.

Zo, nu hebben we je misschien een beetje losgeweekt uit je vastgezette zelfbeeld. Blijft natuurlijk de vraag wat je dan als mens hier te doen hebt op deze aarde. Dit ontdekken dus. De grootsheid ontdekken van je bestaan en de kleinheid opgeven. Elke stap, die je zet in die richting geeft je een fijn gevoel. Alles wat je loslaat geeft ruimte. En die ruimte geeft je plezier. Er is dus niks om bang voor te zijn.

Iedereen ontdekt dit op z’n eigen manier, iedereen heeft z’n eigen ervaringen in het leven. Dat is prima. Oordeel niet. Kijk ernaar met een glimlach. Met mededogen, zo je wilt. Dit is de pijn, het gevecht van het individu om z’n zelfbeeld in stand te houden. Tot-ie het gevecht opgeeft en gewoon is wat ie is... durft te zijn, durft onderdeel van het geheel te zijn en zich mee te laten stromen.

Alles wat je gecreëerd hebt is beperkt, al je inzichten zijn beperkt, alles wat je waarneemt is beperkt. De uitdaging is overgave. Overgave aan al wat is. Loslaten van je zelfgeschapen beeld, je idee over jezelf.

En dan kun je anders naar jezelf gaan kjken.

Kun je om jezelf gaan lachen. Kun je jezelf zien als radartje in het geheel, kun je zien welke rol jij speelt in het spel. En kun je ook kiezen. Dat is bewust zijn, je steeds meer bewust worden van het geheel en bewust een rol vervullen in dat geheel. Je ziel heeft daarvoor gekozen. Je ziel weet welke ervaring jij komt opdoen in dit leven, welke rol jij komt vervullen. Op zielsniveau is alles heel helder. Je ziel kent de ‘zin’ van jouw leven. Luister naar je ziel dus.

Hoe doe je dat, luisteren naar je ziel? Allereerst: ga ervan uit dat je ziel altijd aanwezig is en altijd verbonden is, in verbinding is met ‘het grotere’, het Goddelijke, deel is van het Goddelijke. Als je niet weet wat dat is, het Goddelijke: Het is precies wat je mist, als je iets mist... Het is een en al Liefde, vreugde, zachtheid, mooi, schoon, zuiver. Je ziel is het vlammetje of het vuur in jou dat ‘leven’ is, je levenskracht, je levensenergie, je grootsheid, je kracht, je Goddelijkheid. Alles wat leeft heeft een ziel en op zielsniveau is alles met elkaar verbonden. Ga er eens bewust voor zitten om je ziel te voelen. Hij wil graag welkom worden geheten door jou. Nodig ‘m uit om er te zijn, in je, om je heen, in je hart, in elke cel van je lichaam. Maak eens plaats voor je ziel. Nodig ‘m eens uit om er te zijn en om te blijven, om te groeien, om jou te voeden, om jou te zijn.

De ziel wil, net als God, het Goddelijke, uitgenodigd worden.

Omdat je daarmee een keuze maakt. Natuurlijk is-ie er altijd, zeker, maar je kunt z’n aanwezigheid ook beperken. Maar elk verlangen in jou, is in wezen het verlangen naar de aanwezigheid van je ziel. Nu je dit weet, kun je daar dus bewust voor kiezen. Moet je eens zien wat er gebeurt als je je ziel – of je hogere zelf, als je het zo wilt noemen – uitnodigt om het roer over te nemen. Het heeft werkelijk zin om die stap te zetten. Elke dag, zolang het nodig is. Want je zult ook zien dat je beperkte zelfbeeld steeds weer geneigd is de touwtjes terug te pakken, omdat het denkt alles zelf te kunnen of te moeten regelen. Omdat het wil vasthouden... uit angst zichzelf te verliezen.

Zodra je dit weet, kan het feest gaan beginnen. Elke ervaring zal een feest zijn. Laat je ziel je verrassen, geniet van alles wat er dan op je pad komt, geniet ervan hoe makkelijk het gaat. Het enige wat moeilijk is in het leven en wat je doet verzuchten ‘help, wat is de zin?’ is je vasthoudendheid aan de beperkingen, die er in wezen helemaal niet zijn. Jij mag gewoon gaan genieten van de route en de ruimte, het plezier en de vrijheid, de Liefde en kracht, die de ziel voor je klaar heeft liggen als jij gewoon ‘ja’ zegt. Sta je ziel toe het roer over te nemen en geniet!

 

 

9. De sleutel ligt in jezelf

Aan de ene kant had ik het idee dat alles al gezegd was, wat we nu nodig hebben om te weten in deze tijd. Je kunt de (vorige) artikelen keer op keer blijven lezen. Ze voeden. Ze geven je kracht. En eigenlijk is het ook steeds dezelfde boodschap in verschillende vormen: Vertrouw op jezelf, je eigen kracht, vertrouw op het grotere.

Maar het voedt mij ook om te schrijven en op die manier in contact te blijven met ‘het team’. Het is in de stroom blijven, verbonden blijven. Het is mijn voeding, maar ook voeding die doorgegeven wil worden. Zo werkt het eigenlijk – voor alles. Als je de stekker in het stopcontact steekt, gaat het licht schijnen en dat licht blijft schijnen, blijft gevoed worden. Dat is de stroom. Als je niet schijnt, heb je ook geen stroom nodig, of kan de stroom geen kant op, hoe je het wilt zien. In elk geval, als ik er niks mee doe, is er ook geen voeding nodig. Het is de bedoeling dat we ons licht laten schijnen. Jij op jouw manier, ik op mijn manier. We worden gevoed om het licht te verspreiden. Dat kan niet anders. Waarom zou je de stekker er weer uittrekken en de lamp uitdoen? Daar voel je je niet lekker bij.

Wat dus een interessant fenomeen is, is dat het ‘naar buiten’ wil. Het licht wil schijnen. Vanuit je hart maak je de verbinding, komt de stroom op gang. Als jij doet wat je hart je ingeeft, voel je dat, merk je dat. Je voelt dat je voortgestuwd wordt. Als je stil gaat zitten, gebeurt er niet veel. Dus blijf in beweging, blijf schijnen! Het is niet zo dat we helemaal niks hoeven te doen, stil kunnen gaan zitten. Dan droogt de stroom op. Want de stroom wil ook doorgang krijgen, zich verspreiden, licht laten schijnen.

In verbinding zijn, betekent dus: Stralen, je kracht naar buiten brengen, delen, de lamp laten schijnen. Jij op jouw eigen unieke manier!

Niet een beetje, niet af en toe, waarom zou je aan en dan weer uit gaan? Doe iets met je kracht, de stroom, versterk je licht, breng licht, verlicht...

Je kunt voelen wanneer ‘het stroomt’ en wanneer niet. Dus de keuze is op zich niet zo moeilijk... Steek lekker je stekker in het stopcontact en schijn! Wees het licht, verspreid het licht, jouw licht! Het wil schijnen....

Kortom: Hier is dus weer een nieuw artikel! Je mag het verspreiden ;) Petra

Kan je me iets nieuws vertellen ?

Haha, iets nieuws? Het is zo grappig, je wilt maar gevoed worden met informatie. Je blijft maar bezig met zoeken, zoeken, vinden, je blijft aan de gang. Hoeveel moet je weten voordat je begrijpt dat alles er al is? Dat alles er is en dat je gewoon kan beginnen.

Waarmee?
Haha, met zijn. Met zijn wie je bent. Met doen. Met leven. Met je laten leiden door je ziel. Met genieten van het zijn. Met het spelen van het spel. Je kwam om het spel te spelen, om te ontdekken wie je was. Je kunt elk moment ontdekken wie je bent. Je kunt er elk moment van genieten. Je kunt elk moment tevreden zijn. Je hoeft helemaal niet zoveel, alleen willen jullie graag bezig blijven. Dus ja, dan blijf je bezig. Je blijft de weg zoeken. Eigenlijk is alles een omweg. Maar wel een leuke omweg.

Maar we komen toch iets doen?

Ja. Ervaren wat het is om mens te zijn en ervaren wat het is om de bron weer te ontdekken van al wat leeft. De bron in jezelf. Ontdekken hoeveel mogelijkheden een mens heeft, je komt nu ook om dit mee te maken. Het is leuk, het is een feest. Deze tijd is zo bijzonder om als mens mee te maken. Je gaat ontdekken dat je kunt manifesteren wat je maar wil. Dat alles wat er in je leven is, precies zo is, zoals jij het hebt gemanifesteerd. En dat je het dus ook anders kunt manifesteren.

De aarde in z’n geheel en de mensen als eenheid, hoe gaan we de aarde transformeren?

Je maakt het mee. Je bent deel van de grote transformatie en samen creëren jullie een nieuwe wereld. Be happy! Maak er wat van! Speel ermee, dans met het leven, met alle mogelijkheden. De wereld ligt voor je open. Go!

Hoe creëren we gezamenlijk een mooiere, schonere, eerlijker wereld?

Voor een deel gaat dat vanzelf. Voor een heel groot deel, kan ik beter zeggen. Wat er gebeurt in het hele proces is dat steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar wordt hoe het werkt, wat wel en wat niet werkt. Dat geldt voor persoonlijke situaties, maar ook voor wereldwijde ontwikkelingen.

Wat geen stand houdt is dat wat geen grondvesten heeft in Liefde en vertrouwen. Dat wat voortkomt uit angst, zal geen basis hebben om te blijven voortbestaan. Alles wordt zichtbaar. Angst is geen fundament voor de nieuwe wereld. Angst is geen fundament voor je eigen bestaan. Transformeer de angst.

Hoe doe je dat?

Zoals ik al eerder heb gezegd: Kijk ernaar. Zie het. Zie de onderliggende structuren, in je denken, in de machtssystemen, waar je deel van uit maakt, in de wereld. Zie wat er is gecreëerd op basis van angst en hoeveel macht dat heeft gekregen. Geef de angst geen macht. Zie het en ontlaad het.

Hoe?

Door de onwerkelijkheid ervan te zien. Het is geen basis om op te bouwen. In je eigen leven zal alles wat vanuit de motivatie angst komt, zich laten zien als onstabiele factor. Het niet vertrouwen op jezelf, maar je vastklampen of afhankelijk maken van een ander, anderen, komt onder druk te staan. Waarom? Omdat in jou iets aan het groeien is, iets sterkers, een bepaalde onvrede met het afhankelijk zijn, je ziet en weet en voelt dat iets anders in jou zich wil manifesteren. Je innerlijke stem roept. Vraagt jou om tevoorschijn te komen als jezelf, niet als gemanipuleerd of te manipuleren of manipulerend poppetje, slachtoffer van de omstandigheden. Nee, je werkelijke kracht wil aanwezig zijn, wil groeien, vraagt doorgang. Vraagt om door jou gezien te worden en geleefd te worden. Het creëert omstandigheden voor je om dat zichtbaar en voelbaar te maken.

Wat doe je uit angst en wat doe je uit Liefde?

Het maakt niet zoveel uit wat je doet, als dat wat je doet uit Liefde is, vol vertrouwen. Een positieve keuze. Het leven vraagt je nu om te vertrouwen op je eigen kracht. Je kunt naarstig blijven zoeken naar bevestiging van jezelf bij anderen, je kunt proberen omstandigheden te veranderen buiten jezelf, je kunt hopeloos afwachten tot men jou komt ‘redden’ – maar de kracht is in jou en nergens anders! Ga op zoek in jezelf. Stop met projecteren. Stop met anderen vertellen wat ze moeten doen, kijk naar jezelf. Stop ook met het denken en praten vanuit je zwakheid, alsof je dingen niet kunt, durft, bang bent, het zo zwaar en moeilijk hebt, stop met het aandacht vragen voor je bange onzekere kant, het is niet je werkelijke zelf, je houdt jezelf ermee tegen te groeien. Woorden hebben kracht, gedachten hebben kracht. Kijk eens wat je doet, kijk eens naar het zelfbeeld wat je op die manier creëert. Waarom? Het is je verstoppen. Verschuilen achter een verhaal dat niet waar is. Hou jezelf niet voor de gek.

Op grotere schaal kan en mag er samengewerkt worden.

Vanuit gezamenlijke doelen samenwerken. Vanuit positieve intenties kan er een nieuwe wereld gecreëerd worden. Niet vanuit concurrentie, machtsspelletjes, eigen of financiële belangen, persoonlijk gewin. Zie elkaar als gelijken, ga ervan uit dat er een gezamenlijk doel is – de wereld heeft een gezamenlijk doel. En alleen in samenwerking kun je dat doel bereiken. Blijf gericht op dat doel, niet op je eigen persoonlijke belang daarin, want het grotere belang is voor iedereen hetzelfde. Machtstructuren worden zichtbaar, je hoeft er niet bang voor te zijn, ga uit van je eigen kracht, de gezamenlijke kracht. En ga ervan uit dat alles verandert. Blijf in je hart en heb mededogen met hen die de weg naar het hart nog niet hebben gevonden. De kracht van jouw hart kan het hart van een ander bereiken, aanraken, wakker roepen. Ga ervan uit dat iedereen een hart heeft en dat elk hart open wil breken. Forceer dat niet, het zal vanzelf gaan. Vroeg of laat. Dat weet je niet.

De gezamenlijkheid is er al, via het hart. Het hart is de verbinding. Het hart is een sterke, steeds sterker wordende scheppende kracht. Dus daarom: Vraag je voortdurend af of je vanuit Liefde handelt of vanuit angst. Vertrouw op de kracht van het hart. Geef elkaar vertrouwen. Stop met het wijzen naar alles wat niet deugt. Voel de kracht en het vertrouwen in je hart. De vreugde die daaruit ontspringt.

Wat jouw persoonlijke bijdrage is in dit proces, dat weet je zelf. Eigenlijk weet je dat al. Misschien durf je er nog niet op te vertrouwen, maar ergens in jezelf weet je wat je innerlijke stem van je vraagt. Misschien om een omslag te maken, om je hart te volgen, om je angsten opzij te zetten, om dienstbaar te zijn aan de mensheid, de natuur, de wereld, om los te laten waar je in vast zit. Wat vraagt jouw innerlijke stem van jou? Ga er eens voor zitten en luister. Word eerst helemaal stil, laat al het geruis van de gedachten wegebben, neem de tijd en vraag het jezelf. Luister naar jezelf. Vraag de stem tevoorschijn te komen en jou te leiden. Nodig je echte zelf, je hogere zelf uit om de leiding te nemen, er te zijn, elk moment. Jou te leiden en duidelijk de weg te wijzen.

Dit vraagt van je om je gedachten opzij te zetten. Om je gedachten niet zoveel macht te geven. Want wat je innerlijke stem je in elk geval laat weten is dat je kunt vertrouwen. De gedachten zullen er dwars doorheen misschien protesteren en zich verweren. Weet dat die gedachten maar gedachten zijn, niet van jou! Ja, we denken vaak dat we onze gedachten zijn, maar laat dat idee eens los. Stap eens uit die gevangenis van gedachten.

Je kunt ook je hogere zelf, je echte zelf of als je wilt God, engelen, meesters, vragen om je nieuwe gedachten te geven, om je te bevrijden uit gedachten, waar je last van hebt, waar je teveel door wordt geregeerd. Het is leuk om dat eens uit te proberen. Zo kun je spelen.

Elke situatie in jouw leven, leuk of niet leuk, bied je een uitdaging.

Elke situatie kun je bekijken op verschillende manieren. Doe dat eens. Dan zul je zien dat je kunt kiezen hoe je het wilt bekijken. Blijf niet hardnekkig vasthouden aan bepaalde, (bijna) dwangmatige gedachten, want daar zit angst achter. Onderzoek maar. Is het eng om je gedachten los te laten? Probeer het eens, dan zul je zien hoe leuk het leven wordt! Hoeveel meer het je te bieden heeft dan je ooit had gedacht! Kijk de dingen eens anders aan. Kijk eens anders naar jezelf! Je bent een bron van creatie! Je kunt veel meer creëren dan je totnutoe hebt gedaan! Je hebt ongekend veel mogelijkheden, ga het eens ontdekken! Lach om jezelf, om wat je allemaal hebt gecreëerd. Begrijp dat alles je iets wil laten zien.

Je kunt ook situaties herzien, veranderen. Als het je niet bevalt, hoef je er niet in te blijven zitten. Je kunt bijsturen. Je kunt heel snel de koers, die je vaart weer omgooien. Je ziet vrijwel direct het effect van je nieuwe houding, je nieuwe blik. Blijf in je hart, neem je gedachten niet zo serieus en stap uit de gevangenis! Je zult plezier hebben, je zult geen spijt hebben. En je zal je afvragen waar je toch bang voor bent geweest!

Begrijp je dat de sleutel in jouzelf ligt? Je kunt jezelf overal uit bevrijden!

 

 

10. Jouw heilige geschenk

Wat doe je als je een kadootje krijgt? Je maakt het open, vindt het leuk of niet leuk, legt het weg? Dankjewel, volgende kadootje? Waardeer je het, zie je en voel je de waarde ervan? Hoe doe jij dat, ontvangen? Kun je het? Kun je dankbaar zijn? Sommige mensen pakken kadootjes niet eens aan. Of ze gooien ze gewoon weer weg.

Het geschenk uit de grote schatkist van de bron, ligt misschien nog wel op jou te wachten. Voor iedereen is er een persoonlijk geschenk, gemaakt van Liefde, want dat is de bron. Niets anders. Jouw geschenk is bedoeld voor jou, niet voor iemand anders. Je kunt niet zeggen: Geef maar aan die of die. Nee. Het is voor jou. Het is jouw geschenk. Je hebt geen idee hoe kostbaar het is!

Je zoekt er al je hele leven naar misschien, je weet dat het ergens ligt, maar je denkt dat het onbereikbaar is. Misschien had je het al in handen, maar heb je het opzij gegooid? Het ligt nog steeds op je te wachten. Het zal z’n glans niet verliezen, al laat je het honderd jaar liggen. Maar het wil zo graag bij jou zijn!

Ben je bereid je geschenk te ontvangen, te omarmen, te koesteren, heilig te verklaren, mag het met je mee om je pad te verlichten? Mag het met je mee om jou te steunen, vertrouwen te geven, zekerder te maken, je hart te openen en te voeden? Mag het met jou mee de wereld in gedragen worden? Durf je het te tonen? Durf je het te laten zien, jouw geschenk?

Jouw persoonlijke geschenk past precies bij jou.

It fits, perfectly. Open je handen en neem het in ontvangst, het is je dierbaarste kado ooit. Wandel ermee door het leven. Het is niet zwaar, het is licht. Het maakt alles licht. Je mag ermee door het leven wandelen, je er aan verwarmen, eruit putten zoveel je wilt, het kan niet op.

Jouw geschenk is jouw gave, jouw eigen specifieke gave. Het is een Goddelijk geschenk. Hoe kun je denken dat het een last is? Hoe kun je verzinnen dat het een kruis is dat je draagt? Hoe kun je het ooit ervaren als ballast op je rug? Je geschenk is gemaakt van Liefde en licht, niets anders. Luister maar, het wijst je de weg wel. Het enige dat je hoeft te doen is het in ontvangst nemen, het weer oppakken, het waarderen, koesteren, ervan genieten, er je kracht en je vertrouwen uit halen. De rest gaat allemaal vanzelf...

Wat zeg je? Weet je niet waar de weg heengaat? Waar jouw pad jou heen leidt? Volg je geschenk! Die weet de weg wel. Die maakt de weg voor je vrij. Daar hoef je je verder niet druk over te maken. Aanvaard je geschenk! Aanvaard het in grote dankbaarheid. Je geschenk is heilig. En het is speciaal voor jou!

Is het niet erg ondankbaar om geschenken niet te aanvaarden? Wat is er voor een reden om het niet te aanvaarden? Denk je dat je het niet waard bent? Wie heeft jou dat wijs gemaakt? Hier is je geschenk en het IS jouw waarde. Het laat je jouw waarde zien als je ernaar kijkt. Waarom durf je er niet naar te kijken? Waarom wil je jouw waarde niet zien?

Sta op, richt je op en laat zien wat je gekregen hebt!

Laat zien wat je te bieden hebt! Draag het voor je uit, voel de vreugde, die ervan af straalt. Jouw geschenk, de lamp die jouw leven verlicht. En niet alleen jouw leven, de vreugde van het geschenk straalt alle kanten op. Wees er trots op! Wees er zuinig op! Besef eens wat plezier het je brengt! Waar wacht je op? Is het niet van de gekke dat er nog zoveel geschenken liggen te wachten om opgehaald en opgepoetst te worden? Dat er zoveel geschenken in de hoek zijn gegooid? Ontkend, onderschat, afgewezen, genegeerd, wachtend...

Jouw gave, jouw unieke bijdrage aan de wereld. Het is er tijd voor. Pak ‘m op. Open je armen en ontvang het in dankbaarheid, ga er zorgvuldig mee om. Geef het niet weg, het is van jou. Een ander kan er niets mee, alleen jij. Alleen jij kan jouw geschenk nog meer glans geven, laten groeien, laten stralen, de wereld wacht op jou met je geschenk.

Als jij dankbaar bent en er zorgvuldig mee omgaat, de waarde ervan inziet, ervan geniet en weet dat het je kracht is, dan kan het geschenk tot z’n recht komen en de hele wereld blij maken. Iedereen zal dankbaar zijn dat jij je geschenk heb opgepakt, ervan genieten en je geschenk eren. Je geschenk is heilig. Het is jouw heilige geschenk. Ontvang het en EER het. Dankjewel.

auteur Petra Maartense      http://devliegendeschildpad.blogspot.com/

 

 

11. Hoe gaan we dat doen, de wereld vernieuwen ?

Regelmatig vraagt iemand me: Denk jij ook dat de wereld vergaat in 2012? Nee. Zeker niet. Wel dat de wereld zich aan het vernieuwen is. En dat nog lang niet iedereen zich bewust is van de cruciale rol, die wij daar zelf in spelen. Dat wij de vernieuwing vormgeven. In ons eigen leven en met elkaar voor de wereld als geheel.

Dat de vraag zo vaak gesteld wordt, betekent dat er verwarring over bestaat. Die verwarring is logisch, want vele profetieën hebben al eeuwen geleden het einde van de wereld aangekondigd. Wat ik niet wist, is dat dat ook inderdaad het plan is geweest voor de aarde. Maar dat plan hebben we gewijzigd. Het collectief bewustzijn van de mensheid heeft ervoor gekozen de sprong van de derde naar de vijfde dimensie òp deze aarde te gaan bewerkstelligen. Dat is uniek. Dat is het proces, waar we momenteel middenin zitten. De vernieuwing van de aarde.

Vandaar dat deze tijd zo bijzonder wordt genoemd en vandaar dat het voor het hele universum zo spannend is wat wij hier op aarde gaan creëren. Het wordt op de voet gevolgd en aan alle kanten ondersteund. Hoe het er precies uit zal gaan zien, weet dus niemand precies, want het is aan ons om dat vorm te gaan geven.

Ik denk persoonlijk dat we sowieso niet teveel vast moeten houden aan dogma’s, oude zienswijzen, profetieën, hoewel ze natuurlijk ook vaak grote wijsheid bevatten. Maar we leven nù en het is een tijd waarin we kunnen ontdekken dat we zelf toegang hebben tot de bron van wijsheid. Het is mogelijk om de antwoorden te vinden in onszelf. Onze eigen wijsheid, het deel in onszelf dat in connectie staat met ‘het Goddelijke’, de Waarheid, de bron, hoe je het wilt noemen. We zijn er van binnenuit mee verbonden, deel van. Luister in de stilte, luister naar je hart. Daar vind je die stem! Je kunt ervoor kiezen je door die innerlijke stem te laten leiden, je kunt hem uitnodigen aanwezig te zijn en te blijven in je leven en je bijvoorbeeld ook te leren onderscheid te maken tussen de ‘stem van je ego’ en die van je hogere zelf. Ik kan je wel vast verklappen dat ‘de stem van het ego’ doorgaans redeneert vanuit angst, zorgen en tekort, geneigd is tot strijd en piekeren, willen beheersen en controleren en dat de stem van je hart, je innerlijke stem vertrouwen heeft, wéét, je kunt voelen of iets resoneert met jouw diepe innerlijke waarheid. Dat wéét je dan en daar hoef je verder niet over na te denken. Iets voelt goed of niet. Maar, ik geef toe: het blijft opletten en vraagt je dagelijks bewust te zijn, je ego met z’n angsten in de gaten te houden! Onderzoek die angsten, zie ze, accepteer ze en probeer je er verder niet mee te identificeren. Kijk ernaar en neem je ego liefdevol waar. Begrijp zijn of haar angsten, dat is genoeg. Maar je hoeft er niet je leven door te laten aansturen. Je kunt kiezen. Je kunt er elk moment voor kiezen je Ware Zelf te volgen, vanuit je ware kracht te gaan leven.

Niet zo lang geleden ontmoette ik Katerina Karanika, die een ‘kanaal’ is voor aartsengel Michaël. Zij schrijft en channelt zijn boodschappen, heeft een boek uitgegeven ‘brieven van Michaël’ en op de website www.thechildrenoflove.org kun je recente channelingen lezen en vragen stellen aan Michaël.

Wat ik hoor en lees van Michaël resoneert in mij. Het klopt. Het vult aan wat ik zelf weet en het is prettig zo nu en dan eens een vraag te kunnen voorleggen, om te kunnen vragen wat ons nou precies te wachten staat op aarde bijvoorbeeld. Zo weet ik nu van Michael waarom die ‘verwarring’ rond 2012 bestaat. Het is dus wel handig om te weten hoe dat werkt, hoe je zelf creëert en je ervan bewust te zijn hoe je de wereld mooier kunt maken.

Niet voor niets worden we ons steeds meer bewust dàt we creëren en hoe we dat het beste kunnen doen. We worden ons meer en meer bewust van de gezamenlijke belangen en van de eenheid. Dat gaat gepaard met het hogere bewustzijn dat we bereiken (of dat ons bereikt..). We beginnen te begrijpen dat het niet om ons eigen ‘kleine’ belang gaat, om om veel grotere algemene belangen. De aarde, de natuur, de dieren, de planten, de bomen, de manier waarop we daarmee omgaan, waarmee we met elkaar omgaan. We leren hoe we terugkrijgen wat we geven, hoe we ‘positief’ creëren met onze manier van denken, spreken en reageren.

De derde dimensie wordt gekenmerkt door dualiteit, tegenstellingen, veroorzaakt door het gevoel van afgescheidenheid dat we als individu kennen. Met name de afgescheidenheid van het Goddelijke, maar daarmee ook de afgescheidenheid van elkaar. Van onszelf eigenlijk, zou je ook kunnen zeggen. Ons ware Zelf, dat we nodig hebben om de vijfde dimensie binnen te stappen. Die vijfde dimensie wordt gekenmerkt door eenheid, vreugde, gezamenlijkheid, vertrouwen, innerlijke vrede en rust.

Momenteel bevinden we ons in de vierde dimensie, de overgangsfase. Een lastige fase, omdat we met één been nog in de ‘oude’ wereld staan en met de andere al in de nieuwe. We zijn het oude aan het opruimen, aan het loslaten, maar ook aan het tegenstribbelen, zoals het een goed ego betaamt... Als je meer wilt weten over de verschillende dimensies en hoe je herkent wat bij welke dimensie hoort, raad ik je aan de ‘Brieven van Michaël’ te lezen.

Voor het gemak noem ik het ‘de oude’ en ‘de nieuwe wereld’ en de ‘overgangsperiode’, waar we nu inzitten. Concentreer je zoveel mogelijk op de nieuwe wereld, is het advies. Ruim het oude, gebaseerd op angsten en tekort op en maak de weg vrij voor het nieuwe: het leven vanuit vertrouwen, vanuit Liefde, vanuit het hart, onafhankelijk en vrij. Want dat laatste hoort er ook bij: Ongehechtheid. Durven los te laten. Durven de controle van de ‘mind’ los te laten. Het opruimen gaat snel in deze tijd. Alles wìl opgeruimd worden. We ontdekken de kracht van de intentie, de kracht van healing, vergeving, we ontdekken dat we niet keer op keer de oude pijn hoeven te herhalen. Dat je ook het verleden achter je kan laten. Op het moment dat je zo’n beslissing neemt, gaan er meteen nieuwe deuren voor je open en voel je de kracht die dat geeft. Zo ontwikkelen we onszelf, ieder in z’n eigen tempo en op z’n eigen manier, richting ons nieuwe ZIJN. Het oude houdt geen stand, vasthouden en tegenstribbelen kan, maar kost steeds meer energie en voelt zwaar, moeizaam. Loslaten en durven de keuzes te maken van je hart, je ziel, geven je kracht en vertrouwen en nieuwe energie. Moeiteloos.

Over ‘moeiteloos’ gesproken, vroeg ik me af of het fenomeen ‘geld’, dat nu nog zoveel macht heeft en voor velen een reden of een excuus is om niet te doen wat zij willen doen, er nog wel bij hoort in de nieuwe wereld.

Daarom stelde ik Michaël deze vraag: In de chaos van de vierde dimensie hebben we ook te maken met machtssystemen, die omvallen, doorgeprikt worden. De gevolgen voor mensen kunnen groot zijn. Blijft het fenomeen ‘geld’ bestaan bijvoorbeeld of verdwijnt dat helemaal?

Michaël antwoordt:

De angst voor schaarste is in deze fase van jullie ontwikkeling nog steeds groot. Toch wil ik jullie erop wijzen dat schaarste een illusie is die door de derde dimensie wordt ondersteund. Overvloed daarentegen is jullie natuurlijke staat van zijn. Overvloed is geen verworvenheid te vergelijken met rijkdom. Overvloed is een staat van zijn zoals vreugde, vertrouwen en liefde. De mensheid verkeert nog steeds in de dualiteit van rijkdom versus armoede. De tegenstellingen zijn nog steeds groot. Maar het zal niet lang meer duren dat de tegenstelling tussen rijk en arm steeds kleiner wordt. De toenadering is reeds gestart door de huidige economische crisis. Deze zal doorzetten en zal kansen openbaren om de eigen behoeftes te ontdekken. Jullie zijn vergeten om je eigen behoeftes te voelen en daar vervolgens aan te voldoen. Jullie leven vanuit angst en de overtuiging van schaarste die jullie drijft tot het bemachtigen van steeds meer overbodige goederen en materiële verworvenheden die niets met de eigen behoeften te maken hebben. Dat is ook de reden dat velen van jullie geen verzadigingsgevoel meer kennen. De focus ligt op het hebben en op het steeds meer hebben in plaats van dat jullie jezelf eerst de vraag stellen ‘Wat heb ik nodig?’ om vervolgens dat aan te schaffen wat je werkelijk nodig hebt. Pas als er in je werkelijke behoeftes is voorzien, is het mogelijk om je werkelijk verzadigd, tevreden en vreugdevol te voelen. Als een deel van de mensheid deze leefwijze aanneemt, zal er automatisch een verschuiving plaatsvinden van de grote verschillen tussen arm en rijk. En als tenslotte de beslissende meerderheid deze houding van ‘eerst een behoefte voelen en pas daarna actie ondernemen’ aanneemt, zal in een oogwenk de dualiteit verdwijnen. De machtsstructuren die de economie nu beheersen zullen geleidelijk aan verdwijnen. Geld zal als betaalmiddel nog lange tijd blijven bestaan, maar zal zijn absolute macht kwijt raken. Er zullen nieuwe vormen van het voorzien in je eigen behoeften ontstaan. Allereerst het ruilen van goederen en diensten, wat je nu al ziet en wat met de dag groeit. Er zullen ook nieuwe vormen van samenleven ontstaan. De constructie van het gezin zal snel van het toneel verdwijnen. Groepswonen zal binnenkort sterk toenemen. De samenlevingsgroepen zullen in staat zijn om in elkaars behoeften te voorzien, waardoor geld steeds minder belangrijk wordt. De groepen zullen samengesteld worden op basis van zielsverwantschap, verschillende leeftijden, persoonlijkheden, opleidingsniveaus en vaardigheden. Deze diverse samenstelling verhoogt de zelfvoorzienigheid van een samenlevingsgroep. Contact tussen verschillende samenlevingsgroepen zal noodzakelijk zijn om in de behoeften te voorzien, maar ook voortkomen uit nieuwsgierigheid en pure behoefte aan verbinding. De landsstructuren (grenzen) zullen geleidelijk aan ook verdwijnen. De wereld wordt EEN WERELD. De burgers worden wereldburgers.

In de laatste fase van de vijfde dimensie zal jullie DNA volledig ontwikkeld zijn en zal iedereen in staat zijn om zijn eigen behoefte te manifesteren. Vergeet niet vrienden, jullie zijn een scheppende soort. Jullie hebben alles wat is in co-creatie geschapen. Denken jullie dat je er moeite mee zal hebben om een boterham, een appel, een huisje of vervoer te creëren?

Heb geduld, begin bij jezelf. Genees jezelf van je hebzucht en overvloed is onderweg.

Ik ben Michael

Daar gaan we dus naartoe: Zelfvoorzienende gemeenschappen, uitwisseling, delen, gezamenlijkheid en... zelf creëren ofwel: manifesteren. We worden er steeds beter in. Wie goed oplet, ziet het al gebeuren of bespeurt dergelijke behoeften al in zichzelf.

De volgende vraag, die dit interessante antwoord van Michaël bij mij oproept, is: Welke behoeftes? Wat zijn dan die behoeftes die we hebben?

Michaël: Er bestaan net zoveel verschillende behoeften als mensen. Iedere persoonlijkheid heeft zijn specifieke persoonlijke behoeften, naast de basisbehoeften die jullie op aarde allemaal hebben om te overleven. In de eerste fases van de vijfde dimensie zullen jullie nog afhankelijk zijn van bijvoorbeeld fysiek voedsel, onderdak, warmte, frisse lucht en zeker ook seksualiteit, omdat de voortplanting nog steeds op de huidige manier zal doorgaan. Naast deze basisbehoeftes zullen altijd de specifieke persoonlijke behoeftes blijven bestaan, afhankelijk van de fase van de persoonlijke ontwikkeling en van de persoonlijke interesses en passies. Sommige van jullie zullen behoefte hebben aan een muziekinstrument om muziek te kunnen maken, anderen aan een laboratorium om onderzoek te doen en weer anderen aan gereedschap om hun vak te kunnen uitoefenen.

Dankzij de economische crisis, die de komende tijd nog veel krachtiger aanwezig zal zijn, krijgen jullie de kans om je af te vragen wat je echt nodig hebt om gelukkig te zijn. Zijn twee auto's een voorwaarde om gelukkig te zijn? Is een auto echt noodzakelijk of zijn er ook andere manieren om datgene te doen wat je het liefst doet? De crisis zal jullie tevens helpen om je af te vragen wat je werkelijk het liefst doet. Wat maakt jou echt gelukkig? Wat vervult je? Wat maakt dat je ogen gaan schitteren en dat je hart vreugdesprongetjes maakt?

De komende vijf jaar vindt een enorme verschuiving plaats wat betreft de productie en aanschaf van goederen. Veel fabrieken zullen hun deuren sluiten. Daarvoor in de plaats zullen ook nieuwe producten en diensten ontstaan. De ontwikkeling op het gebied van techniek, wetenschap en geneeskunde zal grote sprongen maken. Wat er gaat veranderen zijn de motieven van waaruit jullie werken. De komende jaren zullen meer en meer de juiste mensen op de juiste plek komen te werken met als gevolg verbetering van kwaliteit en effectiviteit. Beloning voor geleverde prestaties zal op nieuwe principes worden gestoeld. Beloning in geld, gepaard gaande met status, zal geleidelijk aan verdwijnen. De beloning zal uit jullie zelf komen. Jullie zullen met plezier werken of ik kan beter zeggen: bezig zijn, want ook het woord ‘werken’ zal mettertijd uit jullie vocabulaire verdwijnen. In weer en wind op het land werken zal geen ‘werken’ meer worden genoemd, maar: lekker buiten bezig zijn, in alle dankbaarheid. Het werken met communicatiemiddelen of achter een machine zal worden gedaan door mensen die daar plezier aan beleven en hun talenten of vaardigheden uitoefenen.

Nog even terug naar de beloning. Die zal niet afhankelijk zijn van opleiding, van status, van de mate van het dragen van verantwoordelijkheden maar van de persoonlijke behoeften en leefomstandigheden van de persoon zelf. Iedereen zal ieders persoonlijke behoeften waarderen en accepteren. Dat klinkt jullie nu nog als toekomstmuziek in de oren, maar de tijd verloopt veel sneller dan voorheen dus het zal niet meer zo lang duren voordat jullie echt beseffen dat het geen schande is als de directeur van een een fabriek even veel verdient als een van zijn medewerkers die verantwoordelijk is voor een onmisbare machine.

Vergeet niet dat iedereen z’n eigen verantwoordelijkheid zal dragen en niet alleen de hoogopgeleiden of de leiders. Verantwoordelijk zijn voor een van de machines bij een onderneming is net zo belangrijk als de verantwoordelijkheid hebben voor het personeel of voor het beleid. Zonder deze machine stopt bijvoorbeeld de productie. Zolang geld verdienen de motivatie is om verantwoordelijkheid te dragen en zodra jullie bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat je doet, zal de huidige situatie nooit veranderen.

Maar we zeggen jullie dat de situatie reeds aan het veranderen is. Jullie zijn aan het veranderen. Het is misschien nog niet zichtbaar, omdat het nog maar een klein deel van de mensheid is, die verantwoordelijkheid neemt en afgekickt is van hebzucht en prestatie en beloning. Maar de plekken op aarde worden groter en groter. Begin eerst bij jezelf. Wat zijn je eigen behoeftes? Wat heb je echt nodig om gelukkig te zijn en wat doe je het liefst? Zorg dat je aan je eigen behoeftes gaat voldoen en blijf om je heen kijken. Zie je al verandering bij je vrienden, je buren, in de sociale media? Zoek bewust naar die veranderingen en focus je niet op het oude systeem en het nieuws op de media.

In de tweede helft van de vijfde dimensie zullen geleidelijk aan nieuwe veranderingen optreden, omdat jullie DNA volledig ontwikkeld zal worden waardoor jullie steeds dichter bij jullie eigen aard komen. Jullie zijn LICHTWEZENS. Hoe meer licht jullie kunnen vasthouden hoe minder compact jullie fysieke lichaam gaat worden. De behoefte aan fysiek voedsel zal veranderen en vervangen worden door licht. Licht zal de bron van voedsel voor jullie lichaam en geest worden. Dat heeft op zijn beurt effect op de vorm van jullie cultuur, die meer tijd over zal hebben om nieuwe technologieen te ontwikkelen en nieuwe vormen van samenleven te dromen en te installeren. Jullie zijn de gouden evolutiefase binnen gegaan. Bereid je voor op enorme veranderingen. Wees niet bang maar nieuwsgierig. Treed de nieuw tijd met vreugde en vertrouwen tegemoet.

Ik ben Michael

Resoneert dit beeld van de nieuwe wereld ook in jou? Weet dan dat het snel gaat en dat je erbij bent. Dat je màg en kan luisteren naar je hart, je passie mag volgen. Dat dàt van je gevraagd wordt. Als je begint te begrijpen hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien, hoe het creëren werkt (vanuit het hart en vanuit vertrouwen dus) en dat het gaat om samenwerking, dat iedereen vanuit z’n eigen unieke talent z’n eigen bijdrage levert en op z’n eigen manier kan gaan vernieuwen, dan begrijp je ook dat er geen angst, strijd en concurrentie meer nodig is. Dan begrijp je dat je de kracht in jezelf vindt. Dan begrijp je dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt, binnen het geheel. Dat niemand beter is dan een ander of hoeft te heersen over een ander. Dan weet je dat je je eigen unieke weg mag volgen en dan voel je hoeveel zeggenschap je hebt over je eigen leven. De richtlijn is: Volg je hart, heb vertrouwen en geniet van al deze vernieuwing. Het is nu de tijd om onze dromen waar te maken! Daar hoef je niet meer voor te vechten, dat kun je gewoon gaan doen. Durf te dromen en laat het vertrouwen in jezelf en in de wereld vooral groeien. En doe het samen! Zoals in een orkest iedereen z’n eigen instrument bespeelt, in harmonie en afstemming met de anderen, de gezamenlijke klanken een geheel vormen, dat meerwaarde heeft en waarin niemand gemist kan worden, zo zal de toekomstmuziek klinken...

 

 

12. De Gouden Sleutel

De vrije wil bepaalt dat jij mag kiezen: Wat is jouw wens?

Veel mensen vragen zich af wat hun levensdoel is, wat zij komen doen op aarde, wat hun missie is. Wat is de bedoeling? Wat is mijn taak? Wat moet ik doen? Het antwoord is eenvoudig: Je kunt kiezen. Wij hebben namelijk vrije wil. Er is niet iets dat ‘moet’, niemand anders dan jijzelf bepaalt de bedoeling. Het is dus niet zo dat iemand of iets buiten jou (God of het Goddelijke plan) dat voor jou bepaalt of dat zelfs afdwingt door omstandigheden te scheppen, waardoor je bepaalde keuzes moet maken. Ook dat doe je zelf!

Het uiteindelijke doel voor iedereen is bewustzijnsgroei, groeien naar het licht, naar het Eenheidsbesef. Van daaruit kunnen we beseffen dat wij het Licht zijn, liefde zijn en vreugde zijn en het dus ook ZIJN: je licht aanwezig laten zijn, uitstralen, Licht en Liefde ZIJN. Tijdens ons leven doen we continue ervaringen op, waar we van kunnen leren, waarvan ons bewustzijn kan groeien. Vrijwel allemaal zijn we vergeten wie we zijn, toen we op aarde incarneerden. Dat hoort bij ‘het spel’ dat we spelen met z’n allen en tijdens dat spel hebben we de kans om – vaak stukje bij beetje - te ontdekken hoe het spel in elkaar zit.

De sluiers, misschien heb je er vaak over gehoord, wat versluieren die? Wat is de illusie waarin wij leven? De illusie is dat wij denken te zijn wie we zijn als fysiek mens op deze aarde, met onze emoties en onze gedachten, onze beperkingen, met onze beleving van ‘tekort’, met ons ego en onze mind.

Het is slechts ons voertuig, het voertuig dat wij gebruiken om ons door het leven op aarde te bewegen, om onze levenservaringen op te doen, maar het is tegelijkertijd ook de lamp, waardoor wij ons licht kunnen laten schijnen. Door ons bewustzijn te verhogen, verhogen we de kracht van ons licht en brengen we licht op aarde, brengen we ook anderen vreugde. Want wie wij werkelijk zijn, zonder de sluiers, zonder de vorm, is: Liefde, licht en vreugde. God. Dat is wat je God kunt noemen en daar zijn wij allemaal deel van. Onze essentie is licht, Liefde en vreugde. Licht wil zich verspreiden, zoals God zich wil verspreiden. Of liever gezegd: Het verspreidt zich, licht kan niet anders dan zich verspreiden.

Met onze vrije wil kunnen we dat licht toelaten of toedekken, laten stromen of tegenhouden. Veel van onze ‘vrije wil’ lijken we vooral te gebruiken om weerstand te bieden tegen dat licht, al zijn we ons dat dan niet bewust. Want zodra we ons dat wel bewust zijn, waarom zouden we dat dan nog volhouden?

Waarom dan eigenlijk die ‘vrije wil’ als wij er zo onhandig mee omgaan? Als we onszelf ermee verschuilen voor het licht? Als we onszelf er zo mee beperken dat we niet zien wie we zijn? Precies daarom... Omdat we ook kunnen ontdekken dat we de ‘vrije wil’ in kunnen zetten voor het ontdekken daarvan. Ons bewust kunnen worden daarvan. Van onszelf. Op basis van onze ‘vrije wil’ kunnen we ontwaken. Het is onze eigen wens, onze eigen intentie die telt. Wil je bevrijding? Wil je leven in je volledige kracht en vanuit je oneindige potentieel? Het is aan jou om daarvoor te kiezen. Je kunt het vragen. Ook je ego kan om verlossing vragen.

Dat is wat we alleen kunnen doen uit eigen vrije wil. Niet voor een ander, niet een ander voor ons, maar vanuit ons eigen bewustzijn, voor onszelf. Je kunt wensen te zien wie je werkelijk bent, je kunt vanuit je vrije wil een keuze maken om dat te ontdekken. Dat is De Gouden Sleutel in het spel, de gulden regel: Vanuit onze eigen vrije wil beslissen we of we willen zien wat er achter de sluiers is. Of we onze angsten achter ons willen laten. Of we wakker willen worden. Of we de sluiers opzij willen schuiven. Jouw wens is het signaal voor de ziel, voor het Goddelijke om tot je door te dringen.

Hoe je dat doet? Alleen al je intentie, het wensen is genoeg om dat proces in gang te zetten! En dan? Dan zien we dat we Licht en Liefde zijn, deel zijn van wat we ‘God’ noemen, het Goddelijke. En dan wordt het leuk! Dan voel je de vreugde. Het spel wordt veel leuker als je weet dat het een spel is en als je de spelregels leert kennen. God ìs, alom aanwezig en tegelijkertijd een scheppende kracht. Je ziet het of je ziet het niet, maar het is er wel en jij bent er deel van. Vergis je niet, ook jij bent continue aan het scheppen, alleen ben je het je vaak niet zo bewust. Dan is de volgende vraag: Wat wìl jij scheppen?

Dat kun je overlaten aan het Goddelijke en dan zie je wel wat er op je pad komt. Dat is overgave, vertrouwen en loslaten van je eigen wil, de wil van je ego. Je kunt zeggen: Ik kan het nooit overzien met mijn kleine ego en mijn beperkte mind, dus ik laat het over aan de ‘voorzienigheid’, de alwetende en liefhebbende kracht, het Goddelijke. Je kunt je ziel de leiding geven en je elke dag bewust afstemmen op je ziel. Je kunt je ziel toestemming geven de leiding te nemen, je kunt ook wensen dat het plan van je ziel uitgevoerd wordt en jezelf, je ego in dienst van de ziel, het Goddelijke stellen. Dat zijn beslissingen, die je kunt nemen en die cruciaal zijn. Het vraagt echter wel overgave, vertrouwen en een nieuwe manier van denken en leven. Het is logisch dat we dat met vallen en opstaan leren. Want het ego kent angst, angst is onderdeel van de illusie, maar een van de angsten van het ego is natuurlijk dat het de touwtjes niet meer in handen heeft. Want met het openschuiven van de sluiers, wordt het hele ego ontmanteld! Toch is er geen enkele reden om er bang voor te zijn. Het ego krijgt alleen een andere rol in het verhaal.

Stel je ego gerust door ‘m te vertellen dat er voor hem gezorgd wordt. Hij mag er zijn, maar hij hoeft niet meer alles zelf te doen en hij hoeft niet meer te vechten of zich te bewijzen. Er wordt voor ‘m gezorgd! Jij zorgt voor ‘m, want jij begrijpt dat je meer bent dan dat ego. Dat het ego slechts de vorm is, die z’n rol mag behouden, maar geen leidende rol meer hoeft te nemen. Hij mag gaan genieten. Het gaat er niet om dat we het ego ontkennen of aan de kant zetten, nee, want we hebben dat voertuig wel nodig, het is onze vorm. Door het ego ondergeschikt te maken aan ons werkelijke Zelf, ons Goddelijke Zelf, onze ziel, krijgt hij z’n functie op een manier die we werkelijk wensen en we zullen hem eren, waarom niet? Ook voor je auto moet je goed zorgen, wil je dat hij blijft rijden. Ook een lamp moet je zo nu en dan eens schoonpoetsen, wil je dat hij z’n licht volop kan laten schijnen. We gaan zorgen voor het ego, zodat hij zich goed voelt! En zo werken we samen.

Wat nou als je met je auto over een hobbelige weg vol gaten rijdt, een steile weg misschien, modderig en glad? Jij bent de bestuurder. Jij hebt die weg gekozen. Het maakt de auto niet uit! Je kunt er misschien wel lol in hebben. Het kan ook zijn dat je ervan baalt, dat je het eng vindt of vervelend, dat je bang bent. Je kunt die ‘rotweg’ de schuld geven, maar jij bent degene die ‘m ingeslagen bent! Je had ook voor een andere weg kunnen kiezen! Natuurlijk weten we niet altijd welke weg we inslaan. We zijn aan het ontdekken. Maar we kunnen altijd een andere weg inslaan. Niemand zegt ons dat we maar door moeten ploeteren, dat doen we zelf! Soms willen we dat avontuur van een hobbelige weg, soms willen we liever een lange, rechte, snelle weg. Jij kunt kiezen hoe lang je deze weg wilt blijven vervolgen of wanneer je een afslag neemt. Het is aan jou. En sterker nog: Als je het zat bent met al die hobbels en kuilen, dan wens je een betere weg, een makkelijker weg en.... dat is het leuke van het hele spel: Hij zal er zijn! Als dat je wens is, wees dan geduldig en verheug je alvast op die andere weg. Wees duidelijk hoe je hem wil hebben. Want als je niet kiest of je hem links of rechts wilt hebben, die afslag, weet die weg ook niet waar hij zich moet vertonen. En misschien zijn er dan wel twee zijwegen, dan moet je toch nog kiezen: ga je linksaf of rechtsaf?

Je kunt een afslag nemen, je kunt ook doorgaan op de ingeslagen weg. En wie weet verandert de weg wel in een prettiger weg, ook dat is mogelijk. Maar het is in elk geval een keuze - welke weg je ook berijdt - ook als je geen beslissing neemt!

Geniet van de weg

Terug naar de vraag: Wat heb ik te doen in mijn leven? Wat is de bedoeling? De bedoeling is aan jou. Je maakt het jezelf een stuk gemakklijker als je ook van de hobbels en de kuilen kunt genieten, als je het een leuk avontuur vindt. Je kunt het zien als een manier om je angsten, jezelf, te overwinnen. We willen ook uitdagingen tenslotte... Misschien vind je een lange, rechte weg wel heel saai!

Doe wat je doet met zoveel mogelijk plezier en liefde, met liefdevolle aandacht. Daar gaat het eigenlijk om. En als je er niet van kunt genieten, kies dan een andere weg, waarom niet? Niemand zegt dat je op deze weg moet blijven rijden. Sterker nog: Als je ervan gaat balen, als je je energie besteedt aan het balen van de weg, aan het klagen over de hobbels en de kuilen, als je vindt dat er veel teveel obstakels zijn op je weg, als je vindt dat je niet verder kan door alle blokkades, denk je dat ze dan verdwijnen? Nee, want met jouw aandacht zullen ze juist groeien. Ook dat soort gevoelens en gedachten zijn wensen, waar het universum (dat verder geen oordeel heeft, dat braaf regelt wat jij wenst) naar luistert! Het kan best zijn dat je beren op je weg hebt uitgenodigd om je eigen angsten tegen te komen, maar wat zal dan (onbewust) jouw bedoeling zijn geweest? Jou bang maken? Er is geen God en Hoger Zelf, geen plan van jouw ziel om jou bang te maken, integendeel. Misschien wel om je te laten ervaren en te leren inzien dat je groter bent dan dat, dat jij meer bent dan je angstige egootje, maar je mag dat zelf ontdekken en dat ben je aan het doen. Zo’n situatie nodigt je uit om je angsten juist te overwinnen, je grotere Zelf te ontdekken en zelfs om de beren te omarmen. Hou van alles wat er is en dan kan zelfs die beer je vriend worden. Misschien wilde je hem wel ontmoeten, zodat je je werkelijke Zelf kon ontmoeten.

Als je het spel begrijpt, wordt alles zoveel makkelijker en leuker. Je hoeft helemaal niks, maar je hebt zoveel mogelijkheden! Je creëert zelf! Je bent hier om het spel te ontdekken en om ervan te genieten. Je mag kiezen met je vrije wil! Wat wil jij ervaren, wat wil je meemaken, ontdek dat je het zelf in de hand hebt. Je hebt keuze. Leef je vanuit angst, maak je je veel zorgen, heb je het gevoel dat alles jou overkomt? Dan is het tijd om wakker te worden! Besef dat je nooit slachtoffer bent, juist omdat je keuzes hebt. En voel je dat niet zo, wens dan dat je dat gaat inzien! Wens dat dat op je pad komt wat je nodig hebt om dat in te zien. Wens dat je groeit, gaat begrijpen, gaat ontdekken dat het ook leuk, zorgeloos en moeiteloos kan gaan. Vraag je af wat je wilt, wat je werkelijk wilt. En kijk dan ook naar je angsten en wees daar eerlijk over naar jezelf. Kijk je angsten aan. Zie hoe je jezelf bang maakt. En vraag je af waarom. Kijk naar jezelf als een kind dat bang is en biedt ‘m troost, biedt ‘m veiligheid en laat zien dat je er bent om van hem te houden, dat ie niet alleen is.

Doe alles wat je doet met zoveel mogelijk liefde en plezier, dat is de gouden leidraad. Misschien leeft er heimelijk in jou een wens om ooit nog eens dit of dat te doen. Wat let je? Waar wacht je op? Waarom durf je dat niet? Welke excuses heb je om het niet te doen? Laat je wensen groeien, geef ze vorm, waarom zou je jezelf zo beperken als je oneindig veel mogelijkheden hebt? Vanuit angst zijn wij mensen geneigd om met ons ego honderden ‘ja-maren’ te bedenken, maar we kunnen ook een makkelijker weg wensen naar ons doel toe. We zijn zelf degenen die de obstakels maken, vanuit onze onbewustheid, vanuit onze angst. Ze hoeven er niet te zijn! Wens dat alle obstakels verdwijnen als wolken voor de zon. En heb geduld. Want als je ondertussen begint te twijfelen, als je vertrouwen begint te wankelen, terwijl de oplossingen en de wonderen al onderweg zijn, dan werk je je eigen dromen en wensen tegen!

Het is echter niet zo dat het vanzelf allemaal wel naar je toe komt. Dat het je aangedragen wordt. Dat je helemaal niks hoeft te doen. Want zelfs als je lui achterover leunt, ben je nog steeds energie en maakt het bijvoorbeld heel veel uit of je blij en vrolijk bent en vol verwachting, klaar om op te springen of dat je enigzins teleurgesteld, apathisch, geen-eigen-verantwoordelijkheid-nemend gaat zitten afwachten. We hebben zelf verantwoordelijkheid voor elke stap die we zetten. Vanuit vreugde creëer je meer vreugde, vanuit teleurstelling meer teleurstelling. Als je maar gaat zitten afwachten tot ‘het’ naar je toekomt, besef je niet dat het niet van buitenaf komt, maar van binnenuit! Het Goddelijke is in ons en werkt samen met al het Goddelijke dat er is, het Al. Maar de sleutel ligt in jezelf. Terwijl jij de stappen zet, ben je aan het creëren. De weg ontvouwt zich, natuurlijk vol verrassingen, maar of die verrassingen leuk zijn of vervelend, dat hangt af van wat jij aantrekt. Want alles is in jou en vertoont zich buiten jou. Jouw beleving bepaalt hoe je wereld eruit ziet. Baal je van de weg of geniet je ervan? Dat is een keuze! Daarin ligt je eigen verantwoordelijkheid. En die is gebaseerd op je vrije wil. Denk niet dat je niets te kiezen hebt. Het overkomt je niet, nee, het vraagt je bewustzijn, je bewust te zijn van wat je zelf creëert en uitnodigt in je leven. Je kunt het krijgen zoals je het hebben wil. Alleen omdat we ons daarvan niet zo erg bewust zijn, krijgen we ook wat we niet leuk vinden. Veroordeel jezelf daar niet om, dat heeft geen zin. Begrijp het, weet het en weet dat je het dus ook anders kunt creëren. Dat je keuzes kunt maken! Jij zet de eerste stap, al is het maar met een wens. En soms moeten we eerst helemaal vastlopen, geen stap meer vooruit kunnen doen, voordat we verzuchten: ‘Help! Ik wil het anders! Mag het alsjeblieft leuker worden?’ Op zo’n moment neem je een beslissing en je wens wordt altijd gehoord. Je ziel wacht op zulke momenten.

De auto rijdt niet als jij stil gaat staan en afwacht tot-ie weer gaat rijden. Je zal de motor moeten starten, je zal een weg in moeten slaan. Jij zal gas moeten geven. Je bent geen passagier, je bent de bestuurder. Het Goddelijke is in ons, de scheppende kracht zit in onszelf! En wij scheppen met alle instrumenten die wij tot onze beschikking hebben, ook met ons ego en met onze mind. Stel je eens voor dat jij naar links wil, maar je auto rijdt vanzelf naar rechts. Dat werkt averechts. Je zal alles in samenhang, afgestemd op elkaar en op het geheel moeten besturen, wil je duidelijk een bepaalde kant op. Het ego en de mind kun je afstemmen op wat jij, jouw hogere Zelf, je ziel, wil. Het is belangrijk dat er overeenstemming is, anders werk je jezelf tegen. Wie geef je de leiding? De auto of de bestuurder? Geef je ziel toestemming, geef je Hogere Zelf toestemming om jou te leiden. Geef jeZelf de leiding om je ego te besturen!

Herschrijf je eigen leven

Goed, maar hoe weet ik nou wat ik te doen heb in het leven? Dat wat je leuk vindt, daar waar je van geniet, dat wijst je de weg. Soms weten mensen dat niet. Je hebt er niet zoveel aan om alleen maar te weten wat je niet wil. Maar goed, als dat is waar je nu mee te maken hebt, schrijf dat dan eens op. Wat bevalt je niet, waar baal je van? Door daarnaar te gaan kijken, kun je gaan ontdekken wat je wel wilt en wat je uitdagingen zijn. Als je erachter kunt komen wat je het meeste dwars zit, kun je daarin ook ontdekken wat de tegenhanger daarvan is en wat je dus wel wenst!

Als je hebt opgeschreven wat je zoal dwars zit, kun je op basis van dat verhaal het tegenovergestelde verhaal gaan schrijven. Doe dat eens. Schrijf elke zin om. Dus in plaats van ‘ik baal van mijn werk en dat ik elke dag in de file sta’ schrijf je nu: ‘Ik ben zo blij dat ik werk heb waar ik van geniet, waar ik voldoening uit haal, waarin ik helemaal tot mijn recht kom en dat ik dagelijks met plezier naar mijn werk ga, ik geniet van de mooie route ernaartoe’ of ‘het is maar een klein stukje fietsen’ of ‘onderweg verheug ik me al op wat de dag gaat brengen’ of ‘voldaan rijd ik naar huis’ of ‘wat heerlijk dat ik thuis kan werken’, verzin het! Het doet er niet toe of het de werkelijkheid is of niet. Het gaat erom dat je het je voor kan stellen. Dat je het andere gevoel in jezelf kunt oproepen. Schrijf op waar je van geniet, waar je van houdt, waar je voldoening uit haalt. Wees dankbaar voor alles – vooral alle kleine dingen – waar je van geniet! En herschrijf alles wat je niet bevalt. Het gaat niet om de realiteit, zoals je die ervaart, zoals je denkt dat-ie is, het gaat erom dat je je iets anders kunt gaan voorstellen, dat het anders gaat voelen. Dan krijgt de zogenaamde realiteit de kans zich daarnaar te voegen! Want uiteindelijk maken wij de realiteit zelf. En de bedoeling is dat we met z’n allen een wereld creëren vol liefde, vreugde, vrede, waarin iedereen tot z’n recht komt, gerespecteerd wordt, waarin we onze vreugde delen, Liefde en overvloed delen, waarin genoeg is voor iedereen. Wij zijn samen in staat die wereld te creëren, in overvloed en Liefde te leven. Het begint bij onszelf. Hier en nu. Bij jouw wensen en bij mijn wensen, mijn vertrouwen en jouw vertrouwen. Wij zijn in staat alles te manifesteren, de vraag is: Wat willen we manifesteren? Dat vraagt ons ervan bewust te zijn dàt we manifesteren.

En ja, het manifesteren kost vaak tijd. Als je in de tussentijd gaat twijfelen of je vertrouwen verliest, terugvalt in het ‘balen’ en ontevreden zijn, dan zal dat niet meewerken, want ook daar gaan wensen vanuit (al noem je dat natuurlijk niet zo, het was toch niet je wens? Ja, indirect, onbewust, wel. Het zijn wel richtingbepalers en de energie die je daarmee aanstuurt werkt tegen die andere opgeroepen energie in). Standvastigheid, overtuiging en vertrouwen zijn gewenst! Maar hoe meer ervaring je ermee opdoet, hoe behendiger je wordt in het spel!

Soms kan het ook heel snel kan gaan. Misschien heb je die ervaring al eens opgedaan. Wanneer gaat het makkelijk en snel? Als je het makkelijk los kan laten, als je je er niet druk over maakt, als je in vreugde wenst, als het in lijn is met je ziel! In lijn met je ziel betekent dat het klopt met wat jouw ziel voor ogen had toen je in het leven stapte. Dat hoeven niet altijd grootse en wereldomvattende taken te zijn, zoals wij (met ons ego) vaak denken. Daar gaat het niet om. Het gaat er ook niet om dat jij het voor anderen doet, de wereld wel eens even zal laten zien hoe het moet, bijvoorbeeld. Ook dat is ego. Jouw eigen groei in bewustzijn heeft automatisch een effect op het geheel. Omdat je ermee verbonden bent. Jouw licht straalt vanzelf uit naar anderen. En jazeker, je kunt je bijdrage leveren aan het geheel, aan de wereld, aan de vernieuwing van de wereld. Maar niet zozeer door anderen te vertellen hoe het moet, maar vooral door bij jezelf te beginnen. Wat goed is voor jou, is goed voor de wereld. Het is de kunst om niet ‘afgescheiden’ te denken. Het is een groot verschil of je bijvoorbeeld vanuit het ‘ik’ denkt: ‘Ik wil mijn yogapraktijk laten groeien en zoveel mogelijk klanten werven’ of dat je vanuit ‘wij’ denkt en vanuit je hart de behoefte voelt de voordelen en het plezier van yoga te delen met anderen, jouw geluk wilt delen door anderen er deelgenoot van te maken. Je gunt een ander hetzelfde geluk, succes, net zoveel vrijheid en plezier als jezelf, want in zekere zin ben je die ander ook...

'Afgescheiden denken’ is van het ego, want afgescheidenheid is de illusie. Het zijn de sluiers die ons afscheiden, het idee van afgescheidenheid geven. Denk eens aan sluierbewolking... daarachter schijnt de zon. Het licht van de zon schijnt toch wel, we zien het door de sluiers heen. Natuurlijk kunnen er ook dikke, zwarte wolken zijn, die ons het zicht op de zon ontnemen, die het zelfs donker maken. Maar we weten toch dat de zon er is, al is het nog zo donker?

Een wolk is een wolk, die kan wegdrijven, voorbijtrekken. Maar het licht blijft en komt steeds weer tevoorschijn. Licht is niet afgescheiden. Je ziel kent geen afgescheidenheid. Als de zon voor jou schijnt, in jou schijnt, door jou heen schijnt, dan heeft dat automatisch effect op anderen. Licht verspreidt zich, jouw vreugde verspreidt zich.

Licht is eenheid. Je ziel is verbonden met alle andere zielen, is Goddelijkheid, op zielsniveau is er Eenheid. Alleen vanuit het ego zien we afgescheidenheid, maar dat is dus een illusie, het is onze beleving. Dus als jouw persoonlijke wens, een wens van het ego dan, indruist tegen de belangen van anderen, heb je zo’n situatie dat je linksaf wil, maar de auto rechtsaf gaat. Wie is de bestuurder?

Vanuit angst en daaruit voortvloeiend macht-willen-hebben, kunnen we wel eens wensen hebben die het ‘hogere’, het algemene belang niet dienen. En uiteindelijk onszelf dus ook niet. Omdat we Eenheid zijn. Vanuit vertrouwen heeft een mens hele andere wensen dan vanuit angst. Dus is het wel zinnig om naar je motieven te kijken en dat onderscheid te maken als je begint je wensen kenbaar te maken. Wensen vanuit angst kan natuurlijk wel, maar dan is het zinvol je te realiseren dat je wens meer kracht heeft als-ie gericht is op vertrouwen, overwinnen van de angst en de daardoor gecreëerde obstakels. Natuurlijk is het nuttig om hulp te wensen in situaties waar je zelf niet uitkomt, om inzicht te vragen in de problematiek, in waar je in vast zit, wat je tegenhoudt, maar het is ook slim om kracht en doorzettingsvermogen en vertrouwen te wensen, of een makkelijker weg!

Alle angsten kunnen oplossen en waar vertrouwen is, gebeurt dat ook. Geef de touwtjes uit handen, ook de touwtjes, juist de touwtjes van de angst, die proberen de sluiers gesloten te houden. Angst is een gevolg van de afgescheidenheid, die de illusie is. Vertrouwen is een kracht. Wens dus vooral veel vertrouwen en veel kracht. Je ziel is een stuwende kracht in het geheel, als je doet wat in overeenstemming is met de aard van je ziel, zul je dat voelen. Je zult je gevoed voelen, je kunt de vreugde door je heen voelen stromen, je voelt dankbaarheid.

Dankbaarheid is net zo’n grote kracht als vertrouwen. Voedend, bepalend en sturend. Beiden wijzen op iets ‘onderdanigs’, er is meer... Erken dat ‘meer’, erken dat Goddelijke en weet dat het in jezelf is. Overgave heeft ook iets onderdanigs. We durven de touwtjes niet zo goed los te laten. We kunnen dat alleen als we vertrouwen hebben. En dat vertrouwen zal moeten groeien. Dus we zullen eerst moeten gaan ontdekken hoe het werkt. Want als je merkt dat het zo werkt, groeit je vertrouwen vanzelf. Je wordt er blij van. En vanuit die vreugde kun je gaan scheppen. De mogelijkheden zijn ongekend. Erken die hogere kracht, het Goddelijke en laat het vooral aan het Goddelijke over als je het niet weet! Het Goddelijke is in jouzelf. Je bent één met het Goddelijke. Dat is wat je ontdekt. Het Goddelijke kan zich meer en meer manifesteren door jou heen. Als dat je wens is, juicht je ziel! En jij juicht mee. Dankbaar en vol vertrouwen! Het leven is een feest. En jij deelt – vanzelf - jouw vreugde...

Het Goddelijke is altijd met ons, want het Goddelijke is in ons!

Namasté. De God in mij groet de God in jou.

Petra Maartense

Dit artikel is mede dankzij de informatie uit verschillende bronnen tot stand gekomen, waaronder: Meester Morya (via Frank Slock), aartsengel Michaël (via Katarina Karanika) en de boodschappen uit de meditaties van Inge Desmedt.

www.happyview.info

zie ‘Herschrijf je eigen leven’ meer hierover is te vinden op mijn blog:

http://devliegendeschildpad.blogspot.nl/

Voor meer informatie en begeleiding bij ‘Herschrijf je eigen leven’: happy.view@xs4all.nl

 

 

13. Er is een dringende boodschap, die de wereld in wil, gedeeld wil worden:

Stuur Licht en Liefde

Stuur Licht en Liefde naar elke situatie die pijnlijk is, die moeilijk te begrijpen is, naar mensen die het moeilijk hebben, naar situaties waar je bang voor bent of je zorgen over maakt. Stuur Licht en Liefde naar die delen van de wereld, waar strijd, oorlog, ellende, onderdrukking, armoede of rampen zijn. Stuur Licht en Liefde naar Moeder Aarde, haar prachtige natuur, die het zwaar te verduren heeft, naar bedreigde diersoorten, bossen, vervuilde meren en bossen. Maar vergeet niet ook jezelf en je naasten, je eigen situatie, je relaties, je verleden en je angsten in het licht te zetten. Maak er een gewoonte van vanuit je hart te kijken, met ogen van Liefde, naar alles wat je waarneemt.

Helpt dat? Ja! Het is het beste wat we op elk moment kunnen doen. Alles is een eenheid en wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, is daarom niet los te zien van onszelf. Als wij ergens iets zien wat naar onze maatstaven ‘niet deugt’ wijzen wij iets af zonder te beseffen dat alles een geheel is, waar wij onderdeel van zijn. We plaatsen het buiten onszelf en zien het als ‘afgescheiden’. Het gaat er zeker niet om dat we ons overal schuldig over moeten voelen, maar door situaties buiten onszelf te veroordelen of anderen te beschuldigen, vergroten we de conflicten en verergeren we de problemen. Ons mede-verantwoordelijk gedragen en voelen voor elkaar, voor de wereld, voor het milieu betekent: positieve energie sturen, licht en liefde, focussen op oplossingen, bijdragen aan verlichting.

Een interessant aspect van ‘de Eenheid’ is dat wat ver weg lijkt, buiten ons, van een ander, helemaal niet los gezien kan worden van onszelf, want ook in ons aanwezig is. Kun je je ontzettend opwinden over onrecht en onderdrukking in de wereld? In hoeverre zit je zelf nog gevangen in machtsstructuren, voel je je onmachtig en overheerst? Het vergt lef om in de spiegels te kijken, die het leven je biedt. Maar als je ernaar kijkt zonder enig oordeel, gewoon waarneemt, dan ga je ontdekken dat het nuttig is de pijn of de boosheid in jezelf te helen, voor je tekeer gaat tegen of over anderen. Het is bijvoorbeeld heel nuttig om te ontdekken hoe je zelf – vanuit angst – bepaalde zaken en misschien ook mensen onder controle probeert te houden, probeert te beheersen, geen ruimte en vrijheid geeft. Niks staat los van elkaar. Alles wat in jezelf geheeld wordt, heeft ook effect op het grotere geheel. Vandaar de uitdaging om ons zoveel mogelijk te richten op Licht en Liefde, om te leven vanuit ons hart.

Hoe doe je dat, licht en liefde sturen? Dat kan op verschillende manieren. Zoek de methode, die voor jou het beste werkt, waar je jezelf het lekkerste bij voelt. Je kunt er – meditatief – voor gaan zitten en het je inbeelden hoe er licht stroomt. Je kunt het bedenken. Je kunt het vormgeven, zoals het voor jou het makkelijkst is. Het gaat puur om de intentie, niet zozeer om de vorm of de ‘kunstjes’ eromheen. Veel mensen bidden, dat is een waardevolle en krachtige methode. Hoe je het ook aanpakt, in wezen verbind je je met het Al, je hogere Zelf, het Goddelijke. Je vraagt aan het Goddelijke, de bron, de kosmos of aan de engelen of zij hun liefde, kracht en hulp willen sturen naar een bepaalde situatie en het gebeurt. Let wel: De uitkomst is nooit aan ons. Wees niet resultaat-belust! Vertrouw. Het doet altijd goed, het kan geen kwaad. Maar wat ‘de weg’ is of wat ‘de uitkomst’ moet zijn, daar gaan wij mensen niet over. Er is een grotere kracht werkzaam. Via onze intentie kunnen we daar richting aan geven. 

Zo werkt het ook met healing. We vragen verlichting voor pijn, herstel van het evenwicht – in het lichaam bijvoorbeeld, we vragen genezing van oud zeer, emotionele verwondingen. We kunnen om inzichten vragen, om hulp vragen en we kunnen vragen om mensen en situaties in het licht te zetten. Het is onze intentie die telt en ons vertrouwen, dat het kracht geeft. Licht en Liefde sturen, healing, bidden, mediteren, intenties, het is allemaal samenwerking met ‘de Divine’, de Goddelijke kracht. De Goddelijke kracht in onszelf, in samenwerking met het geheel. Daar gaat het allemaal om, op die manier herontdekken we het Goddelijke in onszelf en kunnen we instrument zijn van deze energie: Licht en Liefde.

Wij worden allemaal uitgenodigd lichtwerkers te zijn, licht te brengen op aarde. Wij kunnen en mogen allemaal een kanaal zijn voor deze helende energiestroom. Hoe meer hoe beter!

Dat is natuurlijk niet voor iedereen even gemakkelijk, zeker niet voor mensen die in een zeer vijandige omgeving verkeren, die ernstig beschadigd zijn en daardoor vol pijn en strijd zitten. Innerlijke vrede en harmonie is voor iedereen uiteindelijk bereikbaar, mits je het toestaat en er expliciet om vraagt!

We kunnen iedereen een warm hart toedragen, zelfs onze grootste vijanden. Ondermeer door onszelf te helen. Door te verzachten. Door ons eigen hart te helen en open te stellen. Vertrouw je op de kracht van het Licht en de Liefde, op het Goddelijke, dan kan er alleen maar verbetering optreden in de situatie. Voor jezelf en voor de ander.

Hoe kun je je hart helen? Vraag het! Vraag hulp en het zal komen. Verzacht. Verzacht ook in je gedachten, laat je boosheid en verdriet er zijn, het mag er zijn, maar het hoeft niet te blijven. Laat het er zijn en laat het los. Er zijn vele methoden voor, vraag of dat op jouw pad komt wat jou zal helpen. Vraag genezing voor jezelf. Als je de intentie hebt om vanuit je (geheelde) hart te leven, stroomt alles naar je toe om je daarin te versterken. Hoe meer je ‘in het licht’ kunt blijven, vanuit je hart aanwezig bent, hoe makkelijker en sneller het gaat. We hoeven geen heilige te zijn, we hoeven niet alles zelf te doen, erkennen dat iets moeilijk is of pijn doet en vragen om verlichting is geen schande. Dat is precies het inzicht dat je nodig hebt om het leven optimaal te leven en uiteindelijk in vrede en vreugde te leven.   

Een voorbeeld: Stel je bent verbitterd, want je voelt je benadeeld. Je voelt tekort. Tekort aan liefde, tekort aan financiën, tekort aan waardering, tekort aan aandacht. Omschrijf wat je voelt en erken het. Erken het zonder meteen te handelen of te oordelen. Zie het. En ga dan vragen om hulp, om inzichten, geef het bij wijze van spreken uit handen aan ‘de Divine’, het Goddelijke of dat wat voor jou persoonlijk ‘het hogere’ is. Dat kan je eigen ziel zijn, je hogere zelf, dat kunnen engelen zijn, het kan de kosmos zijn, het kan God zijn, Jezus, Maria... Het is allemaal goed! Als je de eerste tekenen begint te herkennen van de hulp die op je pad komt, zal je vertrouwen vanzelf groeien. Dit is in feite ‘het geheim’, jouw persoonlijke relatie met het Goddelijke, de Divine. Je kunt het je voorstellen als je (onzichtbare) beste vriend, die altijd aan je zijde is en jou alleen maar wil helpen. Het is aan ons om daarvoor open te staan. Vergeet daarbij vooral alle religieuze ballast, die je in je leven kunt hebben opgelopen, laat alle regeltjes van de kerk buiten beschouwing, creëer gewoon je eigen vorm van ‘Divine’, dat wat voor jou het beste werkt!

Hoe sterker onze verbondenheid met de ‘Divine’ is, hoe meer we in onszelf ‘opruimen’, hoe krachtiger onze energie zal zijn, onze intentie. Ons Licht en onze Liefde.

Nog een voorbeeld: Je hebt een probleem met iemand en je wilt dat graag oplossen, maar je bent heel boos of heel verdrietig. Dus Licht en Liefde sturen is een beetje teveel gevraagd. Op dat moment kan je ‘de Divine’ vragen deze persoon in het Goddelijke licht te zetten, om Liefde en Licht te sturen naar de situatie. Je zult er zelf baat bij hebben en die andere persoon ook. Altijd!

‘Don’t be attached’ ofwel: klamp je niet vast aan een probleem of aan een situatie of aan je boosheid en je oordeel erover. Juist het vasthouden, het vastzitten in bepaalde gedachtenpatronen en het per sé willen of een bepaalde uitkomst nastreven, maakt Goddelijke interventie moeilijk, zo niet onmogelijk.

 Je zult los moeten laten voordat het zichzelf kan gaan regelen.

Dat is geen onverschilligheid, je hoeft je ook niet schuldig te voelen omdat je juist het gevoel hebt dat je wel iets ‘moet’ doen, nee, het is wijsheid. Wijsheid en vertrouwen. Geef het ruimte, laat het los. Vraag elk moment wat je maar wilt vragen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn om je aandacht op andere zaken te richten of dat je geholpen wordt met loslaten. Alles wat het hogere in jouzelf (en in de ander!) dient, zal je goed doen en zal altijd snel ondersteund worden. Maar het is aan jezelf om die keuze te maken en het te vragen!

Zo zijn we bij allerlei persoonlijke situaties uitgekomen, terwijl er zoveel ellende op de wereld is te transformeren. Op een van mijn vorige artikelen barstte iemand in woede uit dat wij als mens verantwoordelijk waren voor uitbuiting, armoede, ongelijkheid, dat er juist heel veel moest gebeuren en wij toch niet zomaar op onze louweren konden rusten. We moesten iets doen! In feite roept deze persoon (en hij is natuurlijk niet de enige) om nog meer strijd, strijd tegen al het onrecht. Maar wat doe je met strijd? Niks anders dan de tegenstellingen bevestigen, benadrukken, vergroten en het negatieve steeds negatiever maken en dus ook sterk aanwezig laten zijn. Je voedt het in feite met je kracht en de energie van je boosheid en frustratie. Richt de aandacht op positieve ontwikkelingen, op de lichtpuntjes, op de oplossingen, weet dat uiteindelijk alles zich naar het licht toe beweegt.

Alles is energie. Alle aandacht die je ergens op richt is energie. Dat kan positieve energie zijn, die het donker wat lichter maakt en dat kan zware negatieve energie zijn en al lijk je met je strijd nog zoveel gelijk te hebben, je doet exact hetzelfde: strijden. Dat is geen Eenheid creëren, dat is de strijd in stand houden. Kijk eens eerlijk naar je eigen gevoel van machteloosheid en frustratie. Waar komen die gevoelens vandaan? Wat in jou mag er nog geheeld worden? Wat in jou leeft nog in pijn? Waarom heb je zo’n behoefte aan strijd? Waarom plaats je het buiten jezelf?

Velen van ons weten niet dat en hoe je alles ‘van binnenuit’ kunt oplossen. Door het in te zien, allereerst. Door het te erkennen, te voelen en door het los te laten. Door van jezelf te houden, door Goddelijke hulp te vragen. Door jezelf niet te verzetten tegen dat wat Liefde en Licht is. Ik weet het, dat is makkelijk gezegd. Iedereen zal voor zichzelf die weg moeten vinden. Maar je bereidheid is wat telt. Als je bereid bent ernaar te kijken en de wens hebt vrede en vreugde in jezelf te bereiken, dan strekt het pad zich voor je uit dat leidt naar een leven in harmonie, gezondheid, vreugde. Licht en Liefde. Je kunt het voor jezelf ook vragen en aanwezig laten zijn. In wezen zijn wij namelijk Licht en Liefde. Iedereen, vergeet dat niet!

Daarom is het ook van belang het beste in de ander te zien en daarmee te stimuleren. Voed een ander (en jezelf) niet in het slachtofferschap, in afhankelijkheid. Je hoeft daar niet in mee te gaan. Wijs een ander liever op z’n eigen kracht en mogelijkheden. Want iedereen heeft die kracht in zich en kan de keuze maken te leven in vreugde in plaats van in lijden. Het lijden doen we onszelf aan, totdat we het zien en begrijpen. De makkelijkste weg is voor jezelf een beslissing nemen, de keuze maken: Ik wil leven in Licht en Liefde, in Vreugde. Ik wil zijn wie ik werkelijk ben! 

Wij kunnen een verschil maken. Door uit de verharding – al die scherpe veroordelingen - te stappen, en te verzachten. Verzachten (ook van je gedachten) is de weg naar het hart. Als je voor jezelf op moet komen, wat natuurlijk ook erg belangrijk is, doe het dan met liefde voor jezelf en met mildheid naar anderen. Vraag er hulp bij als dat je moeilijk valt. Probeer vanuit je hart te leven en je eigen pijn los te laten. Reageer niet vanuit woede en pijn. Laat die eerst los en reageer daarna vanuit vertrouwen. Vanuit het vertrouwen dat je gesteund wordt en dat er altijd oplossingen zijn. Dan pas wordt alles makkelijker. Het zal een gewoonte worden. Je gaat meer en meer vanuit je hart leven. Vanuit je hart zal je automatisch Licht en Liefde uitstralen, alles zal makkelijker zijn, je hoeft niet meer te vechten.

Blijf zelf in het Licht. Stel het je voor hoe je het licht om je heen hebt of roept, hoe de helende energie je hart instroomt, weet dat je hart jouw verbinding is met het Goddelijke. Stel je open voor die verbinding. En hou jezelf gehuld in de Liefde en het Licht. Vermijd zoveel mogelijk te vervallen in negativiteit, in oordelen, in boze woorden en gedachten. Er is al genoeg ellende en vervuiling op deze wereld. Laten we het niet erger maken. Laten we gezamenlijk het netwerk van Licht en Liefde dat er is versterken en blijven aanvullen. Licht en Liefde sturen is altijd goed. In de eerste plaats voor jezelf!

Love and Light,

Petra Maartense

Happy View

www.happyview.info

 

 

14. Feest: het nieuwe tijdperk gaat in op 21 december

 Channeling van Aartsengel Michaël door Katarina Karanika, The Children of Love (www.thechildrenoflove.org) over 21 december 2012.

In samenwerking en bewerkt door Petra Maartense, Happy View (www.happyview.info).

Het is een dag om te vieren, om te dansen en te mediteren, 21 december. Om het nieuwe Tijdperk te verwelkomen! Op dit moment hoor je nog allerlei mensen zich vertwijfeld afvragen of het waar is dat de wereld vergaat op 21 december. Nee, lieve mensen. De wereld vergaat niet. Dat de Maya-kalender afloopt, klopt. Dat duidt het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk aan. Een tijdperk, waarin we overgaan naar een hoger bewustzijn. Een nieuw tijdperk, het Gouden Tijdperk, het tijdperk van de Eenheid. Eenheidsbewustzijn, daar gaat het om. We gaan de dualiteit, de afgescheidenheid verlaten. We worden één met onszelf, ons Hogere Zelf, het Goddelijke. En we zullen meer en meer Eenheid ervaren met elkaar, met de natuur, in de wereld. De sluiers van de afgescheidenheid verdwijnen. We gaan de Eenheid ervaren. Dat is een unieke ervaring!

De nieuwe wereld zal geleidelijk aan vorm krijgen. Oude structuren zullen verdwijnen, iets nieuws komt ervoor in de plaats. Dat gebeurt op elk terrein, economisch, educatief, politiek, noem maar op. Ook in ons persoonlijk leven, in onze relaties bijvoorbeeld zal veel veranderen. Iedereen heeft de mogelijkheid over te stappen naar het nieuwe bewustzijnsniveau, maar het staat een ieder vrij daarvoor te kiezen. Want het is een keuze voor een heel proces. Sommigen hebben hem al gemaakt, anderen zijn hier nog lang niet aan toe. We worden geacht dat vooral te respecteren van elkaar en iedereen vrij te laten z’n eigen pad te volgen. Richt je vooral op jezelf, op je eigen ontwikkeling, het afrekenen met oude patronen, probeer zoveel mogelijk vanuit je hart aanwezig te zijn. Want vanuit je hart ervaar je de eenheid met je Hogere Zelf en dat is wat de Eenheid bewerkstelligt. Leef vanuit je hart, blijf in je eigen kracht door in Liefde en Licht aanwezig te zijn. En geniet van de geweldige instroom van energie op dit moment! Voed je ermee, laat het door je heenstromen, wees Licht en Liefde!

Petra

Dan nu een channeling van Katarina Karanika, waarin aartsengel Michaël ons uitlegt wat we kunnen verwachten op 21 december, hoe de aanloop is geweest en hoe het er na 21 december uit zal zien en wat het belang is van het vieren van deze dag.

21 december 2012

De wisseling van de tijdperken

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. De magische datum 21 december 2012 waarop jullie heel lang hebben gewacht, nadert. De cyclus van 26.000 jaar is afgerond maar tegelijkertijd is ook de grotere planetaire cyclus van 104.000 jaar aan zijn einde. En dat is wat deze datum zo bijzonder maakt. Het einde van de grote cyclus schept de juiste planetaire voorwaarden zowel voor dit zonnestelsel en dit melkwegstelsel als voor alle anderen om grote veranderingen mogelijk te maken. De kosmos, Alles Wat Is, kent geen oordelen en geen onderscheid tussen goed en slecht, tussen begin en einde. Het einde van een cyclus maakt veranderingen mogelijk die kunnen leiden tot de geboorte van een nieuw tijdperk, die een hogere evolutiefase inleidt, maar ook kan leiden tot vernietiging, die op haar beurt weer de geboorte van een nieuwe fase mogelijk maakt.

Jullie zien, lieve vrienden, dat het einde van deze grote cyclus de mogelijkheid voor jullie planeet in zich draagt van vernietiging en vervolgens een nieuw cyclus of van evolutie naar een hogere dimensie met behoud van de fysieke vorm. Jullie, children of love, Godskinderen, hebben altijd de keuze welke richting de verandering zal gaan. Oorspronkelijk waren jullie van plan samen met het Aardewezen, jullie Moeder Aarde, zoals bij de vorige 104.000-jarige cyclus gebeurde om de planeet voor een groot deel te vernietigen en degenen die over zouden blijven, zouden een nieuw cyclus van dualiteit beginnen gebaseerd op de ervaringen van de huidige dualistische situatie. Een dergelijke beslissing droeg de mogelijkheid in zich om het dualistische denken verder te exploreren, zowel door oude als nieuwe zielen. We verzekeren jullie dat er ook vele kandidaten uit andere sterrenstelsels en melkwegstelsels zich hadden aangemeld om op de nieuwe aarde te incarneren en ervaringen in de derde dimensie op te doen.

In dat oude scenario zouden degenen onder de mensheid die reeds verlichting hadden bereikt de rol van engelen op zich nemen om de nieuwe bewoners te dienen en te begeleiden. De beslissing was niet unaniem. Er waren toch veel zielen die graag in het fysieke lichaam naar de vijfde dimensie wilden ascenderen omdat dit een bijzondere ervaring is. De tweede Wereld Oorlog gaf de doorslag. Jullie broeder, de gehate en gevreesde Adolf Hitler, een oude en hoog ontwikkelde ziel, nam de rol op zich van de dictator en met zijn racistische wandaden hield hij jullie een spiegel voor waarin jullie konden zien waar de afscheiding, de dualiteit, toe kon leiden. Toen namen jullie unaniem de beslissing om niet meer te willen experimenteren met dualiteit. Het verlangen naar Eenheid, verbroedering, respect en onvoorwaardelijke liefde welde heftig op.

Vanaf dat moment begon de voorbereiding op 21 december 2012. De tijspanne was kort. Er moest veel gebeuren in zeer korte tijd. Vanuit verschillende sterren en melkwegstelsels kwam hulp. Het is een nog nooit eerder gekend experiment. Meester Sananda, jullie geliefde Jezus, bracht tweeduizend jaar geleden het Christusbewustzijn op aarde. Het Christusbewustzijn is in feite het Eenheidsbewustzijn dat de vijfde dimensie kenmerkt. Onze broeder Sananda nam op zich om het hele experiment van fysieke ascensie te coördineren en alle aanwezige hulp in te zetten. Het Christusbewustzijn was niet nieuw voor de planeet. In het oude Lemurië waren ze vertrouwd met het Christusbewustzijn dat via hun emigratie naar verschillende delen van de aarde verspreid werd en verschillende religies en mysteriescholen deed oprijzen. De Christus heeft het Bewustzijn van de onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid op aarde gebracht en via zijn discipelen verspreid. Het voorbereidende werk van onze geliefde Sananda zal nu opbloeien en over de nieuwe aarde heersen. Het Nieuw Tijdperk zal het tijdperk van onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijk respect, samenwerking, gelijkwaardigheid, overvloed, vreugde en vrede zijn. Het Christusveld zal in de loop der tijd alle andere velden transmuteren en niets dat niet met het de Eenheid resoneert zal overblijven. Hoe lang dit proces van verankering van de nieuwe Aarde zal duren hangt van jullie af. Vergeet niet dat tijd geen rol speelt buiten de derde dimensie.

De datum 21 december 2012 is afkomstig uit oude berekeningen van Wijzen afkomstig uit het Oude Lemuria die de kennis bezaten omtrent de bewegingen van de planeten binnen het zonnestelsel en de bewegingen van het zonnestelsel in de melkweg. Die datum is niet het enige moment waarop de overgang plaatsvindt. Vanaf het jaar 2000 is deze zich aan het installeren. In de tussenliggende periode zijn diverse momenten van gunstige planetaire omstandigheden geweest waarop de overgang sprongen heeft gemaakt.

Jullie bewustzijn zoals het nu functioneert heeft het ceremoniële aspect nodig als focus en emotie om iets tot zich door te laten dringen. Op deze behoefte van het bewustzijn zijn alle vormen van inwijding, gebeden, de leraren of guru's afgestemd. Jullie bewustzijn heeft een focus nodig. Die focus moet sterke emoties kunnen genereren. Die focus en emotie planten samen de boodschap in het persoonlijke en collectief onbewuste.

Begin nu niet met oordelen, broeders en zusters. Aanvaard dit feit, deze behoefte en vervul haar. Maak van 21 december 2012 een groot evenement. Wat jullie georganiseerd hadden voor het nieuwe millennium kan door het vieren van het nieuwe Tijdperk overtroffen worden. Bedenk dat een keer in de 104.000 jaar een dergelijke kans tot verandering van tijdperk mogelijk is. Vier het feit dat jullie gekozen hebben voor het vestigen van het paradijs op aarde. Vier het feit dat de Christus wedergeboren wordt. Wees dankbaar, vreugdevol en volledig open om de Christus te ontvangen. Het moment is gekomen dat jullie de woorden van de historische Christus kunnen uitspreken: De Vader en ik zijn Een. Dat is de Eenheid, broeders en zusters: Ik ben meZelf of ik en mijn Hogere Zelf zijn Een. Formuleer je eigen teksten en laat die woorden tot ieder cel van je lichaam doordringen.

Roep degenen die gelijkgestemd zijn bij elkaar en vier gezamenlijk dit symbolische moment. Hoe meer mensen samenkomen hoe groter het veld dat jullie creëren. Hoe groter het veld van Eenheid en Liefde, hoe sneller het proces van het neerzetten van de nieuwe tijd zal verlopen. Breng gelijkgestemden bij elkaar en laat deze dag de eerste dag van de nieuwe tijd zijn. Laat de viering alle elementen van de Eenheid zichtbaar maken: samenwerking, verbinding vanuit het Zelf en niet vanuit het ego, vreugde, dankbaarheid, respect voor alles en iedereen, eenheid in diversiteit en geef deze dag tevens een ceremonieel deel. Dat kan meditatie, gebed, geleid door mensen van verschillende religies zijn, zang, dans en een ceremoniële inwijding voor degenen die het wensen.

Lieverds, de dag op zichzelf is een inwijding, maar het bewustzijn heeft een moment van intens focus en onvoorwaardelijk geloof nodig om bewust te kiezen voor ascensie. Vergeet niet, broeders en zusters dat in het fysieke lichaam ascenderen een bewuste, weloverwogen keuze moet zijn. De nieuwe Tijd en het werken aan het verankeren van de Eenheid vereist bepaalde rigoureuze veranderingen van leefstijl en van Zijn. Dat heeft consequenties voor de naaste omgeving en het fysieke lichaam zal bij velen veel ongemakken vertonen terwijl het proces van zuivering aan de gang is. Deze consequenties kun je als een zegen beschouwen maar ook als iets dat angst en veel ongemak met zich meebrengt. Aan jullie de keuze.

Verwacht niet dat iedereen zal begrijpen hoe belangrijk deze datum is. Nog vele broeders en zusters hebben geen idee wat er gaande is en willen het ook niet weten. Respecteer hun zijn. Stap niet in de valkuil van arrogantie door hen te proberen te bekeren. Richt je op degenen die met jouw gedachten resoneren. De rest zal omhoog getrokken worden als de frequenties nog hoger worden en velen zullen er ook voor kiezen om hun lichaam te verlaten.

Verwacht geen zichtbare veranderingen de dagen en maanden na 21 december 2012. De veranderingen die nu gaande zijn zullen zich na die datum nog sterker en sneller voltooien. Voor degenen die hun ogen blijven sluiten zullen de veranderingen grote zorgen en angst baren. De structuur van de samenleving zal geleidelijk veranderen. Educatie, politiek en economie zullen de komende tien jaar zichtbare veranderingen ondergaan. Veranderingen die niet over het hoofd gezien kunnen worden. Maar hoe deze veranderingen gewaardeerd zullen worden is afhankelijk van het bewustzijn van ieder individu. Maak je geen zorgen over de broeders en zusters, die in angst, teleurstelling en woede leven. Richt je op je persoonlijke proces en zorg dat je je licht naar buiten kunt stralen.

De komende tijd zullen jullie meer informatie door verschillende kanalen doorkrijgen. Blijf onze informatie volgen, lieve broeders en zusters, children of love. Begin alvast jezelf op deze dag voor te bereiden en vraag onze hulp op elk moment. We houden onvoorwaardelijk van jullie en verheugen ons op ons weerzien.

Ik ben

Michael

Op de website www.thechildrenoflove.org vind je een serie ‘oplossen van de karmische patronen’, die bij zal dragen aan je proces naar het Eenheidsbewustzijn. Karmische patronen waren instrumenten van de dualiteit. We hebben ze niet meer nodig in de Eenheid. Je kunt er dus voor kiezen om ze los te laten. Maar let wel: het is een keuze met gevolgen... Je komt in een stroomversnelling terecht!

Hier vind je alvast een introductie van Michaël (Via Katerina) op het loslaten van de karmische patronen:

http://www.youtube.com/watch?v=X5n9oYN76oU&feature=share&list=UUQ4j_Q4Paum19Y5dXg75YVA

 

 

15. Liefde als healer & een oproep om Geld wit te wassen

Aandacht is energie die ergens heenstroomt. Het kan geen kwaad om dit nog eens te benadrukken. Waar richt je je aandacht op, wat krijgt van jou de meeste aandacht? Kijk je wat er wel is, wat er mogelijk is, of hou je je vooral bezig met wat je niet meer wil en hou je dat op die manier - onbedoeld weliswaar - juist in stand? Het is in elke situatie zo belangrijk om dit te beseffen. Elke frustratie houdt precies in stand wat je niet wilt.

Natuurlijk, ik weet ook wel dat juist wat ons boos en wanhopig kan maken, de aandacht vraagt. Maar hoe meer we ons ergens in vastbijten of ergens tegen verzetten, hoe minder kans dat het zich oplost. We voeden het juist op die manier!

Hoe doorbreek je dat? Door de aandacht te richten op wat je wel wilt. Door daar je tijd en energie aan te besteden. Iedereen heeft een mind, die 'm probeert terug te trekken naar 'ja maar, we hebben dit of dat probleem...' en ten diepste zit daar altijd angst achter. Laten we ons regeren door die angst? Het zet onze overtuigingen vast, we kunnen niet meer groot denken, we hebben dan geen ruimte om oplossingen en andere mogelijkheden te zien.

We zijn creërende wezens en we creëren op elk moment. Als we balen van een bepaalde situatie, creëren we nog meer van wat we niet willen. Vanwege de lading die erop zit. Laten we die lading los, kunnen we van een afstandje zien wat er aan de hand is, dan kunnen we ook denken: okee, dit is wat ik heb gecreëerd. Welke angst ligt hierachter verborgen? Kijk 'm aan, geef 'm geen macht, wees de baas over je eigen leven en geef jezelf de kracht terug. Creëer iets nieuws.

We denken te klein over onszelf. We voelen ons afhankelijk van omstandigheden. Maar alle omstandigheden zijn reflecties van onze eigen belevingswereld. We geven iets in de buitenwereld macht, omdat we iets in onszelf nog niet ontdekt hebben. Het werkt andersom! Het werkt van binnenuit! Wees je goed bewust van waar je de aandacht op richt en wat je daarmee voedt!

Divine hulp

“Use your Divine Friends. We love you. We follow you around like puppy dogs waiting for you to call on us and use our power. You are in human form. You have free will, so you must choose to come into the Light. We can't just pick you up and bring you. You must choose. We are urging you to choose at every moment. You do choose quite often, but there are still some fringes of agitation that we must dissolve.” (Divine Mother)

De laatste tijd krijg ik regelmatig persoonlijke vragen van mensen. Lieve mensen, weet dat je niet alleen bent en dat deze tijd flinke uitdagingen oplevert. Hoogtepunten en dieptepunten, dat hoort erbij. Het is tijd om af te rekenen met oude patronen, met onze oude condities. Het is ook belangrijk om het negatieve, de negatieve denkpatronen, de ballast, met kracht weg te sturen uit je veld. Het is niet altijd ‘van’ ons, we voelen wat er in het veld leeft en dat kan ook ons in z’n greep hebben of krijgen. Weg ermee!

Weet dat je snel antwoorden kunt vinden, dat er veel 'tools' beschikbaar zijn en dat er altijd heel veel "Divine hulp" aanwezig is! Vergeet dat vooral niet op de momenten dat het moeilijk is. Wees bereid, verklaar je bereid en kies voor het Licht in elke situatie. Stuur alles weg wat je niet meer nodig hebt. Sta jezelf toe dat je bevrijd wordt van alle ballast en vraag de Divine hulp.

All you need is Love.

All you need is Love. Het is de meest krachtige healer, die ons elk moment ter beschikking staat. En het is het gebrek aan Liefde dat ons in problemen brengt. En dat is een heel ander soort Liefde dan 'ik wil jou (bezitten, beheersen, voor mij)...' of al die condities en regels, schuldgevoelens en afhankelijkheid, die er onverhoopt aan verbonden zijn. De mind kan deze Liefde niet begrijpen, vandaar.

De ware Liefde is vrij, een flow. Een kracht, die stroomt en die je helemaal niet moet willen inperken, vastleggen, afdwingen, maar gewoon kunt laten stromen, toelaten, het is een kracht tranformerender dan welke andere. En, ik zal je verklappen: hij komt van binnenuit en is onbeperkt. Er zijn duizenden redenen waarom we 'm geblokkeerd hebben, proberen in te tomen, de poorten angstvallig gesloten houden en onze verdedigingslinies hebben versterkt, maar er is geen enkele goeie reden voor. Er is trouwens ook geen enkel mechanisme dat 'm werkelijk kan weerhouden te stromen. Hij piept overal tussendoor, want is ongrijpbaar en onbegrijpbaar.

Pray for them

"Pray for them," adviseert Marianne Williamson, ik nodig je uit om eens naar dit filmpje te kijken:

http://youtu.be/a4tl_AAxQao

Als je er net zo'n 'wouw-gevoel' van krijgt als ik, stel ik voor dat we een lijstje maken van onze persoonlijke 'pijnpunten', dikwijls verbonden aan bepaalde personen, en daar 30 dagen lang, vijf minuten per dag een 'prayer' voor doen. Hoe die 'prayer' er voor jou uitziet, dat moet je natuurlijk zelf weten. Dat maakt ook niet uit. Wat wel uitmaakt zijn de positieve intenties en 'uitbesteding' zal ik maar zeggen. Je blijft er niet in hangen, je vraagt het universum mee te werken en je intentie bepaalt de richting en de kracht, terwijl "het" allang klaar staat om met jou in die richting te bewegen. Het is aan ons of we het uitnodigen om in beweging te komen en toe te laten.... 

Natuurlijk hebben we allemaal zo onze eigen struikelblokken in het leven, Ik denk dat het goed is om te beseffen dat het niet om de personen gaat, die voor jou dat struikelblok vertegenwoordigen. Met z'n allen zijn we bezig bepaalde rollen te vervullen in het geheel en iedereen kan voor zich, persoonlijk, struikelblokken oplossen. Het effect is dat het in het geheel een oplossend effect heeft.

Waar je je ook slachtoffer van voelt, blijven hangen in boosheid en gefrustreerdheid gaat je niet verder helpen. Daarmee blijf je in de 'contracted awareness' steken, zoals Deepak Chopra dat zou noemen (Z’n boek ‘spirituele oplossingen’ is een aanrader!). En van daaruit sta je niet open en beperk je jezelf. Kun je je 'attachement' doorbreken, door het niet langer zo 'persoonlijk' te nemen, maar het grotere geheel te beschouwen, komt er ruimte. En dat is de ruimte die we nodig hebben. Dat is de ruimte die je ook nodig hebt om zaken in de goeie richting te laten bewegen. Daarmee stap je uit de strijd, waarin je gevangen kunt zitten en je opent de deur naar nieuwe mogelijkheden. Het is een ander gevoel en vanuit dat andere gevoel "download" je oplossingen. Dat is interessant. En dat is ook het interessante aan het verhaal van Marianne Williamson in bovenstaand filmpje: Je lost het op door het in jezelf op te lossen. Je haalt de angel eruit door de angel er voor jezelf uit te halen en wat er dan 'in het veld' gebeurt is dat de scherpe tegenstellingen, die in stand werden gehouden, verdwijnen. Zoals slachtoffers en daders in het zelfde spel kunnen bestaan en met elkaar verbonden zijn, elkaar in stand houden, zo kun je dat dus ook doorbreken. Niet door het denken in schuld, niet door te wijzen naar de daders, maar door dit denken in Eenheid te begrijpen en te ontdekken. Wat zou er gebeuren als we ten aanzien van al die misstanden in de wereld eens in staat zouden zijn zo te werk te gaan? Als we die grote concerns en andere grote boosdoeners met z'n allen eens in het licht zouden zetten in plaats van verontwaardigd aan te klagen?

Verontwaardiging, frustratie, woede en haat zijn vormen van gif, waar we uiteindelijk zelf het meeste last van hebben. Ook die verspreiden zich in het collectief bewustzijn. Als we dat kunnen doorbreken en dat kunnen we, als we begrijpen dat het zo werkt en ook zo is ontstaan, maken we opeens grote sprongen. Neem het jezelf verder niet persoonlijk kwalijk, evenmin als een ander. Vergeef... Het een zou er niet zijn zonder het ander, alles is verbonden. Dit is het nieuwe bewustzijn dat gaat onstaan, waar we naartoe bewegen en het is goed dat op elk moment te beseffen. Download it!

‘Pray for them’ heeft een enorm krachtige werking. Je antwoordt met Liefde, wat er ook aan de hand is. En daarmee ontkracht je de tegenkracht, je voedt jezelf met mildheid en zo doorbreek je de 'donderwolken', die je anders alleen voedt met woede en frustratie. Die donderwolken blijven dan, zwellen aan en zullen nog krachtiger toeslaan. De donderwolken zijn niet van jou of van mij of van een ander, de vijand, die misdadigers of uitbuiters of... Nee. Ze bestaan wel en ze bestaan ook weer niet. 't Is maar hoe je het bekijkt. Als de zon de werkelijkheid is en er schuift zo'n donderwolk voorbij, dan zie je de zon even nergens meer, maar als ie er echt niet was, zou je bevriezen en het nooit overleven.

Wolken kun je wegkijken. Heb je het wel eens geprobeerd? Sinds ik dat van Emoto begreep, test ik het regelmatig en jawel, wonderbaarlijk, het is echt zo! 'Kun je dit of dat dan ook niet even wegkijken,' vroeg iemand me een keer. 'Jahoor, dat kan,' antwoordde ik. Het kan ook! We kunnen elke donderwolk wegkijken! Je gelooft het alleen misschien nog niet of je probeert het niet. Maar onze intentie is genoeg. Met onze intentie kunnen we sturen: donderwolken laten aanzwellen of laten verdwijnen. Ben je boos op iemand? "Pray for them..."

Dit is hoe we de illussie van het bestaan aanpakken en ontrafelen. Iedereen wordt in z'n vroege jeugd al opgeschrikt door donderwolken. We worden er bang voor, reageren erop en voelen ons er slachtoffer van. Tot we ontdekken dat we dat niet zijn, dat we onze kracht kunnen opeisen, niet door te meppen. Maar precies andersom. "Go inside... find your place of Peace and feel Love.." en de donderwolken verdwijnen vanzelf! Denk vooral niet dat ze sterker zijn dan jij of meer kracht hebben, want dat is niet zo. (Alleen als je dat denkt). De kracht van Liefde is sterker en maakt je immuun voor welke donderwolk dan ook. Don't worry. Je hoeft je alleen maar bewust te zijn van welke kracht je voedt. En als je het zelf even niet op kan brengen, de Liefde voor iemand of een situatie: Pray for them!

 Nu heb ik ineens een goed plan. En of jullie allemaal mee willen doen! Een van de grootste donderwolken in de wereld is wel GELD. Laten we die donderwolk eens in het zonnetje zetten! Schoonwassen, ontdoen van al z'n lading, witwassen... ;)

Al die oordelen, al die macht die er aan gekoppeld is, al die manipulatie, oneerlijkheid en onenigheid die het veroorzaakt; frustratie, tweespalt, ellende, honger en oorlog. Als er iets is dat de afgescheidenheid bewerkstelligt, handhaaft en bevordert is het wel geld. We voelen ons er makkelijk slachtoffer van, we wijzen makkelijk daders aan, we hebben snel te maken met schuldgevoelens, we voelen makkelijk onze onmacht of de macht van anderen, we laten ons makkelijk manipuleren met z'n allen. Terwijl: Wat is geld nu eigenlijk? Een ruilmiddel, de waarde van zaken wordt vastgesteld en dat is - volgens mij - nooit objectief te beoordelen. Werkelijke rijkdom is iets heel anders dan geld, een goed gevulde bankrekening of een groot huis, een flinke auto en een boot of... Innerlijke rijkdom is niet hetzelfde als uiterlijke rijkdom. Van veel geld of spullen word je op zich niet gelukkiger. Wie alles kan waarderen, die is gelukkig. Of andersom... Wie gelukkig is, waardeert alles!

Het een hoeft niet per sé zonder het ander te bestaan. Dat is een van de gezamenlijke misverstanden. Als je leeft met de overtuiging dat geld vies is of stinkt of 'fout' is, een noodzakelijk kwaad, als je een sterk oordeel hebt over mensen met veel geld of die veel vragen voor hun diensten, dan vertelt het je vooral iets over jezelf: Je kunt dan bijvoorbeeld al snel met een schuldgevoel rondlopen over je eigen 'vermogen', jezelf tekort doen en je eigen stroom beperken omdat je niet van geld houdt. Het mag ook niet, van 'geld' houden, toch?

Laten we al onze overtuigingen eens onder de loep nemen! Het anderen kwalijk nemen, het boos worden over miljoenen, banken, bonussen enzo, wat momenteel nogal speelt in het 'veld', dat is slachtofferschap. Daarmee houden we de ongelijkheid juist in stand. Want wat voed je met je aandacht? Waaraan besteed je je energie? We houden iets in stand wat we niet wensen door in de oordelen te blijven hangen.

Geld is energie. Geld is dezelfde stroom als Kracht en Liefde. Dan is het dus levensenergie. Levensenergie die we maar al te vaak blokkeren en niet laten stromen. 'Als je iets (uit)geeft, komt het (in veelvoud!) bij je terug,' is een andere interessante. (Moet je het wel kunnen ontvangen natuurlijk!) Wat je geeft, geef je ook aan jezelf. In spiritueel opzicht is dat zo, want we zijn een eenheid. Het voelt alleen niet altijd zo voor de meeste mensen. Het is wel zo dat het stroomt als jij het laat stromen. Als je voortdurend bezig bent met 'ojee, ik heb geen geld, dat is te duur, dat kan ik niet betalen, ...' dan beperk je de stroom. Bij voorbaat. Heel veel mensen maken bepaalde keuzes niet, omdat ze er geen geld voor hebben of denken te hebben. Daarmee beperk je jezelf, vaak is het een excuus, maar meestal ook onwetendheid. Het zijn vastzittende overtuigingen.

Het werkt andersom! Als je iets wilt, en je wilt dat met heel je hart en ziel, regelen de dingen zich vanzelf. Ook wat je daarvoor nodig hebt. Je 'bestelt' dan niet zozeer geld, maar mogelijkheden om te bewerkstelligen wat jouw doel is, jouw droom, jouw ideaal. En het hele universum werkt daar graag aan mee. Niet omdat jij nou toevallig een groot huis met een zwembad wilt bezitten, maar omdat jij jouw Liefde, kracht en energie wil verspreiden in de wereld, iets moois wilt delen met anderen. Het is dus van meer belang om vanuit je hart te leven en de levensstroom, de levensenergie te laten stromen, dan om te smeken, te bidden of je suf te piekeren om geld. Dat is een gevolg, geen doel op zich! Geen noodzakelijk kwaad, maar een manier om het mogelijk te maken. Richt je op het doel, het werkelijke doel! En sta het toe om naar je toe te stromen. Overigens kan dat zich ook best in hele andere vormen aandienen, dus staar je vooral niet blind, maar zie de kansen en geschenken van het universum en sta open om het te ontvangen!

Even terug naar de donderwolk ‘Geld’, laten we 'm witwassen met z'n allen! Vereren als een Godin, zuiveren van alle blaam en schande, ontdoen van alle ballast en lading, verspilling en misbruik. Laten we de donderwolk van de wereld eens volledig in het licht zetten en dan kijken wat er gebeurt! Laat het maar transformeren naar een mooie, onschuldige, voedende, onuitputtelijke, gouden schoonheid!

En voor onszelf kunnen we er dan voor kiezen om er dankbaar, zorgvuldig en bewust mee omgaan, begrijpen dat we waar we ons geld aan uitgeven 'voeden', stimuleren en zelfs vermenigvuldigen. We kunnen ook keuzes maken waarmee we ons geld willen verdienen, welke waarde in onszelf we naar voren brengen eneigen waarde eren.

Dat wat we in onszelf transformeren en naar het licht brengen, op welke manier ook, heeft een groot effect op het geheel. Wil je iets veranderen, stap dan uit de frustratie en de bitterheid, de oordelen en ‘Pray for them’... stuur het licht en liefde! Dankjewel.

Petra

Happy View (www.happyview.info)

Note: Dit artikel is een combinatie van verschillende blogs op http://devliegendeschildpad.blogspot.nl/

Illustraties: Jaap Maartense

 

 

16. Met onze intenties en onze aandacht creëren wij een nieuwe wereld

Soms komt er een vraag om een nieuw artikel. Maar in deze hele reeks artikelen is alles toch al te vinden? Waarover moet ik het hebben dan? Er komt een suggestie, ik kom er later op terug. Die had ik zelf niet bedacht, nee.

Op mijn blog schrijf ik vrijwel dagelijks korte stukjes, over wat me zoal te binnen valt of wat ik tegenkom. Ik merk dat veel mensen het volgen en vaak dezelfde onderwerpen te verstouwen krijgen en het helpt als je weet dat we gezamenlijk bezig zijn aan een grote transformatie. Zowel van onszelf als van de wereld.

Verder ben ik bezig met een paar boeken, waaronder een over energetische ‘tools’ die we tot onze beschikking hebben en een over de journalistiek – bezien vanuit een nieuw perspectief. Laat ik alvast eens een klein handig tipje van de sluier oplichten. Kortgezegd zijn er een aantal basisprincipes, die je kunt hanteren in elke situatie:

- Wij creëren, of we ons daarvan bewust zijn of niet, we creëren met z’n allen de wereld vanuit onze eigen belevingswereld. Onze perceptie van de wereld vertelt ons iets over onszelf. Leert ons en laat ons van alles zien. We kunnen keuzes maken! We hoeven dus geen slachtoffers te zijn, we hebben veel meer mogelijkheden dan we denken.

- Ons sterkste instrument is onze aandacht. Waar richt je de aandacht op? Op wat er wel is of op wat er niet is? Op wat er goed gaat of op wat er niet deugt? Waar je aandacht aan schenkt, groeit. De ‘kleur’ van je aandacht maakt veel uit. Schenk je iets je liefdevolle aandacht, je waardering? Of ben je er boos op, ergert het je, ben je bang en probeer je het onder controle te krijgen? Je intentie bepaalt de richting. Blijf gericht op het doel, hou dat voor ogen, dan stuur je daarheen. Zo heb ik dat ooit bij een slipcursus geleerd, maar het geldt voor alles!

- Liefde en licht zijn altijd helend, verlichtend, oplossend. Dat is samenwerken met de Divine. Ze staan klaar om ons te helpen! Alleen wachten ze wel op onze vraag om hulp. Ze bemoeien zich niet zomaar overal mee, jij moet de keuze maken, de vraag stellen, hun hulp inroepen. Samenwerking met de Divine (dat is licht en liefde) werkt altijd. Bidden ook. Je kunt vragen stellen, hulp vragen en wensen. Je wordt altijd gehoord en altijd geholpen! Niet altijd op de manier zoals jij het verwacht, maar altijd beter en intelligenter dan wij het zelf hadden kunnen bedenken.

- Creatief zijn! Als alles mogelijk is in samenwerking met de Divine, kun je dus creatief aan de slag met je vragen. Als je iets niet begrijpt of niet weet of (per ongeluk) niet wilt zien, vraag dan verder, ga door. Als een bepaalde angst bijvoorbeeld niet opgelost wordt op jouw verzoek, vraag dan of je meer helderheid kunt krijgen. Vraag om inzichten, om doorbraken in bepaalde situaties. Maar hou er rekening mee dat ‘men’ niet zomaar andere mensen kan gaan aanpakken voor jou, want ook die hebben een vrije wil. De manier waarop jij ermee om kan gaan, die wordt dan helder. En natuurlijk zal het altijd wel iedereen helpen als je licht en liefde stuurt, ook jezelf.

- Vervolgens is het van belang los te laten, het te laten gebeuren. (Vasthouden, attachement of iets per sé willen heeft een angst in zich en is geen vertrouwen.) Tegelijkertijd wel open te staan, opletten welke aanwijzingen je krijgt. Bedanken als er iets verrassends gebeurt. Soms is het nodig om ergens toestemming voor te geven, soms is het nodig heldere keuzes te maken of opdrachten te geven. Zo kan je blokkades opheffen, door opdracht te geven. Dingen hardop zeggen werkt krachtig, “Go” bijvoorbeeld als je iets weg wilt hebben, een vervelend gedachtepatroon ofzo.

- Kortom: Wij zijn een sturende kracht, we hebben geen idee hoeveel mogelijkheden we hebben. Onze keuzes en onze opdrachten, onze wensen zijn opdrachten voor de Divine, voor de engelen, voor al die lichtwezens, die aanwezig zijn om ons te helpen. Wij werken met hen samen. Wij zijn zelf ook Divine beings, alleen zijn we ons dat niet altijd bewust. En dat onbewuste levert ook anderssoortige creaties op. Vanuit angst en zorgen creëer je iets heel anders dan vanuit onvoorwaardelijke liefde en respect. Vandaar dat we de Divine hulp wel kunnen gebruiken!

Dan de vraag, die gesteld werd: Hoe gaan we om met chemtrails?

Het antwoord? Zie de bovengenoemde opsomming... Niet anders dan met alle andere zaken die ons “bedreigen” of angst in boezemen. Niet anders dan met al het andere dat ons lijkt te willen manipuleren. Maar waarom zouden we ons laten manipuleren, waarom zouden we ons angst in laten boezemen? We worden bang gemaakt, we laten ons bang maken en we kunnen maar beter zelf niet meewerken aan die bangmakerij.

We zijn misschien geneigd om als we zoiets horen, dat chemtrails – die strepen in de lucht - ons zouden besproeien, ons daarin verder in te verdiepen, ons daar onbehaaglijk over te voelen, machteloos, we willen het schandaal aankaarten en maatregelen, ja. En zo zijn er nog meer van die zaken. Wat dacht je van Monsanto, van de farmacie-lobby, van .... noem maar op. Het lijkt allemaal over gif te gaan, waarmee de aarde wordt vernietigd en gemanipuleerd. Laten we vooral moeder aarde en al haar bewoners licht en liefde sturen, waarderen en respecteren. Wij kunnen zelf wat dat betreft heel wat keuzes maken. We kunnen ons nog veel meer bewust worden van wat we eten, waar het vandaan komt, hoe de dieren leven, hoe de mensen werken, die onze ‘benodigdheden’ maken.

Heeft het zin ons op zulke ‘schandalige zaken’ te storten? Heeft het zin de strijd aan te gaan? Nee. Strijd verergert juist zulke zaken. Het gebeurt natuurlijk wel, er wordt momenteel heel wat strijd gestreden. Ook dat zouden we in het licht kunnen zetten (over creativiteit gesproken!). Misschien is het goed dat bepaalde zaken helder worden, dat we zien hoelang we gemanipuleerd zijn, dat alle verborgen macht en manipulatie aan het licht komt. Misschien is het wel nodig, om ons wakker te schudden. Om het heft in eigen hand te nemen! Maar dat is iets anders. Dat is verantwoordelijkheid nemen, je eigen keuzes maken, je bewust zijn van waar je zelf indirect of direct aan meewerkt en om de keuze te maken voor iets nieuws. Wij bouwen het alternatief. Op elk moment, met elke stap die we zetten kunnen we het verschil maken.

Ook in hoe we zulke zaken benaderen. Springen we er op in? Geven we het nog meer bestaansrecht door de aandacht er op te vestigen? Voeden we het ook nog eens extra met onze woede en frustratie? Voeden we onze eigen frustratie niet alleen maar meer en meer door ons te blijven richten op de ‘schandalen’ in de buitenwereld? Of richten we onze blik op positieve ontwikkelingen, op wat er wel goed is en verbetert en voeden we dat?

Mijn voorstel is dan ook om als dergelijke zaken je ter ore komen, vooral op te passen dat je je niet laten voeden met dergelijk ‘gif’, want negatieve gedachten, angst, strijd en haat bijvoorbeeld zijn eveneens vormen van gif in ons systeem. Gif moet je niet met gif bestrijden. Zet er licht op, zet alles in het licht, zoveel mogelijk. Je intentie telt en je ontwikkelt steeds meer lichtkracht als je dit doet.

Bedenk je de ‘spelregels’: Waar je aandacht aan besteedt, groeit. Strijd verhevigt dus de situatie. Het is zelfs zo dat je met negatieve aandacht voor, laten we zeggen een bepaald persoon of een bedrijf, dat bedrijf nog ‘slechter’ maakt. Daders en slachtoffers bestaan alleen bij de gratie van elkaar. Dat is alleen vanuit energetisch perspectief te begrijpen. Stel je voor dat jij de boosdoener bent en je krijgt alle lading van iedereen over je heen, hoe voel je je dan? Dat komt allemaal als ‘gif’ in je systeem terecht en ga je vervolgens weer uiten, verspreiden. Maar ook de ‘zenders’ van deze negatieve energie produceren gif, in hun eigen systeem en in de wereld.

Het is natuurlijk zeer wenselijk dat we met z’n allen streven naar een mooie, schone, eerlijke wereld, waarin macht en manipulatie niet meer bestaan, waarin we vreedzaam naast elkaar leven. Daar zijn we naartoe op weg. Maar het vraagt om oplossingen op een heel ander level: het level van een groter bewustzijn, een groter inzicht. Het inzicht dat alles met elkaar samenhangt. Welke energie wil jij in het geheel brengen?

Als je de wereld werkelijk wilt helpen verbeteren stuur dan je positieve kracht en aandacht, werk aan het alternatief. Ergens tegen strijden houdt iets in stand, ergens voor aan het werk gaan, dat bouwt iets nieuws op. Wees je bewust van welke energie je de wereld in stuurt. We hebben niet nog meer ‘rommel’ nodig. Laten we eerst onze eigen geest opruimen en opschonen. Daar hebben we sowieso onze handen aan vol. “Het veld” van ons gemeenschappelijk bewustzijn is net zo vervuild als de aarde, de lucht en het water. Dàt is ons probleem, want daar worden we niet vrolijker, vrediger en gelukkiger van.

De grootste verschuiving die we mogen maken met z’n allen is de verschuiving van het hoofd naar het hart. Vanuit je hart aanwezig zijn en blijven versterkt je positieve intenties. Licht en liefde sturen, naar wat dan ook, ook naar de chemtrails in de lucht bijvoorbeeld, doe je vanuit je hart. Daar heb je het hoofd met alle oordelen juist niet voor nodig.

Het zou fijn zijn als we daar met steeds meer mensen een gewoonte van konden maken. Zodra we iets waarnemen dat getransformeerd mag worden naar licht en liefde, doe het! Je intentie telt en helpt. Stuur licht en liefde naar de grootste misdadigers in de wereld en zie dat ook zij het ‘slachtoffer’ zijn van het universele veld, waar we allemaal deel van zijn. We spelen allemaal een rol in het geheel. Het samenspel levert slachtoffers en daders op, maar dat is precies de afgescheidenheid die we nu gaan overstijgen.

Neem voor je eigen rekening wat van jou is. Daarmee los je het meeste op, ook in het grote geheel. Er is in wezen geen schuld of schuldige aan te wijzen, het is zoals het is en het kan worden opgelost. Wij zijn daarbij, want wij zijn de creërende wezens en wij hebben het zo gecreëerd om nu te ontdekken dat het ook anders kan. En met alles wat je in de wereld jouw licht en liefde stuurt, alles waar je de Divine hulp bij vraagt, alles waar je voor bidt, alles wat je lichter maakt, draag je bij. Voor jezelf, voor je omgeving en voor de wereld.

We kunnen zoveel meer dan we denken!

‘Het is een beetje moeilijk om in mijn hart te zijn en te blijven als ik van zulke misstanden hoor’, zul je misschien zeggen. Ook hiervoor geldt: Jouw intentie is genoeg! Zeg dat je het wenst, vraag om de blokkades op te heffen, breek de muurtjes af, die je rondom je hart gebouwd hebt om je te beschermen, geef toestemming om jouw hart te healen, maak de keuze om vanuit je hart te leven en stuur alles weg wat je niet meer nodig hebt. Het proces wordt in gang gezet door de keuze die jij maakt, de opdracht die jij geeft, de angst die jij transformeert. Je kunt – om snel in je hart aanwezig te zijn – de specifieke hulp van jouw favoriete Divine being of engel inroepen. Of van je hogere Zelf, die net zo goed deel is van deze lichtwereld. Geef je hogere Zelf toestemming om jou te transformeren, te healen, je je eigen kracht te laten ervaren en je verloren delen weer terug te brengen. Breek al je afweergeschut af en wees aanwezig in Liefde. Zelfs als je verdrietig wordt. Heb vertrouwen. Vertrouwen in dat grotere geheel dat gevuld wordt met heel veel liefde en licht, zoveel als wij toelaten zullen we het ervaren. Wees niet bang. Deze kracht, van Liefde en Licht, is altijd sterker en is er altijd. Zodra je ‘m te hulp roept, begint-ie te helpen. Je bent beschermd. Tegen alles. Want tegen deze Goddelijke verbinding, in onszelf, kan geen chemtrail op. Die zuivert alles. Bovendien werkt het aanstekelijk. Als jij in je hart aanwezig bent en kunt blijven, verbindt je je automatisch met het hart van anderen. Dat werkt transformerend. Zo hoorde ik toevallig een verhaal van een vrouw die overvallen werd, maar (zonder enige angst) aan haar overvaller vroeg: Wat heb je nodig? Daarna zijn ze samen op een bankje gaan zitten. Wie niet bang is en in het hart blijft, zich gesteund voelt door de wereld van licht, die kan zulke wonderen meemaken. Neem het jezelf niet kwalijk als dat nog even niet lukt, maar weet dat het kan! Ontdek het! Niet op zo’n manier natuurlijk, maar gewoon in je dagelijks leven. In al die mooie momenten dat je werkelijk contact hebt met anderen.

Degene die deze vraag stelde had zelf al iets opmerkelijks bespeurd: Hij was met z’n intentie van Liefde terug gaan “sproeien”... De strepen verdwenen. Probeer het ook eens... Laten we opstaan in de kracht van ons hart en in plaats van de angst het vertrouwen voeden!

Dankjewel,

Petra Maartense

www.happyview.info

 

 

17. Er is niets wonderbaarlijks aan een Wonder

De essentie van White Bull


Een boek dat je bij jeZelf brengt en je verrijkt. Een geruststellende metgezel op je pad.

door Petra Maartense

 

“Geef ons heden ons dagelijks brood…” Herinner je je deze zin uit een bekend gebed? Zou iemand er ooit over nagedacht hebben wat dat betekent?

Toen ik bezig was met het nieuwe boek van White Bull ‘Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder’ kwam ik een passage tegen over ‘de leliën des velds’ en ‘de vogelen des hemels’ in verband met de financiële situatie in de wereld. Erg actueel dus en niet zomaar te begrijpen voor de gemiddelde lezer, die het boek openslaat - terwijl hij dagelijks de nieuwsberichten volgt en zich bijvoorbeeld een mening vormt over Griekenland en de Euro en zich daar zorgen over maakt.

Daarom vroeg ik Ian Graham of hij nog iets meer had hierover. Ian Graham channelt White Bull al meer dan 30 jaar en heeft dit boek samengesteld uit het vele materiaal dat hij inmiddels verzameld heeft in alle lezingen en persoonlijke consulten. De leliën des velds en de vogelen des hemels verwijzen naar het vertrouwen dat je kunt hebben dat alles er altijd is, dat wat er is altijd precies goed is. Kijk bijvoorbeeld eens naar de overvloed in de natuur. Geniet van de leliën des velds en de vogelen des hemels. Alles groeit en bloeit zonder zich zorgen te maken.

Met ‘geef ons heden ons dagelijks brood’ kwam er meer uitleg op dit punt. Ik moest er zelf erg om lachen. Grote wijsheid gaat vaak gepaard met humor, zo ook bij White Bull. Ik hoor het hem bijna zeggen als ik het lees en wie White Bull kent kan zich daar wel iets bij voorstellen: ‘Het belangrijkste woord in deze zin is natuurlijk ‘dagelijks’. Jezus gebruikte dit woord niet omdat hij zo kon genieten van vers brood. Ook zei hij niet: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood en ook nog wat voor de komende dagen plus wat extra voor in de diepvries voor het geval dat…’

‘De bedoeling achter deze woorden is de gelovige aan te moedigen zich geen zorgen te maken over de toekomst en vertrouwen te hebben dat behoeften altijd vervuld worden,’ legt White Bull uit. Dat is misschien wel de essentie van het hele boek. En dat is waarmee White Bull ons helpt. Vertrouwen, een ‘Gelovige’ worden in de zin van vertrouwend op de perfectie van alles, van het universum of van God, hoe je het ook wilt noemen. De overgave, het zijn in het NU, het is in feite zo eenvoudig, maar tegelijkertijd voor een mens het moeilijkste wat er is. Niet omdat het moeilijk is… - ‘Het is alleen moeilijk als je denkt dat het moeilijk is,’ zegt White Bull - nee, omdat wij het zo moeilijk maken. In de inleiding omschrijft hij het als ‘het woud van hersenspinsels en angsten’ waar doorheen elk woord in dit boek zich een weg hoopt te banen richting de open plek waar jij als ‘schone slaapster’ wacht op de kus der waarheid en zal ontwaken.

En zo zit het boek vol met mooie, beeldende vergelijkingen en citaten van de ‘meester’ Jezus, maar ook wordt haarfijn het ego ontmanteld en de ‘inner judge’ onder de loep genomen. Het ego heb je nodig, zoals een goudvis een kom nodig heeft om het water bijeen te houden, schrijft hij bijvoorbeeld, je hoeft het ego dan ook niet weg te wensen, het hoeft alleen maar doorzichtig te zijn, zodat het licht van jouw geest er ongehinderd doorheen kan schijnen. En de ‘inner judge’ - die liegende control-freak, die je het leven zuur maakt en waar je op moet letten als op een kleptomaan in je huis, die elk onbewaakt ogenblik kan toeslaan - daar zal je nooit vrij van zijn door er boos op te worden of hem weg te wensen.

Op een komische, soms confronterende, maar altijd ondersteunende en bekrachtigende manier wordt je langzaam naar jeZelf toegeleid en kun je gaan lachen om de fratsen van je ego en de trukendoos van de inner judge. Het is niet een boek om in een keer uit te lezen. Meer een boek om af en toe eens open te slaan en dan precies het juiste antwoord tegen te komen op een vraag. Het is zelfs zo dat je dezelfde passage op een ander moment kunt lezen en die dan ineens een diepere betekenis krijgt. Met een goed glas wijn vergelijkt Ian het in het voorwoord, waar de wijnkenner aan nipt en nog eens nipt en dan de meest subtiele smaken en nuances bespeurt.
White Bull is geen ‘meester’ die het je makkelijk maakt, hij zet je aan het werk. Je hebt tijd nodig om het goed tot je door te laten dringen, de woorden willen niet alleen met het hoofd begrepen worden, maar vooral doordringen in je wezen. Voedsel voor de ziel, niet voor de oppervlakkige mind. Maar als je de woorden tot je door laat dringen, zullen ze je gerust stellen. Want stel je eens voor hoe je die open plek in dat woud bereikt, waar Vrede heerst. Zou dat de ware rijkdom niet zijn?

Ja, daar ligt de ware rijkdom verborgen, daar waar je je geen zorgen meer maakt. Daar waar je ego zo doorzichtig is geworden dat het licht erdoorheen straalt, daar waar de inner judge geen vat op je heeft, je bent door het woud van angsten - en zorgen - heen en hebt je bevrijd van al die gedachten die je maar uit het Nu weghouden. Dan zijn er wonderen nodig. Of… zoals White Bull zegt:

Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder. Een wonder is niet meer dan een bijproduct dat zich voordoet wanneer de spirituele wetten vrijelijk mogen bewegen in de ruimte die wordt verschaft door een vertrouwend hart en een open geest.

Begrijp je de betekenis hiervan? Juist door te vertrouwen en de weg vrij te maken zul je leven in overvloed, in de ruime betekenis van het woord. Het dagelijks brood zal er zijn als je er op vertrouwt, niet als je je zorgen maakt. Natuurlijk is er een God, als je het zo wilt noemen, die voor je zorgt, maar in feite hangt het van jezelf af of je ‘hem’ toelaat. Zelfs al wens je het geen ‘God’ te noemen, dan nog is alle goeds aanwezig om er te zijn voor je. Het is aan ons om de weg vrij te maken. Ons die weg te banen door het woud van hersenspinsels en angsten. Een vertrouwend hart en een open geest, dat hebben we nodig. En dan is alles er. Dan is er niets wonderbaarlijks aan een wonder.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie mocht je dit boek in handen krijgen!


Petra Maartense
Happy View

 

Wij zijn vereerd dat we dit boek hebben mogen uitgeven met Happy View.
Wil je het boek bij ons bestellen? Dat kan.
Via onze website: www.happyview.info of door ons een mail te sturen: happy.view@xs4all.nl met je adres en € 22,50 over te maken op rekeningnummer NL50TRIO0390912727 tv Happy View, Utrecht.

Meer informatie over Ian Graham kun je vinden op de website: www.mankindkindman.org
Ook kun je hier zien hoe je afspraken kunt maken voor persoonlijke consulten met Ian Graham voor een sessie met White Bull. Een verrijkende belevenis kan ik je vertellen!

 


naar boven